Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local

Hotararile Consiliului Local aferente anului 2016

Hotararile Consiliului Local aferente anului 2016

Documente pdf
Hotararea nr. 01/19.01.2016 privind prelungirea perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General (PUG)si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aprobat prin Hotararea nr.09/31.05.2001
Hotararea nr. 02/19.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivelor de investitii ce au ca scop modernizarea prin asfaltare a drumurilor locale din satele Cauesti, Satu-Nou, Cioca-Boca si a DC 60 Poiana Scheii-Cioca Bo
Hotararea nr. 03/19.01.2016 privind desemnarea in calitate de evaluator a domnului primar Iacob Titi, in vederea evaluarii performantelor prof. individuale ale secretarului com. Scheia, jud. Iasi, in perioada 01.01.2015-31.12.2015
Hotararea nr. 04/19.01.2016 privind transformarea functiei publice de executie vacante de referent,clasa III, grad profesional sup. din compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului com. Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr. 05/02.02.2016 provind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investitii: "Infiintare sisteme de alimentare cu apa si sistem de canalizare in satele Scheia si Satu Nou
Hotararea nr. 06/02.02.2016 pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 44/2015, actualizata privind acordarea unor facilitati fiscale
Hotararea nr. 7/02.02.2016 privind organizarea retelei scolare de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Scheia, jud. Iasi, pentru anul scolar 2016-2017
Hotararea nr.08/02.02.2016 privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice pe anul 2016
Hotararea nr.09/02.02.2016 privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016
Hotararea nr.10/08.02.2016 privind aprobarea achizitii de servicii prevazute la art.8, alin.(3) din Ordin nr.1851/2013 pentru investitia "Reabilitare Scoala Gen. Poiana-Scheii, com. Scheia"
Hotararea nr.11/08.02.2016 privind actualizarea anexei la Hotararea nr.09/2016 privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016
Hotararea nr.12/03.03.2016 privind modif. art. IV, pct.4, respectiv art.VIII, pct.2 din contractele de incheiere a pasunii comunale incheiate in baza prevederilor HCL nr.32/2013, modificata si completata cu HCL nr.21/2014 si HCL nr.20/2014
Hotararea nr.13/03.03.2016 privind modificarea HCL nr.46/2015 privind concensionarea, fara licitatie publica, a unui spatiu cu destinatia de cab.medical-med. de familie, situat in loc/com Scheia, jud.Iasi
Hotararea nr.14/03.03.2016 privind stabilirea modalitatii de identificare a beneficiarilor stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita, precum si modalitatea de solutionare a situatiilor identificate
Hotararea nr.15/03.03.2016 privind darea in folosinta gratuita catre unitatile de invatamant a unor bunuri apartinand domeniului public al unitatii administrativ-teritoriale
Hotararea nr.16/03.03.2016 privind desemnarea persoanelor care pot inlocui reprezentantul CL Scheia, jud. Iasi in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltarea Intercomunitara pentru Salubritate ADIS Iasi
Hotararea nr.17/03.03.2016 privind acordarea mandatului special reprez. asociatului in vederea exprimarii vatului in AGA ARCACIS cu privire la cererea de aderare a com. Gheraesti si com. Sagna, jud. Neamt, la ARSACIS
Hotararea nr. 18/31.03.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru trim. II, anul 2016
Hotararea nr.19/31.03.2016 privind aprobarea achizitii de servicii si completarea Planului Anual de Achizitii Publice pe anul 2016
Hotararea nr. 20/31.03.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016
Hotararea nr.21/31.03.2016 privind modificarea bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016
Hotararea nr.22/13.07.2016 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2016 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr.23/13.07.2016 privind aprobarea achizitiei de servicii pentru comuna Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr.24/13.07.2016 privind modificarea de venituri si cheltuieli pe anul 2016 ,pentru comuna Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr.25/13.07.2016 privind insusirea raportului de audit financiar nr.676/12.02.2016 si a Deciziei nr.12/2016 emise de Camera de Conturi Iasi in urma actiunii de audit financiar asupra conturilor anuale de executie bugetara ale UATC Scheia
Hotararea nr.26/29.07.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie "Reamenajare sediu primarie" din localitatea/comuna Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr.27/29.07.2016 cu privire la aprobarea:"cofinantarii din bugetul local pentru realizarea obiectivului de investitii -"Reamenajarea sediu primarie in comuna Scheia, judetul Iasi"
Hotararea nr.28/29.07.2016 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a comunei Botesti si comunei Cordun, judetul Neamt, la ARSACIS
Hotararea nr.29/29.07.2016 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
Hotararea nr.30/29.07.2016 privind aprobarea Actului Aditional nr.14 la Actul Constitutiv al Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi-ARSACIS
Hotararea nr.31/29.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Comunei Scheia, judetul Iasi, precum si a persoanelor care pot inlocui repezentantul Comunei Scheia, judetul Iasi in Adunarea Generala a Asoc. Reg. a Serviciilor de Apa Canal Iasi ARSACIS
Hotararea nr.32/18.08.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie „Reabilitare/modernizare cladire Scoala cu clasele I-IV, Poiana- Scheii, comuna Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr.33/18.08.2016 cu privire la aprobarea: „finantarii din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu sunt eligibile prin Programul National de Dezvoltare Locala pentru realizarea obiectivului de investitii
Hotararea nr.34/31.08.2016 cu privire la validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Scheia, judetul Iasi, al domnului LUCA VIOREL-MARIAN
Hotararea nr.35/31.08.2016 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni, anul 2016
Hotararea nr.36/31.08.2016 privind completarea anexei la Hotararea nr.53/2015 privind aprobarea obiectivelor si lucrarilor comunitare, care vor fi realizate in anul 2016 de catre beneficiarii venitului minim garantat
Hotararea nr.37/ 26.09.2016 privind incadrarea unor drumuri de exploatatie in categoria functionala a drumurilor comunale din cadrul comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr.38/ 26.09.2016 privind transformarea functiei publice de executie vacante de referent, clasa III, grad profesional principal din compartimentul de achizitii publice, registratura si relatii publice si, respectiv transformarea functiei pu
Hotararea nr.39/30.09.2016 privind aprobarea achizitiei de servicii de consultanta si servicii de proiectare si inginerie in faza de documentatie de avizare la lucrarile de interventie la obiectivele de investitii: Reabilitare si modernizare Liceul T
Hotararea nr.40/30.09.2016 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016
Hotararea nr.41/30.09.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Scheia, judetul Iasi in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic „ Nicolae Balauta” si in vederea constituirii Comisiei pentru evaluarea si asigurar
Hotararea nr.42/13.10.2016 privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de achizitie publica de executie lucrari aferenta investitiei „Modernizare prin asfaltare drum comunal DC 70-km 0+000-5+173 Scheia Cioca-Boca din comuna Sche
Hotararea nr.43/10.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti urmatoarelor obiective de investitii :”Reabilitare si modernizare Scoala Primara „Theodor Dulceanu” din localitatea Satu-Nou, comuna Scheia, jude
Hotararea nr.44/10.11.2016 privind aprobarea: „finantarii din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu sunt eligibile prin Programul National de Dezvoltare Locala pentru realizarea urmatoarelor obiective de invetitii: :”Reab
Hotararea nr.45/10.11.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 si actualizarea anexei la Hotararea nr.09/2016 privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016
Hotararea nr.46/29.11.2016 privind rectificarea si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016
Hotararea nr.47/29.11.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile decembrie, anul 2016 si ianuarie, februarie, anul 2017
Hotararea nr.48/29.11.2016 privind aprobarea Actului Aditional nr.15 la Actul Constitutiv si a Actului Aditional nr.16 la Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi ?" ARSACIS
Hotararea nr.49/29.11.2016 privind aprobarea Actului Aditional nr.17 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare
Hotararea nr.50/29.11.2016 privind desemnarea reprezentantului legal al comunei Scheia, judetul Iasi in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate A.D.I.S. Iasi
Hotararea nr.51/15.12.2016 privind iesirea din Acordul de cooperare cu Asociatia Comunelor din Romania ?" Filiala Judeteana Iasi in vederea organizarii si exercitarii unor activitati de audit intern inregistrat cu nr.400/2014, aprobat prin Hotar
Hotararea nr.52/15.12.2016 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016
Hotararea nr.53/15.12.2016 privind aprobarea obiectivelor si lucrarilor comunitare, care vor fi realizate in anul 2017 de catre beneficiarii venitului minim garantat
Hotararea nr.54/19.12.2016 privind aprobarea impozitelor, taxelor, taxelor speciale si alte taxe pe anul 2017

Vizualizari: 951
Data creare: 17-02-2016 14:53:35

Cioplitul in piatra

Piatră de mormânt veche lângă zidul bisericiiŞcheia a fost una dintre puţinele comune ale judeţului Iaşi care a avut ca resursă naturală piatra. Pe dealul Floreşti există două pietrării: Zupăiţa şi Cariera de piatră.

Anunțuri

AnunturiAnunțuri de utilitate publică

Măsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii

Măsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratoriiMăsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii, inclusiv boala determinată de noul coronavirus