Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014Ultimele documente incărcate


Documente pdf
Registrul de evidență a proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local pe anul 2021
Registrul de evidență a garanțiilor locale a unității administrativ teritoriale
Registrul de evidență a datoriei publice locale a unității administrativ teritoriale
Lista obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local, repartizate pentru anul 2021 la 28.04.2021
Bugetul pe anul 2021, Lista obiectivelor de investiții pe anul 2021 cu finanțare integrală și parțială de la buget, rectificat la data de 28 octombrie 2021
Bugetul pe anul 2021, Lista obiectivelor de investiții pe anul 2021 cu finanțare integrală și parțială de la buget, rectificat la data de 27 septembrie 2021
Bugetul pe anul 2021, Lista obiectivelor de investiții pe anul 2021 cu finanțare integrală și parțială de la buget, rectificat la data de 10 august 2021
Buget venituri și cheltuieli inițial an 2021 centralizat și pe secțiuni
Lista obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local, repartizate pentru anul 2020 la 14.12.2020
Lista obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local, repartizate pentru anul 2020 la 20.02.2020
Bugetul pe anul 2019, Lista obiectivelor de investiții pe anul 2019 cu finanțare integrală și parțială de la buget, rectificat la data de 23 decembrie 2019
Bugetul pe anul 2019, Lista obiectivelor de investiții pe anul 2019 cu finanțare integrală și parțială de la buget, rectificat la data de 18 decembrie 2019
Bugetul pe anul 2019, Lista obiectivelor de investiții pe anul 2019 cu finanțare integrală și parțială de la buget, rectificat la data de 26 noiembrie 2019
Bugetul pe anul 2019, buget rectificat la data de 31 octombrie 2019
Bugetul pe anul 2019, buget rectificat la data de 30 septembrie 2019
Bugetul pe anul 2019, buget rectificat la data de 30 iulie 2019
Buget venituri și cheltuieli an 2019 centralizat și pe secțiuni
Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative
Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele de hotărâri și dispoziții cu caracter normativ
Concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din aparatul de specialitate 15.12.2021, ora 21.00
Hotărârea nr.42/29.10.2021 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
Hotărârea nr.36/08.10.2021 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
Hotărârea nr.45/29.10.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Șcheia, județul Iași în comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din cadrul Școlii Profesionale „Nicolae Bălăuță” din comuna Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.44/29.10.2021 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2019 consolidat, prin Act Adițional
Hotărârea nr.43/29.10.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
Hotărârea nr.42/29.10.2021 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
Hotărârea nr.41/08.10.2021 însușirea Actului adițional la Contractul de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție) nr. 4196/23.09.2019
Hotărârea nr.40/08.10.2021 însușirea Actului la Contractul de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție) nr. 4654/14.11.2018
Hotărârea nr.39/08.10.2021 - Anexa 2 privind înființarea și organizarea Serviciului de iluminat public al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.39/08.10.2021 + Anexa 1 privind înființarea și organizarea Serviciului de iluminat public al comunei Șcheia, județul Iași

Concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici 15.12.2021, ora 09.00

Primăria Șcheia, județul Iași organizează în data de 15.12.2021, ora 9.00, la sediul Primăriei din comuna Șcheia, județul Iași, proba scrisă a concursului de promovare a concursului de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din aparatul de specialitate.

Funcțiile publice de execuție pentru care se organizează concurs de promovare în gradul profesional imediat superior:
Structura din aparatul de specialitate: Compartiment arhivă și stare de urgență -
Funcția publică de execuție actuală: Inspector, Clasa I, Grad profesional Principal
Funcția publică de execuție după transformare: Inspector, Clasa I, Grad Citeste mai mult...

Documente pdf
Concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din aparatul de specialitate 15.12.2021, ora 21.00

Vizualizari: 7
Data creare: 12-11-2021 12:24:40

Declarații de interese 2021 - Funcționari publiciVizualizari: 54
Data creare: 29-06-2021 21:14:33

Statutul comunei Șcheia, județul Iași

Noul statut al comunei este în lucru, în conformitate cu prevederile din Ordin nr. 25 din 14 ianuarie 2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local.

Documente pdf
Hotărârea nr.20/27.04.2018 privind aprobarea Statutului comunei Șcheia, județul Iași

Vizualizari: 59
Data creare: 28-06-2021 15:32:26

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea unui post Muncitor calificat, treapta profesională IV

Primăria Șcheia, județul Iași organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post de natură contractuală vacant din cadrul aparatului de specialitate:
- Muncitor calificat, treapta profesională IV în cadrul compartimentului administrativ.

Probele stabilite pentru concurs:
- selecţia de dosare;
- probă scrisă;
- interviu;

Condiţii de desfăşurare a concursului:
- data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de 10 de zile lucratoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;
- data și ora organizării probei scrise: 26.05.2021, ora 9,00;
- locul organizăr Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea unui post Muncitor calificat, treapta profesională IV, 26.05.2021
Anunț selecție dosare concurs de recrutare pentru ocuparea unui post de natură contractuală, vacant de fochist, treapta profesională IV, 26.05.2021
Anunț în urma susținerii probelor concursului de recrutare pentru ocuparea unui post de natură contractuală, vacant de fochist, treapta profesională IV, 26.05.2021

Vizualizari: 72
Data creare: 26-04-2021 13:53:11

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea unui post Referent compartimentul Cultură, 12.05.2021

Primăria Șcheia, județul Iași organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post de natură contractuală vacant din cadrul aparatului de specialitate:
- referent, treapta profesională I în cadrul compartimentului CULTURĂ.

Probele stabilite pentru concurs:
- selecţia de dosare;
- probă scrisă;
- interviu;
Condiţii de desfăşurare a concursului:
- data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de 10 de zile lucratoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;
- data și ora organizării probei scrise: 12.05.2021, ora 9,00;
- locul organizării probei scrise: Citeste mai mult...

Documente pdf
Rezultat selecție dosare concurs de recrutare pentru ocuparea unui post Referent compartimentul Cultură, 12.05.2021
Rezultat proba scrisă concurs de recrutare pentru ocuparea unui post Referent compartimentul Cultură, 12.05.2021
Rezultat interviu concurs de recrutare pentru ocuparea unui post Referent compartimentul Cultură, 12.05.2021
Rezultat final concurs de recrutare pentru ocuparea unui post Referent compartimentul Cultură, 12.05.2021

Vizualizari: 105
Data creare: 13-04-2021 14:40:13

Anunț concurs inspector, clasa I, în cadrul Compartimentului financiar contabil 10.03.2021

Unitatea Administrativ - Teritorială Comuna Șcheia, județul Iași, organizează concurs în data de 10.03.2021, ora 9.00 - proba scrisă, în vederea ocupării funcției publice de execuție, vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, după cum urmează:
- 1 (una) funcție publică de execuție, vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional debutant din compartimentul financiar contabil - perioadă nedeterminată
- data și ora interviului - vor fi stabilite de comisia de concurs, conform legii

Dosarul va fi depus la sediul Primăriei comunei Șcheia, până pe data de 23.02.2021, ora 15.00 (în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului)

Mai multe detalii se găsesc în documente atașate.

Documente pdf
Anunț concurs în vederea în vederea ocupării funcției publice de execuție, vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șcheia - 10.03.2021 ora 9.00
Formular de înscriere
Anunț rezultat selecție dosare pentru concurs funcție publică de execuție, vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional debutant din compartimentul financiar contabil - perioadă nedeterminată
Anunț rezultat probă scrisă concurs funcție publică de execuție, vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional debutant din compartimentul financiar contabil - perioadă nedeterminată
Anunț rezultat interviu concurs funcție publică de execuție, vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional debutant din compartimentul financiar contabil - perioadă nedeterminată
Anunț rezultat final concurs funcție publică de execuție, vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional debutant din compartimentul financiar contabil - perioadă nedeterminată

Vizualizari: 111
Data creare: 04-02-2021 09:38:34

Hotărâri ale Consiliului Local Șcheia, aferente anului 2021Documente pdf
Hotărârea nr.1/26.01.2021 privind aprobarea Regulamentului de Gospodărire Comunală
Hotărârea nr.2/26.01.2021 privind trecerea în domeniul public al unor bunuri imobile
Hotărârea nr.3/26.01.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor individuale ale secretarului general UAT Șcheia
Hotărârea nr.4/26.01.2021 privind organizarea rețelei școlare de pe raza administrativ-teritorială a comunei Șcheia, județul Iași pentru anul școlar 2021-2022
Hotărârea nr.5/26.01.2021 privind aprobarea obiectivelor și lucrărilor comunitare, care vor fi realizate în anul 2021 de către beneficiarii venitului minim garantat
Hotărârea nr.6/26.01.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții la nivelul anului 2021 pentru obiectivul „Reabilitare/Modernizare clădire școală clasele I-IV, Poiana-Șcheii, comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.7/26.01.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții la nivelul anului 2021 pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare Școala Primară „T. Dulceanu” - Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.8/26.01.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții la nivelul anului 2021 pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare Școala Primară „Gr. Cojan” - Căuești, comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.9/26.01.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții la nivelul anului 2021 pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuță” comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.10/26.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
Hotărârea nr.11/26.01.2021 privind desemnarea reprezentantului legal și a persoanei/persoanelor care pot înlocui reprezentantul legal al UAT Comuna Șcheia, județul Iași în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași
Hotărârea nr.12/26.02.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, respectiv Regulamentului Local de Urbanism pentru „Construire locuință, anexe gospodărești și racordare la utilități”, generat de imobilul cu suprafață de teren 1647 mp, număr cadastral 60910
Hotărârea nr.13/26.02.2021 privind exprimarea acordului administratorului drumului pentru obiectivul „Instalare Oficiu Central de fibră optică Orange BA2991 Șcheia”
Hotărârea nr.14/26.02.2021 privind revizuirea, modificarea și actualizarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 41
Hotărârea nr.15/26.02.2021 privind consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009
Hotărârea nr.16/31.03.2021 privind exprimarea acordului Consiliului Local pentru obiectivul „Construire rețea de telecomunicații în comuna Șcheia, județul Iași în localitățile Șcheia, Căuești, Cioca-Boca, Poiana-Șcheii, Satu-Nou”
Hotărârea nr.17/22.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021
Hotărârea nr.18/22.04.2021 privind stabilirea condițiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a UAT Comuna Șcheia, județul Neamț, în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii ori mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora
Hotărârea nr.19/22.04.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
Hotărârea nr.20/22.04.2021 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 cu rata inflației de 2.6%
Hotărârea nr.21/22.04.2021 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr. 130/2019, emisă de FNGCIMM SA IFN aferentă proiectului „Modernizare și dotare cămin cultural în sat/comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.22/22.04.2021 privind aprobarea documentației de atribuire a închirierii prin atribuire directă a loturilor de pășune în suprafață de 7ha aparținând domeniului privat al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.23/31.05.2021 privind revizuirea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS
Hotărârea nr.24/31.05.2021 privind regulamentul cu măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local spre adoptare
Hotărârea nr.25/30.06.2021 privind neasumarea responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția publică a produselor aferente „Programului pentru școli al României” și a contractelor de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivel local pentru anul școlar 2021-2022
Hotărârea nr.26/30.06.2021 privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a Contractului nr. 4654/14.11.2018 având ca obiect Servicii de proiectare și Execuție de lucrări pentru obiectivul „Înființare sisteme de alimentare cu apă și sistem centralizat de canalizare în satele Șcheia și Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.27/30.06.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Dotarea unităților de învățământ din comuna Șcheia, județul Iași cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-COV-2” - cod SMIS 146436
Hotărârea nr.28/29.07.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
Hotărârea nr.29/29.07.2021 privind aprobarea dreptului de acces pe proprietatea publică a comunei Șcheia, județul Iași a RDS & RCS în vederea instalării a unei camere tehnice
Hotărârea nr.30/13.08.2021 privind rectificarea / modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
Hotărârea nr.31/26.08.2021 privind completarea Hotărârii nr. 58 din 10.12.2020 privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiție: „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comunele Șcheia și Mironeasa din județul Iași”
Hotărârea nr.32/23.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și asigurarea cofinanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Program pentru obiectivul de investiții: „Înființare sisteme de alimentare cu apă și sistem centralizat de canalizare în satele Șcheia și Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.33
Hotărârea nr.34/08.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general aferente proiectului de investiție: „Modernizare drumuri de interes local în comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.35/08.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general aferente proiectului de investiție: „Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.36/08.10.2021 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
Hotărârea nr.37/08.10.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic „N. Bălăuță” din localitatea Șcheia, comuna Șcheia, județul Iași” la nivelul anului 2021 ca urmare a aplicării OUG 15/2021
Hotărârea nr.38/08.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-econimici actualizați și asigurarea cofinanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Program pentru obiectivul de investiții: „Înființare sisteme de alimentare cu apă și sistem centralizat de canalizare în satele Șcheia și Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.39/08.10.2021 + Anexa 1 privind înființarea și organizarea Serviciului de iluminat public al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.39/08.10.2021 - Anexa 2 privind înființarea și organizarea Serviciului de iluminat public al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.40/08.10.2021 însușirea Actului la Contractul de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție) nr. 4654/14.11.2018
Hotărârea nr.41/08.10.2021 însușirea Actului adițional la Contractul de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție) nr. 4196/23.09.2019
Hotărârea nr.42/29.10.2021 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
Hotărârea nr.43/29.10.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
Hotărârea nr.44/29.10.2021 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2019 consolidat, prin Act Adițional
Hotărârea nr.45/29.10.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Șcheia, județul Iași în comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din cadrul Școlii Profesionale „Nicolae Bălăuță” din comuna Șcheia, județul Iași

Vizualizari: 126
Data creare: 28-01-2021 11:58:38

Măsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii


Măsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii, inclusiv boala determinată de noul coronavirus

Foto
Măsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii

Vizualizari: 563
Data creare: 26-02-2020 12:27:40

Hotărâri ale Consiliului Local Șcheia, aferente anului 2020

 

Documente pdf
Hotărârea nr.1/27.01.2020 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
Hotărârea nr.2/27.01.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Șcheia, județul Iași în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale „Nicolae Bălăuță" și în vederea constituirii Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității
Hotărârea nr.3/27.01.2020 privind aprobarea Devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-econimici și de asigurare a cofinanțării pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI LOCALE AFECTATE DE INUNDAȚII ÎN COMUNA ȘCHEIA, JUDEȚUL IAȘI"
Hotărârea nr.4/27.01.2020 privind aprobarea obiectivelor și lucrărilor comunitare, care vor fi realizate în anul 2020 de către beneficiarii venitului minim garantat
Hotărârea nr.5/27.01.2020 privind scăderea din evidența analitică a creanțelor fiscale/nefiscale a unor debitori aflați în stare de insolvabilitate
Hotărârea nr.6/27.01.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „REAMENAJARE SEDIU PRIMĂRIE ÎN COMUNA ȘCHEIA, JUDEȚUL IAȘI"
Hotărârea nr.7/27.01.2020 privind organizarea rețelei școlare de pe raza administrativ-teritorială a comunei Șcheia, județul Iași pentru anul școlar 2020-2021
Hotărârea nr.8/27.01.2020 privind desemnarea în calitate de evaluator a domnului primar Ababei Dănuț - primarul comunei Șcheia, județul Iași în vederea evaluării performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei Șcheia, județul Iași în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019
Hotărârea nr.9/07.02.2020 privind prelungirea perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General (PUG) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aprobat prin Hotărârea nr. 09/ 31.05.2001
Hotărârea nr.10/07.02.2020 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 34
Hotărârea nr.11/07.02.2020 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 35
Hotărârea nr.12/07.02.2020 privind aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol pe raza comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.13/21.02.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie, aprilie, mai, anul 2020
Hotărârea nr.14/21.02.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții: „Înființare sistem de distribuție gaze naturale în satele componente ale comunei Șcheia, județul Iași"
Hotărârea nr.15/20.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
Hotărârea nr.19/10.04.2020 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Grigoraș Ioan și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.20/10.04.2020 referitoare la actualizarea/modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009, prin Actul Adițional nr.36
Hotărârea nr.24/26.05.2020 privind aprobarea documentației de atribuire a închirierii prin atribuire directă a loturilor de pășune în suprafață de 41,00 ha aparținând domeniului privat al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.25/26.05.2020 privind aprobarea aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.26/26.05.2020 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Șcheia în AGA ADIS IAȘI în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare, altele decât reciclabile, în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Iași” și împuternicirea Președintelui ADIS IAȘI să semneze Actul Adițional nr. 3
Hotărârea nr.27/26.05.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie, iulie și august, anul 2020
Hotărârea nr.28/26.05.2020 privind aprobarea documentației de atribuire și a documentelor suport pentru proiectarea și execuția lucrărilor la obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare Școală Primară „T. Dulceanu” - Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.29/09.05.2020 privind aprobarea documentației de atribuire a închirierii prin atribuire directă a loturilor de pășune în suprafață de 22,00ha aparținând domeniului privat al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.30/09.05.2020 privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a Contractului de lucrări nr. 4654/14.11.2018 având ca obiect Servicii de proiectare și execuție de lucrări pentru obiectivul „Înființare sisteme de alimentare cu apă și sistem centralizat de canalizare în satele Șcheia și Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.31/29.06.2020 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
Hotărârea nr.32/29.06.2020 privind aprobarea Planului Tarifar APAVITAL S.A. pentru perioada 2020-2024
Hotărârea nr.33/29.06.2020 privind aprobarea încheierii parteneriatului tehnic între Consiliul Județean și comuna Șcheia, județul Iași în conformitate cu prevederile art.3, alin. (3)din Ordinul nr. 839/2009 - Norme Metodologice din 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Hotărârea nr.34/29.06.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții - „Reabilitare și modernizare Școala Primară „Gr. Cojan” - Căuești, comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.39/17.08.2020 privind aprobarea notei conceptuale, a temei de proiectare și elaborarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de distribuție și branșamente gaze naturale în comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.40/17.08.2020 privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.39
Hotărârea nr.41/21.08.2020 privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a Contractului de lucrări nr.4654/14.11.2018 având ca obiect Servicii de proiectare și Execuție de lucrări pentru obiectivul „Înființare sisteme de alimentare cu apă și sistem centralizat de canalizare în satele Șcheia și Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.42/21.08.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
Hotărârea nr.43/21.08.2020 privind aprobarea acordului de asociere în vederea realizării proiectului de investiție „Înființare rețea de distribuție gaze naturale și branșamente gaze naturale în comunele Șcheia și Mironeasa din județul Iași”
Hotărârea nr.44/31.08.2020 privind neasumarea responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția publică a produselor aferente „Programului pentru școli al României” și a contractelor de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivel local pentru anul școlar 2020-2021
Hotărârea nr.45/31.08.2020 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
Hotărârea nr.46/31.08.2020 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal, respectiv Regulamentului Local de Urbanism pentru „Construire locuință, anexe gospodărești și racordare la utilități”, generat de imobilul cu suprafața de teren 1647 metri pătrați, număr cadastral 60910
Hotărârea nr.47/09.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
Hotărârea nr.48/09.11.2020 privind organizarea/componenta comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.49/09.11.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.50/10.11.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului "Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării didactice on-line în comuna Șcheia, județul Iași"
Hotărârea nr.51/10.11.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului "Achiziție de echipamente de protecție medicală și dezinfectanți în comuna Șcheia, județul Iași"
Hotărârea nr.52/10.11.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Șcheia, județul Iași în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale "Nicolae Bălăuță" și în vederea construirii Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității
Hotărârea nr.53/10.11.2020 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
Hotărârea nr.54/10.11.2020 privind desemnarea reprezentantului comunei Șcheia, județul Iași, și a persoanelor care pot înlocui reprezentantul comunei Șcheia în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal - ARSACIS
Hotărârea nr.55/10.11.2020 privind modificarea statului de funcții și organigramei aferente aparatului de specialitate al primarului comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.56/17.11.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului "Dotarea unităților de învățământ din comuna Șcheia, județul Iași cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-COV-2"
Hotărârea nr.57/17.11.2020 privind aprocarea indicatorilor tehnico-economici și demararea prodecurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului "Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în comuna Șcheia, județul Iași"
Hotărârea nr.58/10.12.2020 privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiție: „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comunele Șcheia și Mironeasa din județul Iași”
Hotărârea nr.59/10.12.2020 privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Șcheia și a unor bunuri din domeniul privat, precum și a perioadei în care se efectuează această inventariere
Hotărârea nr.60/10.12.2020 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
Hotărârea nr.61/29.12.2020 privind aprobarea impozitelor, taxelor speciale și taxelor locale pe anul 2021
Hotărârea nr.62/29.12.2020 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a comunei Șcheia, a Instituției Primarului comunei Șcheia și a Consiliului Local al comunei Șcheia, județul Iași și servicii de contabilitate
Hotărârea nr.63/29.12.2020 privind completarea contractelor de consultanță, în vigoare la data prezentei, cu prevederile Legii nr.204/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, publicată în Monitorul Oficial al României nr.858/18.09.2020

Vizualizari: 397
Data creare: 07-02-2020 11:42:39

Invitație Servicii de proiectare și execuție de lucrări 08.08.2019

În data de 20.06.2019 a fost publicat anunțul de participare pentru procedura simplificată aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare/Modernizare clădire școala clasele I-IV, Poiana Șcheii, comuna Șcheia, județul Iași" cu nr. SCN10046182. Această procedură de achiziție a fost anulată deoarece până la data limită de depunere a ofertelor nu a existat niciun ofertant înscris.

Mai multe detalii se pot găsi în documentul și linkul de mai jos.

Documente pdf
Invitație pentru depunerea unei oferte în cadrul procedurii de negociere fără publicare în prealabil a unui anunț de participare simplificat pentru atribuirea contractului ce are ca obiect realizarea Serviciilor de proiectare și execuție de lucrări pentru obiectivul „Reabilitare/Modernizare clădire școala clasele I-IV,Poiana Șcheii, comuna Șcheia, județul Iași"

Linkuri externe
Anunț SICAP (se va accesa din browserele Google Chrome sau Internet Explorer)
https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100071722

Vizualizari: 428
Data creare: 09-08-2019 09:15:13

Invitație Servicii de proiectare și execuție de lucrări 08.08.2019

În data de 11.06.2019 a fost publicat anunțul de participare pentru procedura simplificată aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic „N. Bălăuță", comuna Șcheia, județul Iași" cu nr. SCN10045489. Această procedură de achiziție a fost anulată deoarece până la data limită de depunere a ofertelor nu a existat niciun ofertant înscris.

Mai multe detalii se pot găsi în documentul și linkul de mai jos.

Documente pdf
Invitație pentru depunerea unei oferte în cadrul procedurii de negociere fără publicare în prealabil a unui anunț de participare simplificat pentru atribuirea contractului ce are ca obiect realizarea Serviciilor de proiectare și execuție de lucrări pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic „N. Bălăuță", comuna Șcheia, județul Iași"

Linkuri externe
Anunț SICAP (se va accesa din browserele Google Chrome sau Internet Explorer)
https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100070927

Vizualizari: 383
Data creare: 08-08-2019 19:06:31

Anunț post contractual Muncitor calificat, treapta profesională IV

 Consiliul Local al comunei Șcheia, judetul Iași, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post de natură contractuală - muncitor calificat, treapta profesională IV - buldoexcavatorist.

A. Postul contractual - 1 pentru care se organizează concursul:

Muncitor calificat, treaptă profesională IV -

buldoexcavatorist în cadrul compartimentului administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei;

B. Probele stabilite pentru concurs:

- Selecția de dosare;
- Proba scrisă;
- Proba practică;
- Interviu

C. Condiții de desfășurare concurs:

- Data pâna la care s Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț post contractual Muncitor calificat, treapta profesională IV

Vizualizari: 453
Data creare: 05-06-2019 16:00:59

Anunț organizare concurs post contractual - Muncitor buldoexcavatorist

Primăria comunei Șcheia, judetul Iași, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post de natură contractuală:

- 1 post - Muncitor calificat, treaptă profesională IV - buldoexcavatorist, Compartiment administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei;

Condiții de desfășurare concurs:

- data pâna la care se pot depune dosarele de înscriere: 27.05.2019, ora 15:00;

- data, ora și locul organizării probei scrise: 04.06.2019, ora 9,00, la sediul Consiliului Local Șcheia, județul Iași;

- data, ora și locul organizării probei practice: 04.06.2019, ora 9,00, la sediul Consiliului Local Șcheia, județul Iași;

- data, ora și locul organizării interviului: în termen de 4 zile d Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț organizare concurs post contractual - Muncitor buldoexcavatorist

Vizualizari: 448
Data creare: 10-05-2019 12:35:39

Cioplitul in piatra

Piatră de mormânt veche lângă zidul bisericiiŞcheia a fost una dintre puţinele comune ale judeţului Iaşi care a avut ca resursă naturală piatra. Pe dealul Floreşti există două pietrării: Zupăiţa şi Cariera de piatră.

Anunțuri

AnunturiAnunțuri de utilitate publică

Măsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii

Măsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratoriiMăsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii, inclusiv boala determinată de noul coronavirus