Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - anul 2023

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - anul 2023


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local Șcheia, aferente anului 2023Documente pdf
Hotărârea nr.1/19.01.2023 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
Hotărârea nr.2/19.01.2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
Hotărârea nr.3/19.01.2023 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a comunei Șcheia, a Instituției Primarului comunei Șcheia și a Consiliului Local al comunei Șcheia, județul Iași și servicii de contabilitate
Hotărârea nr.4/19.01.2023 privind înființarea și delegarea de gestiune a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în comuna Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.5/19.01.2023 privind modificarea art. 7, punctul II din Hotărârea nr.34/2022 privind aprobarea Statutului, a membrilor Consiliului Director, a patrimoniului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru dezvoltarea rețelelor de gaze naturale în comunele Șcheia și Mironeasa, cu participarea U.A.T. Comuna Șcheia, prin Consiliul Local al Comunei Șcheia, județul Iași, în calitate de membru fondator
Hotărârea nr.6/19.01.2023 privind aprobarea execuției bugetare pe anul 2022 a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.7/19.01.2023 privind completarea Anexei nr. 02 la Hotărârea nr. 54/2022 privind aprobarea impozitelor, taxelor speciale și taxelor locale pe anul 2023
Hotărârea nr.8/19.01.2023 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică care vor funcționa la nivelul comunei Șcheia, județul Iași pentru anul școlar 2023-2024
Hotărârea nr.9/
Hotărârea nr.10/14.02.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivele de investiții: „Reabilitare/Modernizare clădire Școala cu clasele I-IV, Poiana - Șcheii, comuna Șcheia, județul Iași” și „Reabilitare și modernizare Școala Primară T. Tulceanu - Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.11/14.02.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Șcheia, județul Iași”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
Hotărârea nr.12/06.03.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Actul Constitutiv și aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, revizuite 2021
Hotărârea nr.13/06.03.2023 privind aprobarea completării Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între APAVITAL S.A. și utilizatorii serviciului
Hotărârea nr.14/06.03.2023 privind aprobarea indicatorilor proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.15/06.03.2023 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr. 130/2019, emisă de FNGCIMM SA IFN aferentă proiectului „Modernizare și dotare cămin cultural în sat/comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.16
Hotărârea nr.17/27.03.2023 privind modificarea statului de funcții și organigramei aferente aparatului de specialitate al primarului comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.18/27.03.2023 privind aprobarea modificării și, pe cale de consecință, a actualizării Statutului Asociației pentru Audit a Comunelor (A.S.A.C.), cu participarea U.A.T. Comuna Șcheia, prin Consiliul Local al Comunei Șcheia, județul Iași, în calitate de membru fondator
Hotărârea nr.19/27.03.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Înființarea sistemului de supraveghere în comuna Șcheia, județul Iași” aprobat pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență
Hotărârea nr.20/19.04.2023 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 cu rata inflației de 13,8%
Hotărârea nr.21/19.04.2023 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009-consolidat 2021, prin Actul Adițional nr.3
Hotărârea nr.22/19.04.2023 privind aprobarea menținerii comunei Șcheia, județul Iași la parteneriatul tip DLRC/LEADER a Asociației Grupul de Acțiune Locală „Colinele Iașilor”
Hotărârea nr.23/19.04.2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
Hotărârea nr.24/19.04.2023 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023
Hotărârea nr.25/19.04.2023 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare la nivelul ariei delegării, pentru perioada 2023-2028
Hotărârea nr.26/19.04.2023 privind modificarea HCL nr. 48/2020 privind organizarea/componența comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.27/19.04.2023 privind trecerea în domeniul public al unor bunuri imobile
Hotărârea nr.28/24.04.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Amenajare piste pentru circulația bicicletelor în comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.29/24.04.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Șcheia, precum și stabilirea indemnizației consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Șcheia, județul Iași

Vizualizari: 38
Data creare: 25-01-2023 13:10:25

Cioplitul in piatra

Piatră de mormânt veche lângă zidul bisericiiŞcheia a fost una dintre puţinele comune ale judeţului Iaşi care a avut ca resursă naturală piatra. Pe dealul Floreşti există două pietrării: Zupăiţa şi Cariera de piatră.

Anunțuri

AnunturiAnunțuri de utilitate publică

Măsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii

Măsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratoriiMăsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii, inclusiv boala determinată de noul coronavirus

Anunț de informare a publicului în legătură cu intenția de elaborare a unui PUZ

Anunț de informare a publicului în legătură cu intenția de elaborare a unui Plan Urbanistic ZonalAnunț de informare a publicului în legătură cu intenția de elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal