Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - anul 2023

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - anul 2023


PRIMĂRIA --> Organizare --> Anunțuri posturi scoase la concurs

Concurs Funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scheia, judeţul Iaşi.

Informații concurs:

Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă în afara Agenţiei
Data de sustinere a probei scrise: 10.08.2022, ora 09:00
Data și ora probei de interviu se va afișa pe site-ul instituției care organizează concursul odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.
Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei comunei Scheia, judeţul Iaşi
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: Persoana de contact: Prisăcaru Catalin, secretar general al comunei; Tel/Fax: 0766188055, e-mail: contact@scheia
Data afişării: 08.07.2022, ora 08:00

Informaţii posturi scoase la concurs:

Inspector
Descriere post
Clasa: I
Grad: principal

Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: FOND FUNCIAR

Inspector
Descriere post
Clasa: I
Grad: debutant

Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: REGISTRATURĂ RELAŢII PUBLICE MONITORUL OFICIAL LOCAL

Condiţii de participare:

inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Registratură, Relaţii Publice, Monitorul Oficial Local;
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul din domeniile: ştiinţe economice (contabilitate si informatică de gestiune), ştiinţe administrative (administraţie publică) sau juridice (drept).

inspector, clasa I, grad profesional principal – Fond Funciar
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din domeniile: inginerie geodezica sau agronomie;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Bibliografie concurs, atribuţii conform fişei postului și depunere dosare concurs:


Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop.

Responsabilitatea privind legalitatea şi corectitudinea informaţiilor din conţinutul anunţului de concurs publicat pe site-ul Agenţiei şi încadrarea în temeiurile legale prevăzute de actele normative aparţin în exclusivitate autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.


Bibliografia / tematica pentru inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Registratură, Relaţii Publice, Monitorul Oficial Local:
1. Constituţia României, republicată
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
- Titlul I şi II ale părţii a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Ordonanta 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică – Republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. HG nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Bibliografia / tematica pentru inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul compartimentul Fond Funciar:
1. Constituţia României, republicată
2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
- Titlul I şi II ale părţii a VI-a - Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea nr.18/1991 privind legea fondului funciar, republicata;
6. Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. HG nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Legea nr.7/1996 cadastrului şi a publicităţii imobiliare – republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documente pdf
Rezultat selecție dosare Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant din compartimentul registratură, relații publice și Monitorul Oficial Local din aparatul de specialitate al primarului comunei Șcheia (proba scrisă 10.08.2022)
Rezultat Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant din compartimentul registratură, relații publice și Monitorul Oficial Local din aparatul de specialitate al primarului comunei Șcheia

Vizualizari: 164
Data creare: 12-07-2022 20:19:26

Cioplitul in piatra

Piatră de mormânt veche lângă zidul bisericiiŞcheia a fost una dintre puţinele comune ale judeţului Iaşi care a avut ca resursă naturală piatra. Pe dealul Floreşti există două pietrării: Zupăiţa şi Cariera de piatră.

Anunțuri

AnunturiAnunțuri de utilitate publică

Măsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii

Măsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratoriiMăsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii, inclusiv boala determinată de noul coronavirus

Anunț de informare a publicului în legătură cu intenția de elaborare a unui PUZ

Anunț de informare a publicului în legătură cu intenția de elaborare a unui Plan Urbanistic ZonalAnunț de informare a publicului în legătură cu intenția de elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal