Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - anul 2022

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - anul 2022Ultimele documente incărcate


Documente pdf
Salariile de bază ale funcțiilor de execuție/posturilor contractuale la data de 01.01.2023
Proiect de hotărâre nr.8/25.01.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023
Hotărârea nr.8/19.01.2023 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică care vor funcționa la nivelul comunei Șcheia, județul Iași pentru anul școlar 2023-2024
Proiect de hotărâre nr.8/25.01.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023
Hotărârea nr.7/19.01.2023 privind completarea Anexei nr. 02 la Hotărârea nr. 54/2022 privind aprobarea impozitelor, taxelor speciale și taxelor locale pe anul 2023
Hotărârea nr.6/19.01.2023 privind aprobarea execuției bugetare pe anul 2022 a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.5/19.01.2023 privind modificarea art. 7, punctul II din Hotărârea nr.34/2022 privind aprobarea Statutului, a membrilor Consiliului Director, a patrimoniului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru dezvoltarea rețelelor de gaze naturale în comunele Șcheia și Mironeasa, cu participarea U.A.T. Comuna Șcheia, prin Consiliul Local al Comunei Șcheia, județul Iași, în calitate de membru fondator
Hotărârea nr.4/19.01.2023 privind înființarea și delegarea de gestiune a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în comuna Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.3/19.01.2023 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a comunei Șcheia, a Instituției Primarului comunei Șcheia și a Consiliului Local al comunei Șcheia, județul Iași și servicii de contabilitate
Hotărârea nr.2/19.01.2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
Hotărârea nr.1/19.01.2023 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
Hotărârea nr.57/15.12.2022 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
Hotărârea nr.40/28.09.2022 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022
Hotărârea nr.37/18.08.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
Hotărârea nr.35/15.07.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
Hotărârea nr.18/13.05.2022 privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
Hotărârea nr.8/28.03.2022 privind modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022
Hotărârea nr.57/15.12.2022 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
Hotărârea nr.56/15.12.2022 privind aprobarea obiectivelor și lucrărilor comunitare, care vor fi realizate în anul 2023 de către beneficiarii venitului minim garantat
Hotărârea nr.55/15.12.2022 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (M.M.S.S.) și U.A.T. Comuna Șcheia, județul Iași, în cadrul proiectului „HUB de Servicii MMSS SII MMSS”, Cod MySmis 130963
Hotărârea nr.54/15.12.2022 privind aprobarea impozitelor, taxelor speciale și a taxelor locale pe anul 2023
Hotărârea nr.53/15.12.2022 de aprobare a proiectului „Înființare Centru Comunitar Integrat în comuna Șcheia, județul Iași” și a cheltuielilor legate de proiect
Hotărârea nr.52/24.11.2022 privind acordarea unor facilități personalului în cadrul U.A.T. Comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.51/24.11.2022 privind împuternicirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Dezvoltarea Rețelelor de Gaze Naturale în Comunele Șcheia și Mironeasa să facă toate demersurile necesare în vederea implementării proiectului „Înființare rețea distribuție gaze naturale în comunele Șcheia și Mironeasa din județul Iași”
Hotărârea nr.50/24.11.2022 privind implicarea comunei Șcheia, județul Iași în proiectul denumit „Achiziție dotări utilaje pentru comuna Șcheia județul Iași” în cadrul Măsurii M7 - „Dezvoltare locală în zonele rurale” - Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală „Colinele Iașilor”
Hotărârea nr.49/24.11.2022 privind modificarea statului de funcții și a organigramei aferente aparatului de specialitate al primarului comunei Șcheia, județul Iași
Anunț Rezultate concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici 28.11.2022
Hotărârea nr.48/10.11.2022 privind completarea Hotărârii nr.39/08.10.2021 privind înființarea și organizarea Serviciului de iluminat public al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.41/04.10.2022 privind aprobarea Statutului comunei Șcheia, județul Iași
Concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici 28.11.2022, ora 09.00

Hotărâri ale Consiliului Local Șcheia, aferente anului 2023Documente pdf
Hotărârea nr.1/19.01.2023 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
Hotărârea nr.2/19.01.2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
Hotărârea nr.3/19.01.2023 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a comunei Șcheia, a Instituției Primarului comunei Șcheia și a Consiliului Local al comunei Șcheia, județul Iași și servicii de contabilitate
Hotărârea nr.4/19.01.2023 privind înființarea și delegarea de gestiune a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în comuna Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.5/19.01.2023 privind modificarea art. 7, punctul II din Hotărârea nr.34/2022 privind aprobarea Statutului, a membrilor Consiliului Director, a patrimoniului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru dezvoltarea rețelelor de gaze naturale în comunele Șcheia și Mironeasa, cu participarea U.A.T. Comuna Șcheia, prin Consiliul Local al Comunei Șcheia, județul Iași, în calitate de membru fondator
Hotărârea nr.6/19.01.2023 privind aprobarea execuției bugetare pe anul 2022 a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.7/19.01.2023 privind completarea Anexei nr. 02 la Hotărârea nr. 54/2022 privind aprobarea impozitelor, taxelor speciale și taxelor locale pe anul 2023
Hotărârea nr.8/19.01.2023 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică care vor funcționa la nivelul comunei Șcheia, județul Iași pentru anul școlar 2023-2024

Vizualizari: 3
Data creare: 25-01-2023 13:10:25

Concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici 28.11.2022, ora 09.00

Primăria Șcheia, județul Iași organizează în data de 28.11.2022, ora 9.00, la sediul Primăriei din comuna Șcheia, județul Iași, proba scrisă a concursului de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din aparatul de specialitate.
Funcțiile publice de execuție pentru care se organizează concurs de promovare în gradul profesional imediat superior:
1. Structura din aparatul de specialitate: Compartiment financiar - contabil
Funcția publică de execuție actuală: Referent, Asistent
Funcția publică de execuție după transformare: Referent, Principal


Probele stabilite prin concurs: selecția de dosare, probă scr Citeste mai mult...

Documente pdf
Concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici 28.11.2022, ora 09.00
Anunț Rezultate concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici 28.11.2022

Vizualizari: 32
Data creare: 25-10-2022 13:35:26

Concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici 07.11.2022, ora 09.00

Primăria Șcheia, județul Iași organizează în data de 07.11.2022, ora 9.00, la sediul Primăriei din comuna Șcheia, județul Iași, proba scrisă a concursului de promovare în treapta profesională imediat superioară/ examenului de promovare într-o funcție cu un nivel de studii superior din aparatul de specialitate.

Funcțiile publice de execuție pentru care se organizează concurs de promovare în gradul profesional imediat superior:
1. Structura din aparatul de specialitate: Fond Funciar -
Funcția publică de execuție actuală: Referent, Debutant
Funcția publică de execuție după transformare: Consilier, Gradul/ Treapta profesională II
Citeste mai mult...

Documente pdf
Concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici 07.11.2022, ora 09.00

Vizualizari: 31
Data creare: 24-10-2022 15:21:56

Anunț de informare a publicului în legătură cu intenția de elaborare a unui PUZ
Foto
Anunț de informare a publicului în legătură cu intenția de elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal

Documente pdf
Anunț de informare a publicului în legătură cu intenția de elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal

Vizualizari: 129
Data creare: 04-08-2022 10:14:44

Concurs Funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scheia, judeţul Iaşi.

Informații concurs:

Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă în afara Agenţiei
Data de sustinere a probei scrise: 10.08.2022, ora 09:00
Data și ora probei de interviu se va afișa pe site-ul instituției care organizează concursul odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.
Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei comunei Scheia, judeţul Iaşi
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: Persoana de contact: Prisăcaru Catalin, secretar general al comunei; Tel/Fax: 0766188055, e-mail: Citeste mai mult...

Documente pdf
Rezultat selecție dosare Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant din compartimentul registratură, relații publice și Monitorul Oficial Local din aparatul de specialitate al primarului comunei Șcheia (proba scrisă 10.08.2022)
Rezultat Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant din compartimentul registratură, relații publice și Monitorul Oficial Local din aparatul de specialitate al primarului comunei Șcheia

Vizualizari: 117
Data creare: 12-07-2022 20:19:26

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea unui post Muncitor calificat - buldoexcavatorist

Primăria Șcheia, județul Iași organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post de natură contractuală - muncitor calificat, treapta profesională IV - buldoexcavatorist.

Condiții de desfășurare a concursului:
- Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 13.07.2022, ora 15.00;
- Data, ora și locul organizării probei scrise: 27.07.2022, ora 9,00;
- Locul organizării probei scrise: sediul Consiliului Local Șcheia, județul Iași;
- Data și ora organizării probei practice: 28.07.2022, ora 9.00;
- Locul organizării probei practice: sediul Consiliului Local Șche Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea unui post de natură contractuală - muncitor calificat, treapta profesională IV - buldoexcavatorist, proba scrisă 27.07.2022
Anunț Rezultat selecție dosare concurs de recrutare pentru ocuparea unui post de natură contractuală - muncitor calificat, treapta profesională IV - buldoexcavatorist, proba scrisă 27.07.2022
Anunț Rezultat proba scrisă concurs de recrutare pentru ocuparea unui post de natură contractuală - muncitor calificat, treapta profesională IV - buldoexcavatorist
Anunț Rezultat final concurs de recrutare pentru ocuparea unui post de natură contractuală - muncitor calificat, treapta profesională IV - buldoexcavatorist

Vizualizari: 63
Data creare: 30-06-2022 11:41:18

Concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici 20.07.2022, ora 09.00

Primăria Șcheia, județul Iași organizează în data de 20.07.2022, ora 9.00, la sediul Primăriei din comuna Șcheia, județul Iași, proba scrisă a concursului de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din aparatul de specialitate.

Funcțiile publice de execuție pentru care se organizează concurs de promovare în gradul profesional imediat superior:
Structura din aparatul de specialitate: Compartiment Achiziții Publice -
Funcția publică de execuție actuală: Consilier, Clasa I, Grad profesional Asistent
Funcția publică de execuție după transformare: Consilier, Clasa I, Grad profesional Principal

Probele stabilite prin concurs: selecția de dosare, probă scrisă, intervi Citeste mai mult...

Documente pdf
Concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici 20.07.2022, ora 09.00

Vizualizari: 75
Data creare: 16-06-2022 12:37:38

Hotărâri ale Consiliului Local Șcheia, aferente anului 2022Documente pdf
Hotărârea nr.1/31.01.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
Hotărârea nr.2/31.01.2022 privind aprobarea execuției bugetare pe anul 2021 a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.3/10.02.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022
Hotărârea nr.4/10.02.2022 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a comunei Șcheia, a Instituției Primarului comunei Șcheia și a Consiliului Local al comunei Șcheia, județul Iași și servicii de contabilitate
Hotărârea nr.5/25.02.2022 privind desemnarea reprezentanților (titular și supleant) Consiliului Local al Comunei Șcheia în Comisia de evaluare a probei de interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcției de director/director adjunct din cadrul Școlii Profesionale „Nicolae Bălăuță” din comuna Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.6/25.02.2022 privind completarea Hotărârii nr.03/2022 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022
Hotărârea nr.7
Hotărârea nr.8/28.03.2022 privind modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022
Hotărârea nr.9/28.03.2022 privind modificarea prețului Contractului de achiziție publică de lucrări (servicii de proiectare și execuție lucrări) nr. 1532/2020, ca urmare a suplimentării lucrărilor/actualizării prețului contractului, conform prevederilor O.G. nr. 15/2021, cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea nr.10/19.04.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de invetiții „Modernizare și dotare Cămin Cultural în sat Șcheia, comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.11/19.04.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
Hotărârea nr.12/19.04.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente proiectului de investiție: „Înființare rețea distribuție gaze naturale în comunele Șcheia și Mironeasa din județul Iași”
Hotărârea nr.13/19.04.2022 privind aprobarea Acordului de parteneriat în vederea realizării în comun a proiectului de de finanțare și a devizului general estimativ aferente proiectului de investiție: „Înființare rețea distribuție gaze naturale în comunele Șcheia și Mironeasa din județul Iași”
Hotărârea nr.14/19.04.2022 privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de achiziție publică materiale de protecție sanitară, măști medicale II și soluție dezinfectanță în cadrul proiectului „Dotarea unităților de învățământ din comuna Șcheia, județul Iași cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2”
Hotărârea nr.15/13.05.2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului „Amenajare piste pentru circulația bicicletelor în comuna Șcheia, județul Iași” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Component 10 - Fondul local
Hotărârea nr.16/13.05.2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului „Înființarea sistemului de supraveghere în comuna Șcheia, județul Iași” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Component 10 - Fondul local
Hotărârea nr.17/13.05.2022 privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a Contractului de lucrări nr. 4654/14.11.2018 având ca obiect Servicii de proiectare și Execuție de lucrări pentru obiectivul „Înființare sisteme de alimentare cu apă și sistem centralizat de canalizare în satele Șcheia și Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.18/13.05.2022 privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
Hotărârea nr.19/13.05.2022 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție microbuz nepoluant în scop comunitar în comuna Mironeasa, județul Iași”, în calitate de partener al UAT Comuna Mironeasa în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 - Fondul local
Hotărârea nr.20/13.05.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza Notă de fundamentare) și a Indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Creșterea mobilității în cadrul comunelor Scânteia și Șcheia din județul Iași prin achiziționarea unui microbuz electric”
Hotărârea nr.21/13.05.2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului „Elaborarea Planului Urbanistic General în format digital al comunei Șcheia, județul Iași” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Component 10 - Fondul local
Hotărârea nr.22/09.06.2022 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție microbuz nepoluant în scop comunitar în comuna Grajduri, județul Iași”, în calitate de partener al UAT Comuna Grajduri în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 - Fondul local
Hotărârea nr.23/09.06.2022 privind aprobarea Procedurii de acordare a eșalonărilor la plata pentru obligațiile de plată restante la bugetul local al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.24/23.06.2022 pentru aprobarea actului adițional nr.1 la Acordul de parteneriat în vederea realizării în comun a proiectului de investiție „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comunele Șcheia și Mironeasa din județul Iași”
Hotărârea nr.25/22.06.2022 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.26/23.06.2022 privind darea în folosință gratuită a imobilului sediu Primărie - camera E206 de la etajul 2, în suprafață de 27.94mp, situat în sat Șcheia, către Asociația pentru audit a comunelor (A.S.A.C.), cu destinația de sediu social, prin încheierea unui contract de comodat în acest sens
Hotărârea nr.27/23.06.2022 privind neasumarea responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția publică a produselor aferente „Programului pentru școli al României” și a contractelor de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivel local pentru anul școlar 2022 - 2023
Hotărârea nr.28/23.06.2022 privind aprobarea Statutului, a membrilor Consiliului Director, a patrimoniului Asociației pentru audit a comunelor (A.S.A.C.), cu participarea U.A.T. Comuna Șcheia, prin Consiliul Local al Comunei Șcheia, județul Iași, în calitate de membru fondator
Hotărârea nr.29/23.06.2022 privind scăderea din evidența analitică a creanțelor fiscal/nefiscale a unor debitori aflați în stare de insolvabilitate
Hotărârea nr.30/23.06.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare/Modernizare clădire școală clasele I-IV, Poiana-Șcheii, comuna Șcheia, județul Iași” și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Școala Primară „T Dulceanu” - Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.31/15.07.2022 privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări aferente obiectivelor de investiții: Reabilitare și modernizare clădire Școala cu clasele I-IV, Poiana Șcheii, comuna Șcheia, județul Iași și Reabilitare și modernizare Școala Primară „T. Dulceanu” din localitatea Satu-Nou, comuna Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.32/15.07.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
Hotărârea nr.33/15.07.2022 privind darea în folosință gratuită a imobilului din sediul Primăriei Șcheia, camera nr. E211, în suprafața de 17.02mp situat în sat Șcheia, comuna Șcheia, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru dezvoltarea rețelelor de gaze naturale în comunele Șcheia și Mironeasa, cu destinația de sediu social, prin încheierea unui contract de comodat în acest sens
Hotărârea nr.34/15.07.2022 privind aprobarea Statutului, a membrilor Consiliului Director, a patrimoniului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru dezvoltarea rețelelor de gaze naturale în comunele Șcheia și Mironeasa, cu participarea U.A.T. Comuna Șcheia, prin Consiliul Local al Comunei Șcheia, județul Iași, în calitate de membru fondator
Hotărârea nr.35/15.07.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
Hotărârea nr.36/18.08.2022 privind implementarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.37/18.08.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
Hotărârea nr.38/19.09.2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Șcheia, județul Iași în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale „Nicolae Bălăuță”
Hotărârea nr.39/28.09.2022 privind completarea Hotărârii nr. 15 din 13.05.2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului „Amenajare piste pentru circulația bicicletelor în comuna Șcheia, județul Iași” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 Fondul local
Hotărârea nr.40/28.09.2022 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022
Hotărârea nr.41/04.10.2022 privind aprobarea Statutului comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.48/10.11.2022 privind completarea Hotărârii nr.39/08.10.2021 privind înființarea și organizarea Serviciului de iluminat public al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.49/24.11.2022 privind modificarea statului de funcții și a organigramei aferente aparatului de specialitate al primarului comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.50/24.11.2022 privind implicarea comunei Șcheia, județul Iași în proiectul denumit „Achiziție dotări utilaje pentru comuna Șcheia județul Iași” în cadrul Măsurii M7 - „Dezvoltare locală în zonele rurale” - Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală „Colinele Iașilor”
Hotărârea nr.51/24.11.2022 privind împuternicirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Dezvoltarea Rețelelor de Gaze Naturale în Comunele Șcheia și Mironeasa să facă toate demersurile necesare în vederea implementării proiectului „Înființare rețea distribuție gaze naturale în comunele Șcheia și Mironeasa din județul Iași”
Hotărârea nr.52/24.11.2022 privind acordarea unor facilități personalului în cadrul U.A.T. Comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.53/15.12.2022 de aprobare a proiectului „Înființare Centru Comunitar Integrat în comuna Șcheia, județul Iași” și a cheltuielilor legate de proiect
Hotărârea nr.54/15.12.2022 privind aprobarea impozitelor, taxelor speciale și a taxelor locale pe anul 2023
Hotărârea nr.55/15.12.2022 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (M.M.S.S.) și U.A.T. Comuna Șcheia, județul Iași, în cadrul proiectului „HUB de Servicii MMSS SII MMSS”, Cod MySmis 130963
Hotărârea nr.56/15.12.2022 privind aprobarea obiectivelor și lucrărilor comunitare, care vor fi realizate în anul 2023 de către beneficiarii venitului minim garantat
Hotărârea nr.57/15.12.2022 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022

Vizualizari: 115
Data creare: 16-02-2022 14:45:01

Plăți restante - 2019


Documente pdf
Plăți restante la data de 31.12.2019

Vizualizari: 142
Data creare: 06-12-2021 16:38:22

Bilanț contabil - 2018Documente pdf
Bilanț contabil - 2018

Vizualizari: 145
Data creare: 06-12-2021 16:10:10

Bilanț contabil - 2017


Documente pdf
Bilanț contabil la data de 31.12.2017

Vizualizari: 149
Data creare: 06-12-2021 16:04:35

Concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici 15.12.2021, ora 09.00

Primăria Șcheia, județul Iași organizează în data de 15.12.2021, ora 9.00, la sediul Primăriei din comuna Șcheia, județul Iași, proba scrisă a concursului de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din aparatul de specialitate.

Funcțiile publice de execuție pentru care se organizează concurs de promovare în gradul profesional imediat superior:
Structura din aparatul de specialitate: Compartiment arhivă și stare de urgență -
Funcția publică de execuție actuală: Inspector, Clasa I, Grad profesional Principal
Funcția publică de execuție după transformare: Inspector, Clasa I, Grad profesional Superior
Citeste mai mult...

Documente pdf
Concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din aparatul de specialitate 15.12.2021, ora 09.00
Rezultatul selecției dosarelor la Concursul de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din aparatul de specialitate 15.12.2021, ora 09.00
Anunț rezultat final la Concursul de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din aparatul de specialitate 15.12.2021

Vizualizari: 150
Data creare: 12-11-2021 12:24:40

Declarații de interese 2021 - Funcționari publiciVizualizari: 216
Data creare: 29-06-2021 21:14:33

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea unui post Muncitor calificat, treapta profesională IV

Primăria Șcheia, județul Iași organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post de natură contractuală vacant din cadrul aparatului de specialitate:
- Muncitor calificat, treapta profesională IV în cadrul compartimentului administrativ.

Probele stabilite pentru concurs:
- selecţia de dosare;
- probă scrisă;
- interviu;

Condiţii de desfăşurare a concursului:
- data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de 10 de zile lucratoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;
- data și ora organizării probei scrise: 26.05.2021, ora 9,00;
- locul organizăr Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea unui post Muncitor calificat, treapta profesională IV, 26.05.2021
Anunț selecție dosare concurs de recrutare pentru ocuparea unui post de natură contractuală, vacant de fochist, treapta profesională IV, 26.05.2021
Anunț în urma susținerii probelor concursului de recrutare pentru ocuparea unui post de natură contractuală, vacant de fochist, treapta profesională IV, 26.05.2021

Vizualizari: 202
Data creare: 26-04-2021 13:53:11

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea unui post Referent compartimentul Cultură, 12.05.2021

Primăria Șcheia, județul Iași organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post de natură contractuală vacant din cadrul aparatului de specialitate:
- referent, treapta profesională I în cadrul compartimentului CULTURĂ.

Probele stabilite pentru concurs:
- selecţia de dosare;
- probă scrisă;
- interviu;
Condiţii de desfăşurare a concursului:
- data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de 10 de zile lucratoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;
- data și ora organizării probei scrise: 12.05.2021, ora 9,00;
- locul organizării probei scrise: Citeste mai mult...

Documente pdf
Rezultat selecție dosare concurs de recrutare pentru ocuparea unui post Referent compartimentul Cultură, 12.05.2021
Rezultat proba scrisă concurs de recrutare pentru ocuparea unui post Referent compartimentul Cultură, 12.05.2021
Rezultat interviu concurs de recrutare pentru ocuparea unui post Referent compartimentul Cultură, 12.05.2021
Rezultat final concurs de recrutare pentru ocuparea unui post Referent compartimentul Cultură, 12.05.2021

Vizualizari: 262
Data creare: 13-04-2021 14:40:13

Anunț concurs inspector, clasa I, în cadrul Compartimentului financiar contabil 10.03.2021

Unitatea Administrativ - Teritorială Comuna Șcheia, județul Iași, organizează concurs în data de 10.03.2021, ora 9.00 - proba scrisă, în vederea ocupării funcției publice de execuție, vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, după cum urmează:
- 1 (una) funcție publică de execuție, vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional debutant din compartimentul financiar contabil - perioadă nedeterminată
- data și ora interviului - vor fi stabilite de comisia de concurs, conform legii

Dosarul va fi depus la sediul Primăriei comunei Șcheia, până pe data de 23.02.2021, ora 15.00 (în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului)

Mai multe detalii se găsesc în documente atașate.

Documente pdf
Anunț concurs în vederea în vederea ocupării funcției publice de execuție, vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șcheia - 10.03.2021 ora 9.00
Formular de înscriere
Anunț rezultat selecție dosare pentru concurs funcție publică de execuție, vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional debutant din compartimentul financiar contabil - perioadă nedeterminată
Anunț rezultat probă scrisă concurs funcție publică de execuție, vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional debutant din compartimentul financiar contabil - perioadă nedeterminată
Anunț rezultat interviu concurs funcție publică de execuție, vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional debutant din compartimentul financiar contabil - perioadă nedeterminată
Anunț rezultat final concurs funcție publică de execuție, vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional debutant din compartimentul financiar contabil - perioadă nedeterminată

Vizualizari: 270
Data creare: 04-02-2021 09:38:34

Hotărâri ale Consiliului Local Șcheia, aferente anului 2021Documente pdf
Hotărârea nr.1/26.01.2021 privind aprobarea Regulamentului de Gospodărire Comunală
Hotărârea nr.2/26.01.2021 privind trecerea în domeniul public al unor bunuri imobile
Hotărârea nr.3/26.01.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor individuale ale secretarului general UAT Șcheia
Hotărârea nr.4/26.01.2021 privind organizarea rețelei școlare de pe raza administrativ-teritorială a comunei Șcheia, județul Iași pentru anul școlar 2021-2022
Hotărârea nr.5/26.01.2021 privind aprobarea obiectivelor și lucrărilor comunitare, care vor fi realizate în anul 2021 de către beneficiarii venitului minim garantat
Hotărârea nr.6/26.01.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții la nivelul anului 2021 pentru obiectivul „Reabilitare/Modernizare clădire școală clasele I-IV, Poiana-Șcheii, comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.7/26.01.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții la nivelul anului 2021 pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare Școala Primară „T. Dulceanu” - Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.8/26.01.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții la nivelul anului 2021 pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare Școala Primară „Gr. Cojan” - Căuești, comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.9/26.01.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții la nivelul anului 2021 pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuță” comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.10/26.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
Hotărârea nr.11/26.01.2021 privind desemnarea reprezentantului legal și a persoanei/persoanelor care pot înlocui reprezentantul legal al UAT Comuna Șcheia, județul Iași în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași
Hotărârea nr.12/26.02.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, respectiv Regulamentului Local de Urbanism pentru „Construire locuință, anexe gospodărești și racordare la utilități”, generat de imobilul cu suprafață de teren 1647 mp, număr cadastral 60910
Hotărârea nr.13/26.02.2021 privind exprimarea acordului administratorului drumului pentru obiectivul „Instalare Oficiu Central de fibră optică Orange BA2991 Șcheia”
Hotărârea nr.14/26.02.2021 privind revizuirea, modificarea și actualizarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 41
Hotărârea nr.15/26.02.2021 privind consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009
Hotărârea nr.16/31.03.2021 privind exprimarea acordului Consiliului Local pentru obiectivul „Construire rețea de telecomunicații în comuna Șcheia, județul Iași în localitățile Șcheia, Căuești, Cioca-Boca, Poiana-Șcheii, Satu-Nou”
Hotărârea nr.17/22.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021
Hotărârea nr.18/22.04.2021 privind stabilirea condițiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a UAT Comuna Șcheia, județul Neamț, în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii ori mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora
Hotărârea nr.19/22.04.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
Hotărârea nr.20/22.04.2021 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 cu rata inflației de 2.6%
Hotărârea nr.21/22.04.2021 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr. 130/2019, emisă de FNGCIMM SA IFN aferentă proiectului „Modernizare și dotare cămin cultural în sat/comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.22/22.04.2021 privind aprobarea documentației de atribuire a închirierii prin atribuire directă a loturilor de pășune în suprafață de 7ha aparținând domeniului privat al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.23/31.05.2021 privind revizuirea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS
Hotărârea nr.24/31.05.2021 privind regulamentul cu măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local spre adoptare
Hotărârea nr.25/30.06.2021 privind neasumarea responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția publică a produselor aferente „Programului pentru școli al României” și a contractelor de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivel local pentru anul școlar 2021-2022
Hotărârea nr.26/30.06.2021 privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a Contractului nr. 4654/14.11.2018 având ca obiect Servicii de proiectare și Execuție de lucrări pentru obiectivul „Înființare sisteme de alimentare cu apă și sistem centralizat de canalizare în satele Șcheia și Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.27/30.06.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Dotarea unităților de învățământ din comuna Șcheia, județul Iași cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-COV-2” - cod SMIS 146436
Hotărârea nr.28/29.07.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
Hotărârea nr.29/29.07.2021 privind aprobarea dreptului de acces pe proprietatea publică a comunei Șcheia, județul Iași a RDS & RCS în vederea instalării a unei camere tehnice
Hotărârea nr.30/13.08.2021 privind rectificarea / modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
Hotărârea nr.31/26.08.2021 privind completarea Hotărârii nr. 58 din 10.12.2020 privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiție: „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comunele Șcheia și Mironeasa din județul Iași”
Hotărârea nr.32/23.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și asigurarea cofinanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Program pentru obiectivul de investiții: „Înființare sisteme de alimentare cu apă și sistem centralizat de canalizare în satele Șcheia și Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.33
Hotărârea nr.34/08.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general aferente proiectului de investiție: „Modernizare drumuri de interes local în comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.35/08.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general aferente proiectului de investiție: „Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.36/08.10.2021 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
Hotărârea nr.37/08.10.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic „N. Bălăuță” din localitatea Șcheia, comuna Șcheia, județul Iași” la nivelul anului 2021 ca urmare a aplicării OUG 15/2021
Hotărârea nr.38/08.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și asigurarea cofinanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Program pentru obiectivul de investiții: „Înființare sisteme de alimentare cu apă și sistem centralizat de canalizare în satele Șcheia și Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.39/08.10.2021 + Anexa 1 privind înființarea și organizarea Serviciului de iluminat public al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.39/08.10.2021 - Anexa 2 privind înființarea și organizarea Serviciului de iluminat public al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.40/08.10.2021 însușirea Actului la Contractul de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție) nr. 4654/14.11.2018
Hotărârea nr.41/08.10.2021 însușirea Actului adițional la Contractul de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție) nr. 4196/23.09.2019
Hotărârea nr.42/29.10.2021 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
Hotărârea nr.43/29.10.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
Hotărârea nr.44/29.10.2021 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2019 consolidat, prin Act Adițional
Hotărârea nr.45/29.10.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Șcheia, județul Iași în comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din cadrul Școlii Profesionale „Nicolae Bălăuță” din comuna Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.46/26.11.2021 privind actualizarea Anexei la Hotărârea nr.38/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și asigurarea cofinanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Program pentru obiectivul de investiții: „Înființare sisteme de alimentare cu apă și sistem centralizat de canalizare în satele Șcheia și Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.47/26.01.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuță” din localitatea Șcheia, comuna Șcheia, județul Iași” la nivelul anului 2021 ca urmare a aplicării OUG 15/2021
Hotărârea nr.48/13.12.2021 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
Hotărârea nr.49/13.12.2021 privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a Contractului de lucrări nr. 4654/14.11.2018 având ca obiect Servicii de proiectare și Execuție de lucrări pentru obiectivul „Înființare sisteme de alimentare cu apă și sistem centralizat de canalizare în satele Șcheia și Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.50/13.12.2021 privind aprobarea impozitelor, taxelor speciale și taxelor locale pe anul 2022
Hotărârea nr.51/13.12.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general UAT Șcheia
Hotărârea nr.52/13.12.2021 privind aprobarea obiectivelor și lucrărilor comunitare, care vor fi realizate în anul 2022 de către beneficiarii venitului minim garantat
Hotărârea nr.53/22.12.2021 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
Hotărârea nr.54/30.12.2021 privind acordarea dreptului de a executa lucrări de construcție pe domeniul public al comunei Șcheia, județul Iași aferente obiectivului de investiție „Modificare proiect autorizat conform AC nr. 122 din 14.08.2019 (Înființare sisteme de alimentare cu apă și sistem centralizat de canalizare în satele Șcheia și Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași) în timpul executării lucrărilor de construcții”
Hotărârea nr.55/30.12.2021 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
Hotărârea nr.56/30.12.2021 privind organizarea rețelei școlare de pe raza administrativ-teritorială a comunei Șcheia, județul Iași pentru anul școlar 2022 - 2023

Vizualizari: 285
Data creare: 28-01-2021 11:58:38

Cioplitul in piatra

Piatră de mormânt veche lângă zidul bisericiiŞcheia a fost una dintre puţinele comune ale judeţului Iaşi care a avut ca resursă naturală piatra. Pe dealul Floreşti există două pietrării: Zupăiţa şi Cariera de piatră.

Anunțuri

AnunturiAnunțuri de utilitate publică

Măsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii

Măsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratoriiMăsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii, inclusiv boala determinată de noul coronavirus

Anunț de informare a publicului în legătură cu intenția de elaborare a unui PUZ

Anunț de informare a publicului în legătură cu intenția de elaborare a unui Plan Urbanistic ZonalAnunț de informare a publicului în legătură cu intenția de elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal