Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - anul 2023

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - anul 2023


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local Șcheia, aferente anului 2019

 

Documente pdf
Hotărârea nr.1/09.01.2019 privind acoperirea definitivă a deficitului la secțiunea de dezvoltare a bugetului local din excedentul anului anterior
Hotărârea nr.2/09.01.2018 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com. Stanita - jud. Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr. 27 și nr. 28 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS
Hotărârea nr.3/09.01.2019 privind aprobarea rectificării/ modificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018
Hotărârea nr.4/30.01.2019 privind organizarea rețelei școlare de pe raza administrativ-teritorială a comunei Șcheia, județul Iași pentru anul școlar 2019-2020
Hotărârea nr.5/30.01.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții: "Înființare sisteme de alimentare cu apă și sistem centralizat de canalizare în satele Șcheia și Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași"
Hotărârea nr.6/30.01.2019 privind aprobarea obiectivelor și lucrărilor comunitare care vor fi realizate în anul 2019 de către beneficiarii venitului minim garantat
Hotărârea nr.7/30.01.2019 privind desemnarea în calitate de evaluator a domnului primar Ababei Dănuț-primarul comunei Șcheia, județul Iași în vederea evaluării performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei Șcheia, județul Iași în perioada 01.01.2018-31.12.2018
Hotărârea nr.8/30.01.2019 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a comunei Șcheia, a Instituției Primarului comunei Șcheia și a Consiliului Local al comunei Șcheia, județul Iași și servicii de contabilitate
Hotărârea nr.10/25.02.2019 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru "Construire platforme de depozitare a gunoiului de grajd în comuna Șcheia, județul Iași", generat de imobilul cu Suprafața teren=3827 mp, NC 60927 și avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru "Construire platforme de depozitare a gunoiului de grajd în comuna Șcheia, județul Iași" generat de imobilul cu Suprafața teren=3233 mp, NC 60906
Hotărârea nr.11/28.02.2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie, aprilie și mai, anul 2019
Hotărârea nr.12/28.02.2019 privind aprobarea contractului de drept de acces încheiat între comuna Șcheia, județul Iași și S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMUNICATIONS S.A.
Hotărârea nr.13/07.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru "Construire platforme de depozitare a gunoiului de grajd în comuna Șcheia, județul Iași", generat de imobilul cu suprafața teren = 3827mp, NC 60927, NC 60928 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru "Construire platforme de depozitare a gunoiului de grajd în comuna Șcheia, județul Iași", generat de imobilul cu suprafața teren = 3233mp, NC 60905, NC 60906
Hotărârea nr.14/07.03.2019 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ipatele - Drăgușeni - Șcheia - Mironeasa, cu participarea U.A.T. Comuna ȘCHEIA, prin Consiliul Local al Comunei ȘCHEIA, județul Iași, în calitate de membru fondator
Hotărârea nr.15/07.03.2019 referitor la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 29
Hotărârea nr.16/29.03.2019 privind actualizarea contractului de concesiune înregistrat cu nr. 1393/29.06.1998 încheiat între comuna Șcheia, județul Iași și TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS S.A.
Hotărârea nr.17/29.03.2019 privind aprobarea încheierii parteneriatului tehnic între Consiliul Județean și comuna Șcheia, județul Iași în conformitate cu prevederile art.3, alin.(3) din Ordinul 839/2009 - Norme Metodologice din 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Hotărârea nr.18/29.03.2019 privind actualizarea indicat. tehnico-economici și asig. cofinanțării pentru obiectivele de invest.: „Înființare sisteme de alimentare cu apă și sistem centralizat de canalizare în satele Șcheia și Satu Nou, com. Șcheia, jud. Iași"; „Reabilitare și modernizare Școala Primară „Grigore Cojan" din localitatea Căuești, com. Șcheia, jud. Iași"; „Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuță"
Hotărârea nr.19/15.04.2019 privind acordarea mandatului special reprezentantului U.A.T. Comuna Șcheia, județul Iași să aprobe în AGA ARSACIS, în numele și pe seama U.A.T. Comuna Șcheia, județul Iași, revocarea Hotărârilor Adunării Generale a Asociaților ARSACIS nr. 19/14.06.2018 și nr. 20/14.06.2018
Hotărârea nr.20/15.04.2019 privind avizarea modificării Regulamentului Apavital a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin actul adițional nr. 30, precum și acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS
Hotărârea nr.21/15.04.2019 privind aprobarea încheierii Contractului de prestări servicii de depozitare a deșeurilor colectate și transportate la Depozitul Țuțora, cu S.C. SALUBRIS S.A. Iași
Hotărârea nr.22/15.04.2019 privind asumarea responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor aferente „Programului pentru școli al României" și a contractelor de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivel local
Hotărârea nr.23(1)/15.04.2019 privind aprobarea documentației de atribuire a închirierii prin atribuire directă a loturilor de pășune în suprafață de 165 ha aparținând domeniului privat al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.23(2)/15.04.2019 privind aprobarea documentației de atribuire a închirierii prin atribuire directă a loturilor de pășune în suprafață de 165 ha aparținând domeniului privat al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.24/24.04.2019 privind modificarea anexei nr. 01 la Hot. nr.18/2019 referitor la actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivele de investiții: „Înființare sisteme de alimentare cu apă și sistem centralizat de canalizare în satele Șcheia și Satu Nou, com. Șcheia, jud. Iași";„Reabilitare și modernizare Școala Primară „Grigore Cojan" din localit. Căuești, com. Șcheia, jud. Iași",„Reabili
Hotărârea nr.25/24.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
Hotărârea nr.26/24.04.2019 privind modificarea statului de funcții și organigramei aferente aparatului de specialitate al primarului comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.27/24.04.2019 privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de achiziție publică (proiectare și execuție) a obiectivului de investiție: „Modernizare și dotare Cămin Cultural în sat/comuna Șcheia, județul Iași"
Hotărârea nr.28/24.05.2019 privind neasumarea responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor aferente „Programului pentru școli al României" și a contractelor de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivel local pentru anul școlar 2019-2020
Hotărârea nr.29/24.05.2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie, iulie și august, anul 2019
Hotărârea nr.30/24.05.2019 privind aprobarea solicitării de acordare a Scrisorii de Garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN), pentru finanțarea obiectivului de investiție „Modernizare și dotare cămin cultural în sat Șcheia, comuna Șcheia, județul Iași"
Hotărârea nr.31/31.05.2019 privind actualizarea anexei la Hotărârea nr. 24/2019 privind modificarea anexei nr. 01 la Hotărârea nr.18/2019 referitor la actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru o serie de obiective
Hotărârea nr.32/31.05.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire platforme de depozitare a gunoiului de grajd în comuna Șcheia, județul Iași"
Hotărârea nr.33/31.05.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reamenajare sediu primărie în comuna Șcheia, județul Iași"
Hotărârea nr.34/31.05.2019 privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de achiziție publică (proiectare și execuție)a obiectivului de investiție „Reabilitare și modernizare liceul „Nicolae Bălăuță" din comuna Șcheia, județul Iași" și a obiectivelor de investiție „Reabilitare/modernizare clădire cu clasele I-IV, Poiana Șcheii, comuna Șcheia, județul Iași"
Hotărârea nr.35/11.06.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea și acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, care funcționează pe raza teritorială a comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.36/11.06.2019 privind aprobarea finanțării obiectivului de investiție „Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri în comuna Șcheia, județul Iași"
Hotărârea nr.37/27.06.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire plaforme de depozitare a gunoiului de grajd în comuna Șcheia, județul Iași"
Hotărârea nr.38/27.06.2019 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului public al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.39/27.06.2019 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului public al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.40/27.06.2019 privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării unor bunuri imobile-teren, precum și pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor
Hotărârea nr.40/27.06.2019 privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării unor bunuri imobile-teren, precum și pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor - Secțiunea a II-a - caiet de sarcini
Hotărârea nr.40/27.06.2019 privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării unor bunuri imobile-teren, precum și pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor - Secțiunea a III-a - contract de concesiune
Hotărârea nr.41/27.06.2019 privind însușirea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public/privat al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.42/27.06.2019 privind concesionarea directă a suprafeței de 377,73 mp, teren aparținând domeniului public al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.43/16.07.2019 privind completarea domeniului public al comunei Șcheia, județul Iași prin includerea utilajului tip Buldoexcavator CATERPILAR model 428 F2
Hotărârea nr.44
Hotărârea nr.45
Hotărârea nr.46
Hotărârea nr.47/14.08.2019 privind încadrarea unor drumuri de exploatație/sătești în categoria funcțională a drumurilor comunale din cadrul comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.48/14.08.2019 pentru aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării unor bunuri imobile-teren, precum și pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor
Hotărârea nr.49/29.08.2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie, anul 2019
Hotărârea nr.50/29.08.2019 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Șcheia în A.G.A. ADIS Iași în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport al deșeurilor menajere și similare, aprobarea modificării tarifului de colectare și tratare al deșeurilor din construcții și demolări și aprobării tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași"
Hotărârea nr.51/30.09.2019 privind modificarea statului de funcții și organigramei aferente aparatului de specialitate al primarului comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.52/30.09.2019 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru participarea consilierilor locali la ședințele Consiliului Local Șcheia, județul Iași și ale comisiilor de specialitate ale acestuia
Hotărârea nr.53/30.09.2019 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
Hotărârea nr.54/30.09.2019 privind aprobarea actualizării, modificării și completării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS
Hotărârea nr.55/30.09.2019 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la actualizarea, modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS
Hotărârea nr.56/28.10.2019 privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
Hotărârea nr.57/28.10.2019 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Luca Viorel Marian și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.58/28.10.2019 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT ȘCHEIA în AGA ADIS Iași în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor din construcții și demolări și aprobării tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași"
Hotărârea nr.59/28.10.2019 privind aprobarea modificării procedurii de atribuire din procedura simplificată în negociere fără publicare în prealabil a anunțului de participare pentru obiectivul de investiție - „Reamenajare sediu Primărie în comuna Șcheia, județul Iași"
Hotărârea nr.60/31.10.2019 privind aprobarea rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
Hotărârea nr.61/31.10.2019 privind aprobarea aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: „Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri în comuna Șcheia, județul Iași"
Hotărârea nr.62/31.10.2019 privind predarea către M.D.R.A.P. Compania Națională de Investiții „C.N.I." S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: „Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri în comuna Șcheia, județul Iași"
Hotărârea nr.63
Hotărârea nr.64
Hotărârea nr.65/26.11.2019 privind stabilirea taxelor și impozitelor pe anul 2020
Hotărârea nr.66/26.11.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și de asigurare a cofinanțării pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Șcheia, județul Iași"
Hotărârea nr.67/26.11.2019 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
Hotărârea nr.68/10.12.2019 privind aprobarea documentației de atribuire a închirierii prin atribuire directă a loturilor de pășune în suprafață de 232,00 ha aparținând domeniului privat al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.69/10.12.2019 referitor la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 33
Hotărârea nr.70/10.12.2019 privind modificarea art.1 din Hotărârea nr.42/2019 privind concesionarea directă a suprafeței de 377,73 mp, teren aparținând domeniului public al comunei Șcheia jud. Iași și acordarea dreptului de servitute în favoarea doamnei Grigoraș Monica Livioara
Hotărârea nr.71/10.12.2019 privind aprobarea plății din bugetul de venituri și cheltuieli a sumei de 136616,27 lei, reprezentând valoarea lucrărilor executate, recepționate și facturate de către S.C. LUCIMAR S.R.L., în cadrul obiectivului de investiție „Înființare sistem de alimentare cu apă și sistem centralizat de canalizare în satele Șcheia și Satu Nou, comuna Șcheia"
Hotărârea nr.72/10.12.2019 privind retragerea din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ipatele - Drăgușeni - Șcheia - Mironeasa, județul Iași, în calitate de membru fondator

Vizualizari: 742
Data creare: 18-01-2019 16:14:31

Cioplitul in piatra

Piatră de mormânt veche lângă zidul bisericiiŞcheia a fost una dintre puţinele comune ale judeţului Iaşi care a avut ca resursă naturală piatra. Pe dealul Floreşti există două pietrării: Zupăiţa şi Cariera de piatră.

Anunțuri

AnunturiAnunțuri de utilitate publică

Măsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii

Măsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratoriiMăsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii, inclusiv boala determinată de noul coronavirus

Anunț de informare a publicului în legătură cu intenția de elaborare a unui PUZ

Anunț de informare a publicului în legătură cu intenția de elaborare a unui Plan Urbanistic ZonalAnunț de informare a publicului în legătură cu intenția de elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal