Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Sunt de acord

Meniu
Monitorul Oficial Local
Formulare
Accesibilitate
Contact

Anunţ privind aplicarea Legii nr.123/2023 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

Aducem la cunoștinţă faptul că, în baza Legii. 123/2023 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, persoanele interesate pot depune dosare pentru reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, începând cu data de 19 mai 2023 până la data de 20 noiembrie 2023.

„(21) Deţinătorii sau moștenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate pot solicita, la cerere, comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel:
a) dacă deţinătorii sau moștenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale și în evidenţele fiscale;
b) pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului și a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
c) terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane și nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta.

Dosarul va cuprinde următoarele documente:
1. Cererea solicitantului/solicitanţilor, însoţită de copii de pe act/acte de identitate și acte de stare civilă - naștere, căsătorie, după caz; în cazul în care solicitantul formulează cererea în calitate de moștenitor, se vor depune acte de deces și certificat de moștenitor/de calitate succesorală;
2. Memoriu tehnic, întocmit și validat prin semnătură și ștampilă de către o persoană autorizată de către ANCPI/OCPI, prin care să se certifice că pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului și a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Plan de amplasament și delimitare a imobilului, întocmit și validat prin semnătură și ștampilă de către o persoană autorizată de către ANCPI/OCPI, potrivit Anexei nr.16 la Regulamentul de recepţie și înscriere în evidenţele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr.600/2023, (Regulament), însușit prin semnătură și ștampilă de președintele Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, luat în evidenţă, fără suprapunere cu imobile limitrofe;
4. Adeverinţă eliberată de Primăria comunei Scheia din care să rezulte suprafaţa înscrisă în Registrul agricol;
5. Certificat de atestare fiscală;
6. În cazul în care terenul solicitat a făcut obiectul unei cauze aflate pe rolul instanţelor judecătorești, o declaraţie pe propria răspundere din partea solicitantului din care să rezulte care este soluţia rămasă definitivă.

Cererea, împreună cu actele prevăzute mai sus se depune la Primăria Comunei Scheia fie personal, fie prin poștă, înăuntrul termenului prevăzut de lege ( 19 mai 2023 - 20 noiembrie 2023).

În cazul în care cererea se depune personal, solicitantul va prezenta actele doveditoare în original și câte o copie xerox, semnată pentru conformitate, rămânând la comisie numai copiile acestora.
Când cererea se transmite prin poștă, la aceasta se vor anexa copii xerox semnate pentru conformitate pe propria răspundere de către solicitant.