Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local Șcheia, aferente anului 2020

 

Documente pdf
Hotărârea nr.1/27.01.2020 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
Hotărârea nr.2/27.01.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Șcheia, județul Iași în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale „Nicolae Bălăuță" și în vederea constituirii Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității
Hotărârea nr.3/27.01.2020 privind aprobarea Devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-econimici și de asigurare a cofinanțării pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI LOCALE AFECTATE DE INUNDAȚII ÎN COMUNA ȘCHEIA, JUDEȚUL IAȘI"
Hotărârea nr.4/27.01.2020 privind aprobarea obiectivelor și lucrărilor comunitare, care vor fi realizate în anul 2020 de către beneficiarii venitului minim garantat
Hotărârea nr.5/27.01.2020 privind scăderea din evidența analitică a creanțelor fiscale/nefiscale a unor debitori aflați în stare de insolvabilitate
Hotărârea nr.6/27.01.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „REAMENAJARE SEDIU PRIMĂRIE ÎN COMUNA ȘCHEIA, JUDEȚUL IAȘI"
Hotărârea nr.7/27.01.2020 privind organizarea rețelei școlare de pe raza administrativ-teritorială a comunei Șcheia, județul Iași pentru anul școlar 2020-2021
Hotărârea nr.8/27.01.2020 privind desemnarea în calitate de evaluator a domnului primar Ababei Dănuț - primarul comunei Șcheia, județul Iași în vederea evaluării performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei Șcheia, județul Iași în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019
Hotărârea nr.9/07.02.2020 privind prelungirea perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General (PUG) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aprobat prin Hotărârea nr. 09/ 31.05.2001
Hotărârea nr.10/07.02.2020 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 34
Hotărârea nr.11/07.02.2020 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 35
Hotărârea nr.12/07.02.2020 privind aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol pe raza comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.13/21.02.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie, aprilie, mai, anul 2020
Hotărârea nr.14/21.02.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții: „Înființare sistem de distribuție gaze naturale în satele componente ale comunei Șcheia, județul Iași"
Hotărârea nr.15/20.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
Hotărârea nr.19/10.04.2020 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Grigoraș Ioan și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.20/10.04.2020 referitoare la actualizarea/modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009, prin Actul Adițional nr.36
Hotărârea nr.24/26.05.2020 privind aprobarea documentației de atribuire a închirierii prin atribuire directă a loturilor de pășune în suprafață de 41,00 ha aparținând domeniului privat al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.25/26.05.2020 privind aprobarea aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.26/26.05.2020 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Șcheia în AGA ADIS IAȘI în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare, altele decât reciclabile, în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Iași” și împuternicirea Președintelui ADIS IAȘI să semneze Actul Adițional nr. 3
Hotărârea nr.27/26.05.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie, iulie și august, anul 2020
Hotărârea nr.28/26.05.2020 privind aprobarea documentației de atribuire și a documentelor suport pentru proiectarea și execuția lucrărilor la obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare Școală Primară „T. Dulceanu” - Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.29/09.05.2020 privind aprobarea documentației de atribuire a închirierii prin atribuire directă a loturilor de pășune în suprafață de 22,00ha aparținând domeniului privat al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.30/09.05.2020 privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a Contractului de lucrări nr. 4654/14.11.2018 având ca obiect Servicii de proiectare și execuție de lucrări pentru obiectivul „Înființare sisteme de alimentare cu apă și sistem centralizat de canalizare în satele Șcheia și Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.31/29.06.2020 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
Hotărârea nr.32/29.06.2020 privind aprobarea Planului Tarifar APAVITAL S.A. pentru perioada 2020-2024
Hotărârea nr.33/29.06.2020 privind aprobarea încheierii parteneriatului tehnic între Consiliul Județean și comuna Șcheia, județul Iași în conformitate cu prevederile art.3, alin. (3)din Ordinul nr. 839/2009 - Norme Metodologice din 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Hotărârea nr.34/29.06.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții - „Reabilitare și modernizare Școala Primară „Gr. Cojan” - Căuești, comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.39/17.08.2020 privind aprobarea notei conceptuale, a temei de proiectare și elaborarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de distribuție și branșamente gaze naturale în comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.40/17.08.2020 privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.39
Hotărârea nr.41/21.08.2020 privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a Contractului de lucrări nr.4654/14.11.2018 având ca obiect Servicii de proiectare și Execuție de lucrări pentru obiectivul „Înființare sisteme de alimentare cu apă și sistem centralizat de canalizare în satele Șcheia și Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.42/21.08.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
Hotărârea nr.43/21.08.2020 privind aprobarea acordului de asociere în vederea realizării proiectului de investiție „Înființare rețea de distribuție gaze naturale și branșamente gaze naturale în comunele Șcheia și Mironeasa din județul Iași”
Hotărârea nr.44/31.08.2020 privind neasumarea responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția publică a produselor aferente „Programului pentru școli al României” și a contractelor de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivel local pentru anul școlar 2020-2021
Hotărârea nr.45/31.08.2020 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
Hotărârea nr.46/31.08.2020 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal, respectiv Regulamentului Local de Urbanism pentru „Construire locuință, anexe gospodărești și racordare la utilități”, generat de imobilul cu suprafața de teren 1647 metri pătrați, număr cadastral 60910
Hotărârea nr.47/09.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
Hotărârea nr.48/09.11.2020 privind organizarea/componenta comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.49/09.11.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.50/10.11.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului "Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării didactice on-line în comuna Șcheia, județul Iași"
Hotărârea nr.51/10.11.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului "Achiziție de echipamente de protecție medicală și dezinfectanți în comuna Șcheia, județul Iași"
Hotărârea nr.52/10.11.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Șcheia, județul Iași în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale "Nicolae Bălăuță" și în vederea construirii Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității
Hotărârea nr.53/10.11.2020 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
Hotărârea nr.54/10.11.2020 privind desemnarea reprezentantului comunei Șcheia, județul Iași, și a persoanelor care pot înlocui reprezentantul comunei Șcheia în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal - ARSACIS
Hotărârea nr.55/10.11.2020 privind modificarea statului de funcții și organigramei aferente aparatului de specialitate al primarului comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.56/17.11.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului "Dotarea unităților de învățământ din comuna Șcheia, județul Iași cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-COV-2"
Hotărârea nr.57/17.11.2020 privind aprocarea indicatorilor tehnico-economici și demararea prodecurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului "Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în comuna Șcheia, județul Iași"
Hotărârea nr.58/10.12.2020 privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiție: „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comunele Șcheia și Mironeasa din județul Iași”
Hotărârea nr.59/10.12.2020 privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Șcheia și a unor bunuri din domeniul privat, precum și a perioadei în care se efectuează această inventariere
Hotărârea nr.60/10.12.2020 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
Hotărârea nr.61/29.12.2020 privind aprobarea impozitelor, taxelor speciale și taxelor locale pe anul 2021
Hotărârea nr.62/29.12.2020 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a comunei Șcheia, a Instituției Primarului comunei Șcheia și a Consiliului Local al comunei Șcheia, județul Iași și servicii de contabilitate
Hotărârea nr.63/29.12.2020 privind completarea contractelor de consultanță, în vigoare la data prezentei, cu prevederile Legii nr.204/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, publicată în Monitorul Oficial al României nr.858/18.09.2020

Vizualizari: 396
Data creare: 07-02-2020 11:42:39

Cioplitul in piatra

Piatră de mormânt veche lângă zidul bisericiiŞcheia a fost una dintre puţinele comune ale judeţului Iaşi care a avut ca resursă naturală piatra. Pe dealul Floreşti există două pietrării: Zupăiţa şi Cariera de piatră.

Anunțuri

AnunturiAnunțuri de utilitate publică

Măsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii

Măsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratoriiMăsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii, inclusiv boala determinată de noul coronavirus