Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - anul 2023

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - anul 2023


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local

Hotararile Consiliului Local aferente anului 2015

Hotararile Consiliului Local aferente anului 2015

Documente pdf
Hotararea nr. 01/30.01.2015 - privind desemnarea in calitate de evaluator a d-lui primar Iacob Titi in vederea evaluarii performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Scheia, in perioada 01.01.2014-31.12.2014
Hotararea nr. 02/30.01.2015 - privind scutirea de la plata unor impozite si taxe datorate de catre veterani de razboi si persoane incadrate intr-un grad de handicap
Hotararea nr. 03/30.01.2015 - privind transformarea postului de natura contractuala de muncitor calificat, treapta profesionala IV in muncitor necalificat, treapta profesionala II
Hotararea nr. 04/12.02.2015 - privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015
Hotararea nr. 05/12.02.2015 - privind organizarea retelei scolare de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Scheia, judetul Iasi, pentru anul scolar 2015-2016
Hotararea nr. 06/27.02.2015 - privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare a comunei Scheia, a Institutiei Primarului comunei Scheia si a Consiliului Local al comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr. 07/27.02.2015 - privind scutirea de la plata unor impozite si taxe datorate de catre veterani de razboi si persoane incadrate intr-un grad de handicap
Hotararea nr. 08/05.03.2015 - privind aprobarea Programului de Achizitii Publice pe anul 2015
Hotararea nr. 09/05.03.2015 - privind aprobarea achizitiei de servicii pentru investitii pe raza comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr. 10/26.03.2015 - privind aprobarea realizarii proiect. de investitii pe Masura 413.322
Hotararea nr. 11/27.03.2015 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru trim. II, anul 2015
Hotararea nr. 12/27.03.2015 - privind scutirea de la plata unor impozite si taxe datorate de catre veterani de razboi
Hotararea nr. 13/27.03.2015 - privind aprobarea modificarii Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi, conform Actului Aditional nr.13
Hotararea nr. 14/22.04.2015 - privind aprobarea aplicarii la Programul ROSENC de Eficientizare Energetica in iluminat public stradal
Hotararea nr. 15/22.04.2015 - privind acordarea drept. de acces a SC AKTA TELECOM SA in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora
Hotararea nr. 16/22.04.2015 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe 2014
Hotararea nr. 17/22.04.2015 - privind incheierea acordului de parteneriat in vederea depunerii Strategiei de Dezvoltare Locala cu finantare prin PNDR 2014-2020
Hotararea nr. 18/22.04.2015 - privind aprobarea Regulamentului pentru prestarea de activitati in folosul comunitatii din comuna Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr. 19/30.04.2015 - privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare" al comunei Scheia, judetul Iasi domnului Larry Wayne Dodds
Hotararea nr. 20/29.05.2015 - privind aprobarea de servicii de intocmire de expertize tehnice asupra unor bunuri ce apartin domeniului public al comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr. 21/29.05.2015 - privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta de anul 2015
Hotararea nr. 22/29.05.2015 - privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare
Hotararea nr. 23/29.05.2015 - privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare
Hotararea nr. 24/29.05.2015 - privind scutirea de la plata unor impozite si taxe datorate de catre veterani de razboi
Hotararea nr. 25/29.05.2015 - privind aprobare achizitii de servicii de intocmire a documentatiei tehnico-economice in vederea reabilitarii, prin impietruire, a drumurilor satesti si comunale, de pe raza administrativ teritoriala a comunei Scheia
Hotararea nr. 26/29.05.2015 - privind desemnarea persoanelor care pot inlocui reprezentatul Consiliului Local al Comunei Scheia in Adunarea Generala a Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal
Hotararea nr. 27/30.06.2015 - privind scutirea de la plata unor impozite si taxe pentru persoanele ce au calitatea de veterani de razboi
Hotararea nr. 28/30.06.2015 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru trimestrul III, anul 2015
Hotararea nr. 29/30.06.2015 - privind infiintarea punctelor de colectare selectiva a deseurilor solide pe raza comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr. 30/22.07.2015 - privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015
Hotararea nr. 31/22.07.2015 - privind aprobare achizitii de servicii de actualizare studii de fezabilitate (drumuri de exploatatie si aductiune de apa si canalizare), servicii de consultanta si servicii de cadastru
Hotararea nr. 32/22.07.2015 - privind completarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2015, aprobat prin Hotararea nr. 08/2015
Hotararea nr. 33/22.07.2015 - privind insusirea serviciilor prestate conform contractelor inregistrate cu nr. 1423/2015, nr. 1480/2015, 2239/2015
Hotararea nr. 34/07.08.2015 - privind aprobarea modificarii anexei la Hotararea Consiliului Local nr. 04/2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015
Hotararea nr. 35/07.08.2015 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a studiului de fezabilitate aferente obiectivului de investitie "Modernizare prin asfaltare drum comunal DC 60 Poiana Scheii - Cioca-Boca" din comuna Scheia
Hotararea nr. 36/07.08.2015 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a studiului de fezabilitate aferente obiectivului de investitie "Modernizare prin asfaltare drum comunal DC 70 Scheia - Cioca-Boca"
Hotararea nr. 37/07.08.2015 - privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2015 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr. 38/22.10.2015 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru trim. IV, anul 2015
Hotararea nr. 39/22.10.2015 - privind rectificarea de venituri si cheltuieli pe anul 2015
Hotararea nr. 40/22.10.2015 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015
Hotararea nr. 41/22.10.2015 - privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare
Hotararea nr. 42/29.10.2015 - privind aprobarea achizitii de servicii
Hotararea nr. 43/29.10.2015 - privind completarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2015, aprobat prin Hotararea nr.08/2015
Hotararea nr. 44/29.10.2015 - privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015
Hotararea nr. 45/29.10.2015 - privind aprobarea modificarii anexei la Hotararea Consiliului Local nr.04/2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015
Hotararea nr. 46/05.11.2015 - privind concesionarea, fara licitatie publica, a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical ?" medicina de familie, situat in localitatea Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr. 47/05.11.2015 - privind aprobarea impozitelor, taxelor speciale si alte taxe pe anul 2016
Hotararea nr. 48/27.11.2015 - privind aprobarea achizitii de servicii si completarea Planului Anual de Achizitii Publice pe anul 2015
Hotararea nr. 49/27.11.2015 - privind stabilirea criteriilor si a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta in baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea nr. 50/27.11.2015 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015
Hotararea nr. 51/11.12.2015 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015
Anexa Hotararii nr.52/ 11.12.2015 privind Regulamentul Serviciului de Salubrizare
Hotararea nr. 53/11.12.2015 - privind aprobarea obiectivelor si lucrarilor comunitare care vor fi realizate in anul 2016 de catre beneficiarii venitului minim garantat
Hotararea nr. 54/11.12.2015 privind insusirea inventarului bunurilor ce aprtin domeniului public/privat al comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr. 55/11.12.2015 privind scutirea de la plata unor impozite si taxe datorate de catre veterani de razboi, persoane incadrate intr-un grad de handicap
Hotararea nr. 56/21.12.2015 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015
Hotararea nr. 57/21.12.2015 privind scutirea de la plata unor impozite si taxe datorate de catre veteranii de razboi, persoane incadrate intr-un grad de handicap
Hotararea nr. 58/21.12.2015 privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare a comunei Scheia, a institutiei Primarului comunei Scheia si a Consiliului Local al comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr. 59/21.12.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru trimestrul I, anul 2016
Anexa Hotararii nr.47/2015 privind Impozitele si Taxele locale pentru anul 2016

Vizualizari: 806
Data creare: 16-02-2016 18:54:14

Cioplitul in piatra

Piatră de mormânt veche lângă zidul bisericiiŞcheia a fost una dintre puţinele comune ale judeţului Iaşi care a avut ca resursă naturală piatra. Pe dealul Floreşti există două pietrării: Zupăiţa şi Cariera de piatră.

Anunțuri

AnunturiAnunțuri de utilitate publică

Măsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii

Măsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratoriiMăsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii, inclusiv boala determinată de noul coronavirus

Anunț de informare a publicului în legătură cu intenția de elaborare a unui PUZ

Anunț de informare a publicului în legătură cu intenția de elaborare a unui Plan Urbanistic ZonalAnunț de informare a publicului în legătură cu intenția de elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal