Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - anul 2022

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - anul 2022


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local Șcheia, aferente anului 2023Documente pdf
Hotărârea nr.1/19.01.2023 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
Hotărârea nr.2/19.01.2023 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
Hotărârea nr.3/19.01.2023 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a comunei Șcheia, a Instituției Primarului comunei Șcheia și a Consiliului Local al comunei Șcheia, județul Iași și servicii de contabilitate
Hotărârea nr.4/19.01.2023 privind înființarea și delegarea de gestiune a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în comuna Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.5/19.01.2023 privind modificarea art. 7, punctul II din Hotărârea nr.34/2022 privind aprobarea Statutului, a membrilor Consiliului Director, a patrimoniului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru dezvoltarea rețelelor de gaze naturale în comunele Șcheia și Mironeasa, cu participarea U.A.T. Comuna Șcheia, prin Consiliul Local al Comunei Șcheia, județul Iași, în calitate de membru fondator
Hotărârea nr.6/19.01.2023 privind aprobarea execuției bugetare pe anul 2022 a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.7/19.01.2023 privind completarea Anexei nr. 02 la Hotărârea nr. 54/2022 privind aprobarea impozitelor, taxelor speciale și taxelor locale pe anul 2023
Hotărârea nr.8/19.01.2023 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică care vor funcționa la nivelul comunei Șcheia, județul Iași pentru anul școlar 2023-2024
Hotărârea nr.9/
Hotărârea nr.10/14.02.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivele de investiții: „Reabilitare/Modernizare clădire Școala cu clasele I-IV, Poiana - Șcheii, comuna Șcheia, județul Iași” și „Reabilitare și modernizare Școala Primară T. Tulceanu - Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.11/14.02.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Șcheia, județul Iași”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
Hotărârea nr.12/06.03.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Actul Constitutiv și aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, revizuite 2021
Hotărârea nr.13/06.03.2023 privind aprobarea completării Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între APAVITAL S.A. și utilizatorii serviciului
Hotărârea nr.14/06.03.2023 privind aprobarea indicatorilor proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.15/06.03.2023 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr. 130/2019, emisă de FNGCIMM SA IFN aferentă proiectului „Modernizare și dotare cămin cultural în sat/comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.16
Hotărârea nr.17/27.03.2023 privind modificarea statului de funcții și organigramei aferente aparatului de specialitate al primarului comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.18/27.03.2023 privind aprobarea modificării și, pe cale de consecință, a actualizării Statutului Asociației pentru Audit a Comunelor (A.S.A.C.), cu participarea U.A.T. Comuna Șcheia, prin Consiliul Local al Comunei Șcheia, județul Iași, în calitate de membru fondator
Hotărârea nr.19/27.03.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Înființarea sistemului de supraveghere în comuna Șcheia, județul Iași” aprobat pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență

Vizualizari: 18
Data creare: 25-01-2023 13:10:25

Hotărâri ale Consiliului Local Șcheia, aferente anului 2022Documente pdf
Hotărârea nr.1/31.01.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
Hotărârea nr.2/31.01.2022 privind aprobarea execuției bugetare pe anul 2021 a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.3/10.02.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022
Hotărârea nr.4/10.02.2022 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a comunei Șcheia, a Instituției Primarului comunei Șcheia și a Consiliului Local al comunei Șcheia, județul Iași și servicii de contabilitate
Hotărârea nr.5/25.02.2022 privind desemnarea reprezentanților (titular și supleant) Consiliului Local al Comunei Șcheia în Comisia de evaluare a probei de interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcției de director/director adjunct din cadrul Școlii Profesionale „Nicolae Bălăuță” din comuna Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.6/25.02.2022 privind completarea Hotărârii nr.03/2022 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022
Hotărârea nr.7
Hotărârea nr.8/28.03.2022 privind modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022
Hotărârea nr.9/28.03.2022 privind modificarea prețului Contractului de achiziție publică de lucrări (servicii de proiectare și execuție lucrări) nr. 1532/2020, ca urmare a suplimentării lucrărilor/actualizării prețului contractului, conform prevederilor O.G. nr. 15/2021, cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea nr.10/19.04.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de invetiții „Modernizare și dotare Cămin Cultural în sat Șcheia, comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.11/19.04.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
Hotărârea nr.12/19.04.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferente proiectului de investiție: „Înființare rețea distribuție gaze naturale în comunele Șcheia și Mironeasa din județul Iași”
Hotărârea nr.13/19.04.2022 privind aprobarea Acordului de parteneriat în vederea realizării în comun a proiectului de de finanțare și a devizului general estimativ aferente proiectului de investiție: „Înființare rețea distribuție gaze naturale în comunele Șcheia și Mironeasa din județul Iași”
Hotărârea nr.14/19.04.2022 privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de achiziție publică materiale de protecție sanitară, măști medicale II și soluție dezinfectanță în cadrul proiectului „Dotarea unităților de învățământ din comuna Șcheia, județul Iași cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2”
Hotărârea nr.15/13.05.2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului „Amenajare piste pentru circulația bicicletelor în comuna Șcheia, județul Iași” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Component 10 - Fondul local
Hotărârea nr.16/13.05.2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului „Înființarea sistemului de supraveghere în comuna Șcheia, județul Iași” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Component 10 - Fondul local
Hotărârea nr.17/13.05.2022 privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a Contractului de lucrări nr. 4654/14.11.2018 având ca obiect Servicii de proiectare și Execuție de lucrări pentru obiectivul „Înființare sisteme de alimentare cu apă și sistem centralizat de canalizare în satele Șcheia și Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.18/13.05.2022 privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
Hotărârea nr.19/13.05.2022 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție microbuz nepoluant în scop comunitar în comuna Mironeasa, județul Iași”, în calitate de partener al UAT Comuna Mironeasa în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 - Fondul local
Hotărârea nr.20/13.05.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza Notă de fundamentare) și a Indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Creșterea mobilității în cadrul comunelor Scânteia și Șcheia din județul Iași prin achiziționarea unui microbuz electric”
Hotărârea nr.21/13.05.2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului „Elaborarea Planului Urbanistic General în format digital al comunei Șcheia, județul Iași” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Component 10 - Fondul local
Hotărârea nr.22/09.06.2022 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție microbuz nepoluant în scop comunitar în comuna Grajduri, județul Iași”, în calitate de partener al UAT Comuna Grajduri în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 - Fondul local
Hotărârea nr.23/09.06.2022 privind aprobarea Procedurii de acordare a eșalonărilor la plata pentru obligațiile de plată restante la bugetul local al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.24/23.06.2022 pentru aprobarea actului adițional nr.1 la Acordul de parteneriat în vederea realizării în comun a proiectului de investiție „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comunele Șcheia și Mironeasa din județul Iași”
Hotărârea nr.25/22.06.2022 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.26/23.06.2022 privind darea în folosință gratuită a imobilului sediu Primărie - camera E206 de la etajul 2, în suprafață de 27.94mp, situat în sat Șcheia, către Asociația pentru audit a comunelor (A.S.A.C.), cu destinația de sediu social, prin încheierea unui contract de comodat în acest sens
Hotărârea nr.27/23.06.2022 privind neasumarea responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția publică a produselor aferente „Programului pentru școli al României” și a contractelor de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivel local pentru anul școlar 2022 - 2023
Hotărârea nr.28/23.06.2022 privind aprobarea Statutului, a membrilor Consiliului Director, a patrimoniului Asociației pentru audit a comunelor (A.S.A.C.), cu participarea U.A.T. Comuna Șcheia, prin Consiliul Local al Comunei Șcheia, județul Iași, în calitate de membru fondator
Hotărârea nr.29/23.06.2022 privind scăderea din evidența analitică a creanțelor fiscal/nefiscale a unor debitori aflați în stare de insolvabilitate
Hotărârea nr.30/23.06.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare/Modernizare clădire școală clasele I-IV, Poiana-Șcheii, comuna Șcheia, județul Iași” și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Școala Primară „T Dulceanu” - Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.31/15.07.2022 privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări aferente obiectivelor de investiții: Reabilitare și modernizare clădire Școala cu clasele I-IV, Poiana Șcheii, comuna Șcheia, județul Iași și Reabilitare și modernizare Școala Primară „T. Dulceanu” din localitatea Satu-Nou, comuna Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.32/15.07.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
Hotărârea nr.33/15.07.2022 privind darea în folosință gratuită a imobilului din sediul Primăriei Șcheia, camera nr. E211, în suprafața de 17.02mp situat în sat Șcheia, comuna Șcheia, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru dezvoltarea rețelelor de gaze naturale în comunele Șcheia și Mironeasa, cu destinația de sediu social, prin încheierea unui contract de comodat în acest sens
Hotărârea nr.34/15.07.2022 privind aprobarea Statutului, a membrilor Consiliului Director, a patrimoniului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru dezvoltarea rețelelor de gaze naturale în comunele Șcheia și Mironeasa, cu participarea U.A.T. Comuna Șcheia, prin Consiliul Local al Comunei Șcheia, județul Iași, în calitate de membru fondator
Hotărârea nr.35/15.07.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
Hotărârea nr.36/18.08.2022 privind implementarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.37/18.08.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
Hotărârea nr.38/19.09.2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Șcheia, județul Iași în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale „Nicolae Bălăuță”
Hotărârea nr.39/28.09.2022 privind completarea Hotărârii nr. 15 din 13.05.2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului „Amenajare piste pentru circulația bicicletelor în comuna Șcheia, județul Iași” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 Fondul local
Hotărârea nr.40/28.09.2022 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022
Hotărârea nr.41/04.10.2022 privind aprobarea Statutului comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.48/10.11.2022 privind completarea Hotărârii nr.39/08.10.2021 privind înființarea și organizarea Serviciului de iluminat public al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.49/24.11.2022 privind modificarea statului de funcții și a organigramei aferente aparatului de specialitate al primarului comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.50/24.11.2022 privind implicarea comunei Șcheia, județul Iași în proiectul denumit „Achiziție dotări utilaje pentru comuna Șcheia județul Iași” în cadrul Măsurii M7 - „Dezvoltare locală în zonele rurale” - Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală „Colinele Iașilor”
Hotărârea nr.51/24.11.2022 privind împuternicirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Dezvoltarea Rețelelor de Gaze Naturale în Comunele Șcheia și Mironeasa să facă toate demersurile necesare în vederea implementării proiectului „Înființare rețea distribuție gaze naturale în comunele Șcheia și Mironeasa din județul Iași”
Hotărârea nr.52/24.11.2022 privind acordarea unor facilități personalului în cadrul U.A.T. Comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.53/15.12.2022 de aprobare a proiectului „Înființare Centru Comunitar Integrat în comuna Șcheia, județul Iași” și a cheltuielilor legate de proiect
Hotărârea nr.54/15.12.2022 privind aprobarea impozitelor, taxelor speciale și a taxelor locale pe anul 2023
Hotărârea nr.55/15.12.2022 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (M.M.S.S.) și U.A.T. Comuna Șcheia, județul Iași, în cadrul proiectului „HUB de Servicii MMSS SII MMSS”, Cod MySmis 130963
Hotărârea nr.56/15.12.2022 privind aprobarea obiectivelor și lucrărilor comunitare, care vor fi realizate în anul 2023 de către beneficiarii venitului minim garantat
Hotărârea nr.57/15.12.2022 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022

Vizualizari: 132
Data creare: 16-02-2022 14:45:01

Hotărâri ale Consiliului Local Șcheia, aferente anului 2021Documente pdf
Hotărârea nr.1/26.01.2021 privind aprobarea Regulamentului de Gospodărire Comunală
Hotărârea nr.2/26.01.2021 privind trecerea în domeniul public al unor bunuri imobile
Hotărârea nr.3/26.01.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor individuale ale secretarului general UAT Șcheia
Hotărârea nr.4/26.01.2021 privind organizarea rețelei școlare de pe raza administrativ-teritorială a comunei Șcheia, județul Iași pentru anul școlar 2021-2022
Hotărârea nr.5/26.01.2021 privind aprobarea obiectivelor și lucrărilor comunitare, care vor fi realizate în anul 2021 de către beneficiarii venitului minim garantat
Hotărârea nr.6/26.01.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții la nivelul anului 2021 pentru obiectivul „Reabilitare/Modernizare clădire școală clasele I-IV, Poiana-Șcheii, comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.7/26.01.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții la nivelul anului 2021 pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare Școala Primară „T. Dulceanu” - Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.8/26.01.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții la nivelul anului 2021 pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare Școala Primară „Gr. Cojan” - Căuești, comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.9/26.01.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții la nivelul anului 2021 pentru obiectivul „Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuță” comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.10/26.01.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
Hotărârea nr.11/26.01.2021 privind desemnarea reprezentantului legal și a persoanei/persoanelor care pot înlocui reprezentantul legal al UAT Comuna Șcheia, județul Iași în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași
Hotărârea nr.12/26.02.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, respectiv Regulamentului Local de Urbanism pentru „Construire locuință, anexe gospodărești și racordare la utilități”, generat de imobilul cu suprafață de teren 1647 mp, număr cadastral 60910
Hotărârea nr.13/26.02.2021 privind exprimarea acordului administratorului drumului pentru obiectivul „Instalare Oficiu Central de fibră optică Orange BA2991 Șcheia”
Hotărârea nr.14/26.02.2021 privind revizuirea, modificarea și actualizarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 41
Hotărârea nr.15/26.02.2021 privind consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009
Hotărârea nr.16/31.03.2021 privind exprimarea acordului Consiliului Local pentru obiectivul „Construire rețea de telecomunicații în comuna Șcheia, județul Iași în localitățile Șcheia, Căuești, Cioca-Boca, Poiana-Șcheii, Satu-Nou”
Hotărârea nr.17/22.04.2021 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021
Hotărârea nr.18/22.04.2021 privind stabilirea condițiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a UAT Comuna Șcheia, județul Neamț, în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii ori mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora
Hotărârea nr.19/22.04.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
Hotărârea nr.20/22.04.2021 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 cu rata inflației de 2.6%
Hotărârea nr.21/22.04.2021 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanție nr. 130/2019, emisă de FNGCIMM SA IFN aferentă proiectului „Modernizare și dotare cămin cultural în sat/comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.22/22.04.2021 privind aprobarea documentației de atribuire a închirierii prin atribuire directă a loturilor de pășune în suprafață de 7ha aparținând domeniului privat al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.23/31.05.2021 privind revizuirea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS
Hotărârea nr.24/31.05.2021 privind regulamentul cu măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local spre adoptare
Hotărârea nr.25/30.06.2021 privind neasumarea responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția publică a produselor aferente „Programului pentru școli al României” și a contractelor de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivel local pentru anul școlar 2021-2022
Hotărârea nr.26/30.06.2021 privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a Contractului nr. 4654/14.11.2018 având ca obiect Servicii de proiectare și Execuție de lucrări pentru obiectivul „Înființare sisteme de alimentare cu apă și sistem centralizat de canalizare în satele Șcheia și Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.27/30.06.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Dotarea unităților de învățământ din comuna Șcheia, județul Iași cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-COV-2” - cod SMIS 146436
Hotărârea nr.28/29.07.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
Hotărârea nr.29/29.07.2021 privind aprobarea dreptului de acces pe proprietatea publică a comunei Șcheia, județul Iași a RDS & RCS în vederea instalării a unei camere tehnice
Hotărârea nr.30/13.08.2021 privind rectificarea / modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
Hotărârea nr.31/26.08.2021 privind completarea Hotărârii nr. 58 din 10.12.2020 privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiție: „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comunele Șcheia și Mironeasa din județul Iași”
Hotărârea nr.32/23.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și asigurarea cofinanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Program pentru obiectivul de investiții: „Înființare sisteme de alimentare cu apă și sistem centralizat de canalizare în satele Șcheia și Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.33
Hotărârea nr.34/08.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general aferente proiectului de investiție: „Modernizare drumuri de interes local în comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.35/08.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general aferente proiectului de investiție: „Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.36/08.10.2021 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
Hotărârea nr.37/08.10.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic „N. Bălăuță” din localitatea Șcheia, comuna Șcheia, județul Iași” la nivelul anului 2021 ca urmare a aplicării OUG 15/2021
Hotărârea nr.38/08.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și asigurarea cofinanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Program pentru obiectivul de investiții: „Înființare sisteme de alimentare cu apă și sistem centralizat de canalizare în satele Șcheia și Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.39/08.10.2021 + Anexa 1 privind înființarea și organizarea Serviciului de iluminat public al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.39/08.10.2021 - Anexa 2 privind înființarea și organizarea Serviciului de iluminat public al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.40/08.10.2021 însușirea Actului la Contractul de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție) nr. 4654/14.11.2018
Hotărârea nr.41/08.10.2021 însușirea Actului adițional la Contractul de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție) nr. 4196/23.09.2019
Hotărârea nr.42/29.10.2021 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
Hotărârea nr.43/29.10.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
Hotărârea nr.44/29.10.2021 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2019 consolidat, prin Act Adițional
Hotărârea nr.45/29.10.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Șcheia, județul Iași în comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din cadrul Școlii Profesionale „Nicolae Bălăuță” din comuna Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.46/26.11.2021 privind actualizarea Anexei la Hotărârea nr.38/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și asigurarea cofinanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Program pentru obiectivul de investiții: „Înființare sisteme de alimentare cu apă și sistem centralizat de canalizare în satele Șcheia și Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.47/26.01.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuță” din localitatea Șcheia, comuna Șcheia, județul Iași” la nivelul anului 2021 ca urmare a aplicării OUG 15/2021
Hotărârea nr.48/13.12.2021 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
Hotărârea nr.49/13.12.2021 privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a Contractului de lucrări nr. 4654/14.11.2018 având ca obiect Servicii de proiectare și Execuție de lucrări pentru obiectivul „Înființare sisteme de alimentare cu apă și sistem centralizat de canalizare în satele Șcheia și Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.50/13.12.2021 privind aprobarea impozitelor, taxelor speciale și taxelor locale pe anul 2022
Hotărârea nr.51/13.12.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general UAT Șcheia
Hotărârea nr.52/13.12.2021 privind aprobarea obiectivelor și lucrărilor comunitare, care vor fi realizate în anul 2022 de către beneficiarii venitului minim garantat
Hotărârea nr.53/22.12.2021 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
Hotărârea nr.54/30.12.2021 privind acordarea dreptului de a executa lucrări de construcție pe domeniul public al comunei Șcheia, județul Iași aferente obiectivului de investiție „Modificare proiect autorizat conform AC nr. 122 din 14.08.2019 (Înființare sisteme de alimentare cu apă și sistem centralizat de canalizare în satele Șcheia și Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași) în timpul executării lucrărilor de construcții”
Hotărârea nr.55/30.12.2021 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
Hotărârea nr.56/30.12.2021 privind organizarea rețelei școlare de pe raza administrativ-teritorială a comunei Șcheia, județul Iași pentru anul școlar 2022 - 2023

Vizualizari: 306
Data creare: 28-01-2021 11:58:38

Hotărâri ale Consiliului Local Șcheia, aferente anului 2020

 

Documente pdf
Hotărârea nr.1/27.01.2020 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
Hotărârea nr.2/27.01.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Șcheia, județul Iași în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale „Nicolae Bălăuță" și în vederea constituirii Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității
Hotărârea nr.3/27.01.2020 privind aprobarea Devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-econimici și de asigurare a cofinanțării pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI LOCALE AFECTATE DE INUNDAȚII ÎN COMUNA ȘCHEIA, JUDEȚUL IAȘI"
Hotărârea nr.4/27.01.2020 privind aprobarea obiectivelor și lucrărilor comunitare, care vor fi realizate în anul 2020 de către beneficiarii venitului minim garantat
Hotărârea nr.5/27.01.2020 privind scăderea din evidența analitică a creanțelor fiscale/nefiscale a unor debitori aflați în stare de insolvabilitate
Hotărârea nr.6/27.01.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „REAMENAJARE SEDIU PRIMĂRIE ÎN COMUNA ȘCHEIA, JUDEȚUL IAȘI"
Hotărârea nr.7/27.01.2020 privind organizarea rețelei școlare de pe raza administrativ-teritorială a comunei Șcheia, județul Iași pentru anul școlar 2020-2021
Hotărârea nr.8/27.01.2020 privind desemnarea în calitate de evaluator a domnului primar Ababei Dănuț - primarul comunei Șcheia, județul Iași în vederea evaluării performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei Șcheia, județul Iași în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019
Hotărârea nr.9/07.02.2020 privind prelungirea perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General (PUG) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aprobat prin Hotărârea nr. 09/ 31.05.2001
Hotărârea nr.10/07.02.2020 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 34
Hotărârea nr.11/07.02.2020 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 35
Hotărârea nr.12/07.02.2020 privind aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol pe raza comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.13/21.02.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie, aprilie, mai, anul 2020
Hotărârea nr.14/21.02.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții: „Înființare sistem de distribuție gaze naturale în satele componente ale comunei Șcheia, județul Iași"
Hotărârea nr.15/20.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
Hotărârea nr.19/10.04.2020 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Grigoraș Ioan și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.20/10.04.2020 referitoare la actualizarea/modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009, prin Actul Adițional nr.36
Hotărârea nr.24/26.05.2020 privind aprobarea documentației de atribuire a închirierii prin atribuire directă a loturilor de pășune în suprafață de 41,00 ha aparținând domeniului privat al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.25/26.05.2020 privind aprobarea aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.26/26.05.2020 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Șcheia în AGA ADIS IAȘI în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare, altele decât reciclabile, în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Iași” și împuternicirea Președintelui ADIS IAȘI să semneze Actul Adițional nr. 3
Hotărârea nr.27/26.05.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie, iulie și august, anul 2020
Hotărârea nr.28/26.05.2020 privind aprobarea documentației de atribuire și a documentelor suport pentru proiectarea și execuția lucrărilor la obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare Școală Primară „T. Dulceanu” - Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.29/09.05.2020 privind aprobarea documentației de atribuire a închirierii prin atribuire directă a loturilor de pășune în suprafață de 22,00ha aparținând domeniului privat al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.30/09.05.2020 privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a Contractului de lucrări nr. 4654/14.11.2018 având ca obiect Servicii de proiectare și execuție de lucrări pentru obiectivul „Înființare sisteme de alimentare cu apă și sistem centralizat de canalizare în satele Șcheia și Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.31/29.06.2020 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
Hotărârea nr.32/29.06.2020 privind aprobarea Planului Tarifar APAVITAL S.A. pentru perioada 2020-2024
Hotărârea nr.33/29.06.2020 privind aprobarea încheierii parteneriatului tehnic între Consiliul Județean și comuna Șcheia, județul Iași în conformitate cu prevederile art.3, alin. (3)din Ordinul nr. 839/2009 - Norme Metodologice din 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Hotărârea nr.34/29.06.2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții - „Reabilitare și modernizare Școala Primară „Gr. Cojan” - Căuești, comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.39/17.08.2020 privind aprobarea notei conceptuale, a temei de proiectare și elaborarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de distribuție și branșamente gaze naturale în comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.40/17.08.2020 privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.39
Hotărârea nr.41/21.08.2020 privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a Contractului de lucrări nr.4654/14.11.2018 având ca obiect Servicii de proiectare și Execuție de lucrări pentru obiectivul „Înființare sisteme de alimentare cu apă și sistem centralizat de canalizare în satele Șcheia și Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași”
Hotărârea nr.42/21.08.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
Hotărârea nr.43/21.08.2020 privind aprobarea acordului de asociere în vederea realizării proiectului de investiție „Înființare rețea de distribuție gaze naturale și branșamente gaze naturale în comunele Șcheia și Mironeasa din județul Iași”
Hotărârea nr.44/31.08.2020 privind neasumarea responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția publică a produselor aferente „Programului pentru școli al României” și a contractelor de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivel local pentru anul școlar 2020-2021
Hotărârea nr.45/31.08.2020 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
Hotărârea nr.46/31.08.2020 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal, respectiv Regulamentului Local de Urbanism pentru „Construire locuință, anexe gospodărești și racordare la utilități”, generat de imobilul cu suprafața de teren 1647 metri pătrați, număr cadastral 60910
Hotărârea nr.47/09.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
Hotărârea nr.48/09.11.2020 privind organizarea/componenta comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.49/09.11.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.50/10.11.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului "Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării didactice on-line în comuna Șcheia, județul Iași"
Hotărârea nr.51/10.11.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului "Achiziție de echipamente de protecție medicală și dezinfectanți în comuna Șcheia, județul Iași"
Hotărârea nr.52/10.11.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Șcheia, județul Iași în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale "Nicolae Bălăuță" și în vederea construirii Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității
Hotărârea nr.53/10.11.2020 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
Hotărârea nr.54/10.11.2020 privind desemnarea reprezentantului comunei Șcheia, județul Iași, și a persoanelor care pot înlocui reprezentantul comunei Șcheia în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal - ARSACIS
Hotărârea nr.55/10.11.2020 privind modificarea statului de funcții și organigramei aferente aparatului de specialitate al primarului comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.56/17.11.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului "Dotarea unităților de învățământ din comuna Șcheia, județul Iași cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-COV-2"
Hotărârea nr.57/17.11.2020 privind aprocarea indicatorilor tehnico-economici și demararea prodecurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului "Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în comuna Șcheia, județul Iași"
Hotărârea nr.58/10.12.2020 privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiție: „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comunele Șcheia și Mironeasa din județul Iași”
Hotărârea nr.59/10.12.2020 privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Șcheia și a unor bunuri din domeniul privat, precum și a perioadei în care se efectuează această inventariere
Hotărârea nr.60/10.12.2020 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
Hotărârea nr.61/29.12.2020 privind aprobarea impozitelor, taxelor speciale și taxelor locale pe anul 2021
Hotărârea nr.62/29.12.2020 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a comunei Șcheia, a Instituției Primarului comunei Șcheia și a Consiliului Local al comunei Șcheia, județul Iași și servicii de contabilitate
Hotărârea nr.63/29.12.2020 privind completarea contractelor de consultanță, în vigoare la data prezentei, cu prevederile Legii nr.204/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, publicată în Monitorul Oficial al României nr.858/18.09.2020

Vizualizari: 692
Data creare: 07-02-2020 11:42:39

Hotărâri ale Consiliului Local Șcheia, aferente anului 2019

 

Documente pdf
Hotărârea nr.1/09.01.2019 privind acoperirea definitivă a deficitului la secțiunea de dezvoltare a bugetului local din excedentul anului anterior
Hotărârea nr.2/09.01.2018 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com. Stanita - jud. Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr. 27 și nr. 28 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS
Hotărârea nr.3/09.01.2019 privind aprobarea rectificării/ modificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018
Hotărârea nr.4/30.01.2019 privind organizarea rețelei școlare de pe raza administrativ-teritorială a comunei Șcheia, județul Iași pentru anul școlar 2019-2020
Hotărârea nr.5/30.01.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții: "Înființare sisteme de alimentare cu apă și sistem centralizat de canalizare în satele Șcheia și Satu Nou, comuna Șcheia, județul Iași"
Hotărârea nr.6/30.01.2019 privind aprobarea obiectivelor și lucrărilor comunitare care vor fi realizate în anul 2019 de către beneficiarii venitului minim garantat
Hotărârea nr.7/30.01.2019 privind desemnarea în calitate de evaluator a domnului primar Ababei Dănuț-primarul comunei Șcheia, județul Iași în vederea evaluării performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei Șcheia, județul Iași în perioada 01.01.2018-31.12.2018
Hotărârea nr.8/30.01.2019 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a comunei Șcheia, a Instituției Primarului comunei Șcheia și a Consiliului Local al comunei Șcheia, județul Iași și servicii de contabilitate
Hotărârea nr.10/25.02.2019 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru "Construire platforme de depozitare a gunoiului de grajd în comuna Șcheia, județul Iași", generat de imobilul cu Suprafața teren=3827 mp, NC 60927 și avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru "Construire platforme de depozitare a gunoiului de grajd în comuna Șcheia, județul Iași" generat de imobilul cu Suprafața teren=3233 mp, NC 60906
Hotărârea nr.11/28.02.2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie, aprilie și mai, anul 2019
Hotărârea nr.12/28.02.2019 privind aprobarea contractului de drept de acces încheiat între comuna Șcheia, județul Iași și S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMUNICATIONS S.A.
Hotărârea nr.13/07.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru "Construire platforme de depozitare a gunoiului de grajd în comuna Șcheia, județul Iași", generat de imobilul cu suprafața teren = 3827mp, NC 60927, NC 60928 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru "Construire platforme de depozitare a gunoiului de grajd în comuna Șcheia, județul Iași", generat de imobilul cu suprafața teren = 3233mp, NC 60905, NC 60906
Hotărârea nr.14/07.03.2019 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ipatele - Drăgușeni - Șcheia - Mironeasa, cu participarea U.A.T. Comuna ȘCHEIA, prin Consiliul Local al Comunei ȘCHEIA, județul Iași, în calitate de membru fondator
Hotărârea nr.15/07.03.2019 referitor la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 29
Hotărârea nr.16/29.03.2019 privind actualizarea contractului de concesiune înregistrat cu nr. 1393/29.06.1998 încheiat între comuna Șcheia, județul Iași și TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS S.A.
Hotărârea nr.17/29.03.2019 privind aprobarea încheierii parteneriatului tehnic între Consiliul Județean și comuna Șcheia, județul Iași în conformitate cu prevederile art.3, alin.(3) din Ordinul 839/2009 - Norme Metodologice din 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Hotărârea nr.18/29.03.2019 privind actualizarea indicat. tehnico-economici și asig. cofinanțării pentru obiectivele de invest.: „Înființare sisteme de alimentare cu apă și sistem centralizat de canalizare în satele Șcheia și Satu Nou, com. Șcheia, jud. Iași"; „Reabilitare și modernizare Școala Primară „Grigore Cojan" din localitatea Căuești, com. Șcheia, jud. Iași"; „Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuță"
Hotărârea nr.19/15.04.2019 privind acordarea mandatului special reprezentantului U.A.T. Comuna Șcheia, județul Iași să aprobe în AGA ARSACIS, în numele și pe seama U.A.T. Comuna Șcheia, județul Iași, revocarea Hotărârilor Adunării Generale a Asociaților ARSACIS nr. 19/14.06.2018 și nr. 20/14.06.2018
Hotărârea nr.20/15.04.2019 privind avizarea modificării Regulamentului Apavital a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin actul adițional nr. 30, precum și acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS
Hotărârea nr.21/15.04.2019 privind aprobarea încheierii Contractului de prestări servicii de depozitare a deșeurilor colectate și transportate la Depozitul Țuțora, cu S.C. SALUBRIS S.A. Iași
Hotărârea nr.22/15.04.2019 privind asumarea responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor aferente „Programului pentru școli al României" și a contractelor de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivel local
Hotărârea nr.23(1)/15.04.2019 privind aprobarea documentației de atribuire a închirierii prin atribuire directă a loturilor de pășune în suprafață de 165 ha aparținând domeniului privat al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.23(2)/15.04.2019 privind aprobarea documentației de atribuire a închirierii prin atribuire directă a loturilor de pășune în suprafață de 165 ha aparținând domeniului privat al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.24/24.04.2019 privind modificarea anexei nr. 01 la Hot. nr.18/2019 referitor la actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivele de investiții: „Înființare sisteme de alimentare cu apă și sistem centralizat de canalizare în satele Șcheia și Satu Nou, com. Șcheia, jud. Iași";„Reabilitare și modernizare Școala Primară „Grigore Cojan" din localit. Căuești, com. Șcheia, jud. Iași",„Reabili
Hotărârea nr.25/24.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
Hotărârea nr.26/24.04.2019 privind modificarea statului de funcții și organigramei aferente aparatului de specialitate al primarului comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.27/24.04.2019 privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de achiziție publică (proiectare și execuție) a obiectivului de investiție: „Modernizare și dotare Cămin Cultural în sat/comuna Șcheia, județul Iași"
Hotărârea nr.28/24.05.2019 privind neasumarea responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor aferente „Programului pentru școli al României" și a contractelor de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivel local pentru anul școlar 2019-2020
Hotărârea nr.29/24.05.2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie, iulie și august, anul 2019
Hotărârea nr.30/24.05.2019 privind aprobarea solicitării de acordare a Scrisorii de Garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN), pentru finanțarea obiectivului de investiție „Modernizare și dotare cămin cultural în sat Șcheia, comuna Șcheia, județul Iași"
Hotărârea nr.31/31.05.2019 privind actualizarea anexei la Hotărârea nr. 24/2019 privind modificarea anexei nr. 01 la Hotărârea nr.18/2019 referitor la actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru o serie de obiective
Hotărârea nr.32/31.05.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire platforme de depozitare a gunoiului de grajd în comuna Șcheia, județul Iași"
Hotărârea nr.33/31.05.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reamenajare sediu primărie în comuna Șcheia, județul Iași"
Hotărârea nr.34/31.05.2019 privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de achiziție publică (proiectare și execuție)a obiectivului de investiție „Reabilitare și modernizare liceul „Nicolae Bălăuță" din comuna Șcheia, județul Iași" și a obiectivelor de investiție „Reabilitare/modernizare clădire cu clasele I-IV, Poiana Șcheii, comuna Șcheia, județul Iași"
Hotărârea nr.35/11.06.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea și acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, care funcționează pe raza teritorială a comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.36/11.06.2019 privind aprobarea finanțării obiectivului de investiție „Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri în comuna Șcheia, județul Iași"
Hotărârea nr.37/27.06.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire plaforme de depozitare a gunoiului de grajd în comuna Șcheia, județul Iași"
Hotărârea nr.38/27.06.2019 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului public al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.39/27.06.2019 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului public al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.40/27.06.2019 privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării unor bunuri imobile-teren, precum și pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor
Hotărârea nr.40/27.06.2019 privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării unor bunuri imobile-teren, precum și pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor - Secțiunea a II-a - caiet de sarcini
Hotărârea nr.40/27.06.2019 privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării unor bunuri imobile-teren, precum și pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor - Secțiunea a III-a - contract de concesiune
Hotărârea nr.41/27.06.2019 privind însușirea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public/privat al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.42/27.06.2019 privind concesionarea directă a suprafeței de 377,73 mp, teren aparținând domeniului public al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.43/16.07.2019 privind completarea domeniului public al comunei Șcheia, județul Iași prin includerea utilajului tip Buldoexcavator CATERPILAR model 428 F2
Hotărârea nr.44
Hotărârea nr.45
Hotărârea nr.46
Hotărârea nr.47/14.08.2019 privind încadrarea unor drumuri de exploatație/sătești în categoria funcțională a drumurilor comunale din cadrul comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.48/14.08.2019 pentru aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării unor bunuri imobile-teren, precum și pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor
Hotărârea nr.49/29.08.2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie, anul 2019
Hotărârea nr.50/29.08.2019 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Șcheia în A.G.A. ADIS Iași în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport al deșeurilor menajere și similare, aprobarea modificării tarifului de colectare și tratare al deșeurilor din construcții și demolări și aprobării tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași"
Hotărârea nr.51/30.09.2019 privind modificarea statului de funcții și organigramei aferente aparatului de specialitate al primarului comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.52/30.09.2019 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru participarea consilierilor locali la ședințele Consiliului Local Șcheia, județul Iași și ale comisiilor de specialitate ale acestuia
Hotărârea nr.53/30.09.2019 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
Hotărârea nr.54/30.09.2019 privind aprobarea actualizării, modificării și completării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS
Hotărârea nr.55/30.09.2019 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la actualizarea, modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS
Hotărârea nr.56/28.10.2019 privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
Hotărârea nr.57/28.10.2019 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Luca Viorel Marian și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.58/28.10.2019 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT ȘCHEIA în AGA ADIS Iași în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor din construcții și demolări și aprobării tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași"
Hotărârea nr.59/28.10.2019 privind aprobarea modificării procedurii de atribuire din procedura simplificată în negociere fără publicare în prealabil a anunțului de participare pentru obiectivul de investiție - „Reamenajare sediu Primărie în comuna Șcheia, județul Iași"
Hotărârea nr.60/31.10.2019 privind aprobarea rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
Hotărârea nr.61/31.10.2019 privind aprobarea aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: „Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri în comuna Șcheia, județul Iași"
Hotărârea nr.62/31.10.2019 privind predarea către M.D.R.A.P. Compania Națională de Investiții „C.N.I." S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: „Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri în comuna Șcheia, județul Iași"
Hotărârea nr.63
Hotărârea nr.64
Hotărârea nr.65/26.11.2019 privind stabilirea taxelor și impozitelor pe anul 2020
Hotărârea nr.66/26.11.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și de asigurare a cofinanțării pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Șcheia, județul Iași"
Hotărârea nr.67/26.11.2019 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
Hotărârea nr.68/10.12.2019 privind aprobarea documentației de atribuire a închirierii prin atribuire directă a loturilor de pășune în suprafață de 232,00 ha aparținând domeniului privat al comunei Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.69/10.12.2019 referitor la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 33
Hotărârea nr.70/10.12.2019 privind modificarea art.1 din Hotărârea nr.42/2019 privind concesionarea directă a suprafeței de 377,73 mp, teren aparținând domeniului public al comunei Șcheia jud. Iași și acordarea dreptului de servitute în favoarea doamnei Grigoraș Monica Livioara
Hotărârea nr.71/10.12.2019 privind aprobarea plății din bugetul de venituri și cheltuieli a sumei de 136616,27 lei, reprezentând valoarea lucrărilor executate, recepționate și facturate de către S.C. LUCIMAR S.R.L., în cadrul obiectivului de investiție „Înființare sistem de alimentare cu apă și sistem centralizat de canalizare în satele Șcheia și Satu Nou, comuna Șcheia"
Hotărârea nr.72/10.12.2019 privind retragerea din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ipatele - Drăgușeni - Șcheia - Mironeasa, județul Iași, în calitate de membru fondator

Vizualizari: 718
Data creare: 18-01-2019 16:14:31

Hotarari ale Consiliului Local Scheia, aferente anului 2018

Hotarari ale Consiliului Local Scheia, aferente anului 2018

Documente pdf
Hotararea nr.1/09.01.2018 privind rectificarea.modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017
Hotararea nr.2/09.01.2018 privind acoperirea definitiva a deficitului la sectiunea de dezvoltare a bugetului local din excedentul anului anterior
Hotararea nr.3/30.01.2018 privind desemnarea in calitate de evaluator a domnului primar Ababei Danut -primarul comunei Scheia, judetul Iasi in vederea evaluarii performantelor profesionale individuale ale secretarului com. Scheia, jud. Iasi in perioada 01.01.2017-31.12.2017
Hotararea nr.4/30.01.2018 privind aprobarea formei actualizate a Regulamentului serviciului de salubrizare aferent Sistemului de Management Integrat al Deseurilor jud. Iasi
Hotararea nr.5/30.01.2018 privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare a comunei Scheia, a Institutiei Primarului comunei Scheia si a C.L. Scheia, jud. Iasi
Hotararea nr.6/30.01.2018 privind organizarea retelei scolare de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Scheia, jud. Iasi pentru anul scolar 2018-2019
Hotararea nr.7/15.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018
Hotararea nr.8/15.02.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2018 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr.9/15.02.2018 privind aprobarea documentatiei de atribuire privind delegarea celor doua contracte de concesiune privind activitatile de colectare si transport a deseurilor municipale in judetul Iasi si operare a statiilor de transfer si a instalatiilor de tratare a deseurilor municipale in judetul Iasi
Hotararea nr.10/28.02.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile martie, aprilie si mai, anul 2018
Hotararea nr.11/28.02.2018 referitoare la modificarea si completarea Constractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009, prin Actul Aditional nr.23
Hotararea nr.12/28.02.2018 referitoare la modificarea si completarea Constractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009, prin Actul Aditional nr.24
Hotararea nr.13/28.02.2018 privind modificarea statului de functii si organigramei aferente aparatului de specialitate al primarului comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr.14/20.03.2018 privind aprobarea initierii procedurilor legale in vederea extractiei pietrei din carierele de piatra de pe raza comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr.15/20.03.2018 privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare
Hotararea nr.16/16.04.2018 privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de achizitie publica de proiectare si executie a obiectivului de investitie: "Infiintare sisteme de alimentare cu apa si sistem centralizat de canalizare in satele Scheia si Satu Nou, comuna Scheia, judetul Iasi"
Hotararea nr.17/16.04.2018 referitor la aprobarea Regulamentului de Functionare al Caminului Cultural din comuna Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr.18/16.04.2018 referitor la modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, precum si modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, nr. 48/2009 prin Actul Aditional nr.25
Hotararea nr.19/27.04.2018 privind aprobarea regulamentului de Organizare si Functionare al compartimentului de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr.20/27.04.2018 privind aprobarea Statutului comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr.21/27.04.2018 privind aprobarea modificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018
Hotararea nr.22/11.05.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iunie, iulie si august, anul 2018
Hotararea nr.23/11.05.2018 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Comunei Bozieni - jud. Neamt, la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS si aprobarea Actelor Aditionale nr. 21 si nr. 22 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS
Hotararea nr.24/11.05.2018 referitor la modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, precum si modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, nr. 48/2009 prin Actul Aditional nr. 26
Hotărârea nr.25/18.05.2018 privind modificarea Amenajamentului Pastoral aprobat prin Hotărârea nr.38/2017
Hotărârea nr.26/22.06.2018 privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018
Hotărârea nr.27/22.06.2018 privind modificarea criteriului de atribuire aferent documentației de atribuire a contractului de achiziție publică de proiectare și execuție a obiectivului de investiție
Hotărârea nr.28/27.06.2018 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ipatele - Drăgușeni - Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.29/16.07.2018 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com Poienari - jud Neamț, la Aociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS și apobarea Actelor Adiționale nr. 23 și nr. 24 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS
Hotărârea nr.30/16.07.2018 referitoare la modificarea și completarea Constractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 28
Hotărârea nr.31/16.07.2018 privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018
Hotărârea nr.32/31.07.2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Șcheia, județul Iași în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale "Nicolae Bălăuță" și în vederea constituirii Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității
Hotărârea nr.33/31.08.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru exercitarea activităților comerciale în comuna Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.34/31.08.2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie, anul 2018
Hotărârea nr.35/06.09.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "CONSTRUIRE PLATFORMA DE DEPOZITARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA ȘCHEIA, JUDEȚUL IAȘI"
Hotărârea nr.36/06.09.2018 privind însușirea Protocolului nr.8328/2018 încheiat între comuna Șcheia, județul Iași și Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad - Sistemul de Gospodărire a Apelor
Hotărârea nr.37/06.09.2018 privind aprobarea recttificării/modificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018
Hotărârea nr.38/06.09.2018 privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de achiziție publică a obiectivului de investiție: "Achiziție buldoexcavator pentru comuna Șcheia, județul Iași"
Hotărârea nr.39/13.09.2018 privind însușirea Protocolului nr. 8785/2018 încheiat între comuna Șcheia, județul Iași și Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad - Sistemul de Gospodărire a Apelor
Hotărârea nr.40/21.09.2018 privind aprobarea rectificării/modificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018
Hotărârea nr.41/29.10.2018 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018
Hotărârea nr.42/29.10.2018 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în perioada 2019-2023
Hotărârea nr.43/02.11.2018 privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018
Hotărârea nr.44/29.11.2018 privind aprobarea rectificării/modificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018
Hotărârea nr.45/29.11.2018 privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Com. Ion Creangă-jud. Neamț, la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS și aprobarea Actelor Adiționale nr.25 și nr.26 la Actul Constitutiv, respectiv Statutul ARSACIS
Hotărârea nr.46/29.11.2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie, anul 2018
Hotărârea nr.47/29.11.2018 privind însușirea contractului încheiat cu SC RIVAN SYSTEMS SRL având ca obiect întocmirea documentației tehnice necesară în vederea refacerii obiectivelor afectate în urma calamităților din perioada 28.06.2018 - 30.06.2018, în comuna Șcheia, județul Iași
Hotărârea nr.48/04.12.2018 privind modificarea anexei la Hotărârea nr.35/2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "CONSTRUIRE PLATFORME DE DEPOZITARE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA ȘCHEIA, JUDEȚUL IAȘI"
Hotărârea nr.49/19.12.2018 privind prelungirea perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General (PUG) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aprobat prin Hotărârea nr. 09/31.05.2001
Hotărârea nr.50/ din 19.12.2018 + Anexele 1, 2 privind aprobarea impozitelor, taxelor speciale și taxelor locale pe anul 2019
Hotărârea nr.50/ din 19.12.2018 - Anexele 3, 4, 5 privind aprobarea impozitelor, taxelor speciale și taxelor locale pe anul 2019
Hotărârea nr.50/ din 19.12.2018 - Anexele 6, 7 privind aprobarea impozitelor, taxelor speciale și taxelor locale pe anul 2019
Hotărârea nr.51/ din 19.12.2018 - privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice și non-casnice în comuna Șcheia, județul Iași

Vizualizari: 776
Data creare: 10-01-2018 21:58:35

2017 Hotararile Consiliului Local Scheia aferente anului 2017

Hotararile Consiliului Local Scheia aferente anului 2017

Documente pdf
Hotararea nr.2/19.01.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016
Hotararea nr.3/19.01.2017 privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare a comunei Scheia, a Institutiei Primarului comunei Scheia si a Consiliului Local al comunei Scheia, Judetul Iasi
Hotararea nr.4/19.01.2017 cu privire la actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivele de investitii - Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic "Nicolae Balauta" din localitatea Scheia, comuna Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr.5/19.01.2017 cu privire la actualizarea valorii cofinantarii cheltuielilor neeligibile pentru obiectivele de investitii - Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic "Nicolae Balauta" din localitatea Scheia, com. Scheia
Hotararea nr.6/10.02.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr.7/10.02.2017 privind organizarea retelei scolare de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Scheia, judetul Iasi pentru anul scolar 2017-2018
Hotararea nr.8/10.02.2017 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil apartinand domeniului public al comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr.9/27.02.2017 cu privire la actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare prin asfaltare drum comunal DC70Km 0+000-5+173 Scheia-Cioca Boca in comuna Scheia, jud. Iasi"
Hotararea nr.10/27.02.2017 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii si a cofinantarii cheltulilor neeligibile pentru obiectivele de investitii-"Modernizare drumuri prin asfaltare in Comuna Scheia,
Hotararea nr.11/27.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului de investitii "Modernizare drumuri in comuna Scheia, jud. Iasi"
Hotararea nr.12/27.02.2017 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii si a cofinantarii cheltuielilor neeligibile pentru obiectivele de investitii "Reamenajare sediu Primarie in comuna Scheia, jud. I
Hotararea nr.13/27.02.2017 privind aprobarea Actului nr.18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009 incheiat intre Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi-ARSACIS si SC APA
Hotararea nr.14/27.02.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile martie, aprilie si mai, anul 2017
Hotararea nr.15/27.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului de investitii:"Modernizare drumuri de interes local in comuna Scheia, judetul Iasi.
Hotararea nr.16/03.03.2017 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investitii-"Reabilitare si modernizare dispensar uman, com. Scheia, jud. Iasi"
Hotararea nr.17/03.03.2017 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investitii :Modernizarea sistemului de iluminat public din com. Scheia, jud. Iasi"
Hotararea nr.18/03.03.2017 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investitie "Modernizare drumuri de interes local in com. Scheia, jud. Iasi"
Hotararea nr.19/03.03.2017 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investitie "Modernizare drumuri prin asfaltare in com. Scheia, jud. Iasi"
Hotararea nr.20/14.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivul de investitii: "Modernizare drumuri de interes local in comuna Scheia, judetul Iasi"
Hotararea nr.21/14.03.2017 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei Scheia, judetul Iasi
Proiect de hotarare privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017
Hotararea nr.22/31.03.2017 privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017
Hotararea nr.24/14.04.2017 privind modificarea statului de functii si organigramei aferente aparatului de specialitate al primarului comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr.26/14.04.2017 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017
Hotararea nr.27/04.05.2017 privind aprobarea documentatiei de a vizare a lucrarilor de interventie aferente proiectului de investitie "Modernizare si dotare camin cultural in sat Scheia, comuna Scheia, jud. Iasi" si a indicatorilor tehnico-
Hotararea nr.28/31.05.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a „Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta" al comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr.29/31.05.2017 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil apartinand domeniului public al comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr.30/31.05.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iunie, iulie si august, anul 2017
Hotararea nr.31/16.06.2017 privind implementarea proiectului „ Construire platforme de depozitare a gunoiului de grajd in comuna Scheia, judetul Iasi"
Hotararea nr.32/23.06.2017 privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de achizitie publica de proiectare si executie a obiectivelor de investitii: „Reabilitare si modernizare Liceu Tehnologic „Nicolae Balauta" din lo
Hotararea nr.33/23.06.2017 privind aprobarea incheierii unui Acord de cooperare pentru organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern, intre com. Scheia si Asociatia Grupului de Actiune Locala „Colinele Iasilor"
Hotararea nr.34/23.06.2017 privind aprobarea consumului mediu de carburant pentru autoturism si alte utilaje aflate in dotarea Primariei comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr.35/23.06.2017 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil apartinand patrimoniului comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr.36/23.06.2017 privind aprobarea actualizarii traseelor privind transportul de persoane de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr.37/23.06.2017 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017
Hotararea nr.38/10.07.2017 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente apartinand Comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr.39/10.07.2017 privind aprobarea modificarilor aduse Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, nr.48/2009, incheiat intre ARSACIS si APAVITAL SA, conform Actului Aditional nr.20
Hotararea nr.40/26.07.2017 privind implicarea comunei Scheia, jud. Iasi in proiectul cu den. de „Achizitie buldoexcavator pentru comuna Scheia, jud. Iasi", in cadrul Masurii nr.7 „Dezvoltare locala in zonele rurale"
Hotararea nr.41/26.07.2017 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017
Hotararea nr.42/26.07.2017 privind incetarea mandatelor de consilieri locali ale numitilor Ababei Petru si Vieru Gheorghita, ca urmare a demisiilor acestora si declararea ca vacante a locurilor de consilieri locali in cadrul Consiliului Local
Hotararea nr.43/26.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scheia, judetul Iasi, care se aplica incepand cu data de 1 Iulie 2017
Hotararea nr.44/29.08.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile septembrie, octombrie si noiembrie, anul 2017
Hotararea nr.45/29.08.2017 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Scheia, judetul Iasi in Consiliul de Admininstratie al Liceului Tehnologic „Nicolae Balauta" si in vederea constituirii Comisiei pentru evaluare si asigurare
Hotararea nr.46/29.08.2017 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017
Hotararea nr.47/29.08.2017 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009, prin Actul aditional nr.21
Hotararea nr.48/08.09.2017 privind aprobarea modificarii documentatiei de atribuire a contractului de achizitie publica de proiectare si executie a obiectivului de investitie: „Reabilitare si modernizare Liceu Tehnologic „Nicolae Balauta&
Hotararea nr.49/08.09.2017 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017
Hotararea nr.50/29.09.2017 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017
Hotararea nr.51/08.09.2017 privind modificarea art.1 din Hotararea nr.45/2017
Hotararea nr.52/20.10.2017 privind aprobarea actului aditional nr.2 la Documentul de Pozitie privind Proiectul "Sistem de Management Integrat al Deseurilor din judetul Iasi"
Hotararea nr.53/20.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii pentru obiectivul de investii:"Infiintare sisteme de alimentare cu apa si sistem centralizat de canalizare in satele Scheia si Satu Nou, comu
Hotararea nr.54/31.10.2017 privind aprobarea actualizarii Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Scheia, judetul Iasi (partea I)
Hotararea nr.54/31.10.2017 privind aprobarea actualizarii Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Scheia, judetul Iasi (partea a II-a)
Hotararea nr.55/31.10.2017 privind concensionarea fara licitatie publica a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical stomatologic, situat in localitatea/comuna Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr.56/31.10.2017 privind aprobarea amenajarii unor statii de autobuz pe raza comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr.57/10.11.2017 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS referitor la cererea de aderare a Comunei Prajeni, jud. Botosani la Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi
Hotararea nr.58/10.11.2017 (partea 1), referitor la modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009, pri Actul Aditional nr.22
Hotararea nr.58/10.11.2017 (partea 2), referitor la modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009, pri Actul Aditional nr.22 - 320.pdf
Hotararea nr.59/10.11.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru functia publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scheia, judetul Iasi, in conformitate cu
Hotararea nr.60/20.11.2017 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017
Hotararea nr.61/20.11.2017 privind aprobarea documentatiei de atribuire in vedere concesionarii unor bunuri imobile-teren, precum si pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor (1)
Hotararea nr.61/20.11.2017 privind aprobarea documentatiei de atribuire in vedere concesionarii unor bunuri imobile-teren, precum si pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor (partea a II-a)
Hotararea nr.61/20.11.2017 privind aprobarea documentatiei de atribuire in vedere concesionarii unor bunuri imobile-teren, precum si pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor (partea a III-a)
Hotararea nr.62/20.11.2017 privind aprobarea obiectivelor si lucrarilor comunitare, care vor fi realizate in anul 2018 de catre beneficiarii venitului minim garantat
Hotararea nr.63/20.11.2017 privind aprobarea impozitelor, taxelor, taxelor speciale si alte taxe pe anul 2018 (partea I)
Hotararea nr.63/20.11.2017 privind aprobarea impozitelor, taxelor, taxelor speciale si alte taxe pe anul 2018 (partea a II-a)
Hotararea nr.63/20.11.2017 privind aprobarea impozitelor, taxelor, taxelor speciale si alte taxe pe anul 2018 (partea a III-a)
Hotararea nr.63/20.11.2017 privind aprobarea impozitelor, taxelor, taxelor speciale si alte taxe pe anul 2018 (partea a IV-a)
Hotararea nr.64/20.11.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile decembrie, anul 2017 si ianuarie, februarie, anul 2018
Hotararea nr.65/20.11.2017 privind aprobarea modificarii documentatiei de atribuire a contractului de achizitie publica de proiectare si executie a obiectivului de investitie: Reabilitare si modernizare Liceu Tehnologic "Nicolae Balauta" di
Hotararea nr.66/13.12.2017 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017
Hotararea nr.67/13.12.2017 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017

Vizualizari: 1200
Data creare: 31-01-2017 14:49:05

Hotararile Consiliului Local aferente anului 2016

Hotararile Consiliului Local aferente anului 2016

Documente pdf
Hotararea nr. 01/19.01.2016 privind prelungirea perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General (PUG)si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aprobat prin Hotararea nr.09/31.05.2001
Hotararea nr. 02/19.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivelor de investitii ce au ca scop modernizarea prin asfaltare a drumurilor locale din satele Cauesti, Satu-Nou, Cioca-Boca si a DC 60 Poiana Scheii-Cioca Bo
Hotararea nr. 03/19.01.2016 privind desemnarea in calitate de evaluator a domnului primar Iacob Titi, in vederea evaluarii performantelor prof. individuale ale secretarului com. Scheia, jud. Iasi, in perioada 01.01.2015-31.12.2015
Hotararea nr. 04/19.01.2016 privind transformarea functiei publice de executie vacante de referent,clasa III, grad profesional sup. din compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului com. Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr. 05/02.02.2016 provind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investitii: "Infiintare sisteme de alimentare cu apa si sistem de canalizare in satele Scheia si Satu Nou
Hotararea nr. 06/02.02.2016 pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 44/2015, actualizata privind acordarea unor facilitati fiscale
Hotararea nr. 7/02.02.2016 privind organizarea retelei scolare de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Scheia, jud. Iasi, pentru anul scolar 2016-2017
Hotararea nr.08/02.02.2016 privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice pe anul 2016
Hotararea nr.09/02.02.2016 privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016
Hotararea nr.10/08.02.2016 privind aprobarea achizitii de servicii prevazute la art.8, alin.(3) din Ordin nr.1851/2013 pentru investitia "Reabilitare Scoala Gen. Poiana-Scheii, com. Scheia"
Hotararea nr.11/08.02.2016 privind actualizarea anexei la Hotararea nr.09/2016 privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016
Hotararea nr.12/03.03.2016 privind modif. art. IV, pct.4, respectiv art.VIII, pct.2 din contractele de incheiere a pasunii comunale incheiate in baza prevederilor HCL nr.32/2013, modificata si completata cu HCL nr.21/2014 si HCL nr.20/2014
Hotararea nr.13/03.03.2016 privind modificarea HCL nr.46/2015 privind concensionarea, fara licitatie publica, a unui spatiu cu destinatia de cab.medical-med. de familie, situat in loc/com Scheia, jud.Iasi
Hotararea nr.14/03.03.2016 privind stabilirea modalitatii de identificare a beneficiarilor stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita, precum si modalitatea de solutionare a situatiilor identificate
Hotararea nr.15/03.03.2016 privind darea in folosinta gratuita catre unitatile de invatamant a unor bunuri apartinand domeniului public al unitatii administrativ-teritoriale
Hotararea nr.16/03.03.2016 privind desemnarea persoanelor care pot inlocui reprezentantul CL Scheia, jud. Iasi in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltarea Intercomunitara pentru Salubritate ADIS Iasi
Hotararea nr.17/03.03.2016 privind acordarea mandatului special reprez. asociatului in vederea exprimarii vatului in AGA ARCACIS cu privire la cererea de aderare a com. Gheraesti si com. Sagna, jud. Neamt, la ARSACIS
Hotararea nr. 18/31.03.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru trim. II, anul 2016
Hotararea nr.19/31.03.2016 privind aprobarea achizitii de servicii si completarea Planului Anual de Achizitii Publice pe anul 2016
Hotararea nr. 20/31.03.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016
Hotararea nr.21/31.03.2016 privind modificarea bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016
Hotararea nr.22/13.07.2016 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2016 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr.23/13.07.2016 privind aprobarea achizitiei de servicii pentru comuna Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr.24/13.07.2016 privind modificarea de venituri si cheltuieli pe anul 2016 ,pentru comuna Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr.25/13.07.2016 privind insusirea raportului de audit financiar nr.676/12.02.2016 si a Deciziei nr.12/2016 emise de Camera de Conturi Iasi in urma actiunii de audit financiar asupra conturilor anuale de executie bugetara ale UATC Scheia
Hotararea nr.26/29.07.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie "Reamenajare sediu primarie" din localitatea/comuna Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr.27/29.07.2016 cu privire la aprobarea:"cofinantarii din bugetul local pentru realizarea obiectivului de investitii -"Reamenajarea sediu primarie in comuna Scheia, judetul Iasi"
Hotararea nr.28/29.07.2016 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a comunei Botesti si comunei Cordun, judetul Neamt, la ARSACIS
Hotararea nr.29/29.07.2016 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
Hotararea nr.30/29.07.2016 privind aprobarea Actului Aditional nr.14 la Actul Constitutiv al Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi-ARSACIS
Hotararea nr.31/29.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Comunei Scheia, judetul Iasi, precum si a persoanelor care pot inlocui repezentantul Comunei Scheia, judetul Iasi in Adunarea Generala a Asoc. Reg. a Serviciilor de Apa Canal Iasi ARSACIS
Hotararea nr.32/18.08.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie „Reabilitare/modernizare cladire Scoala cu clasele I-IV, Poiana- Scheii, comuna Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr.33/18.08.2016 cu privire la aprobarea: „finantarii din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu sunt eligibile prin Programul National de Dezvoltare Locala pentru realizarea obiectivului de investitii
Hotararea nr.34/31.08.2016 cu privire la validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Scheia, judetul Iasi, al domnului LUCA VIOREL-MARIAN
Hotararea nr.35/31.08.2016 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni, anul 2016
Hotararea nr.36/31.08.2016 privind completarea anexei la Hotararea nr.53/2015 privind aprobarea obiectivelor si lucrarilor comunitare, care vor fi realizate in anul 2016 de catre beneficiarii venitului minim garantat
Hotararea nr.37/ 26.09.2016 privind incadrarea unor drumuri de exploatatie in categoria functionala a drumurilor comunale din cadrul comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr.38/ 26.09.2016 privind transformarea functiei publice de executie vacante de referent, clasa III, grad profesional principal din compartimentul de achizitii publice, registratura si relatii publice si, respectiv transformarea functiei pu
Hotararea nr.39/30.09.2016 privind aprobarea achizitiei de servicii de consultanta si servicii de proiectare si inginerie in faza de documentatie de avizare la lucrarile de interventie la obiectivele de investitii: Reabilitare si modernizare Liceul T
Hotararea nr.40/30.09.2016 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016
Hotararea nr.41/30.09.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Scheia, judetul Iasi in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic „ Nicolae Balauta” si in vederea constituirii Comisiei pentru evaluarea si asigurar
Hotararea nr.42/13.10.2016 privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de achizitie publica de executie lucrari aferenta investitiei „Modernizare prin asfaltare drum comunal DC 70-km 0+000-5+173 Scheia Cioca-Boca din comuna Sche
Hotararea nr.43/10.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti urmatoarelor obiective de investitii :”Reabilitare si modernizare Scoala Primara „Theodor Dulceanu” din localitatea Satu-Nou, comuna Scheia, jude
Hotararea nr.44/10.11.2016 privind aprobarea: „finantarii din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu sunt eligibile prin Programul National de Dezvoltare Locala pentru realizarea urmatoarelor obiective de invetitii: :”Reab
Hotararea nr.45/10.11.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 si actualizarea anexei la Hotararea nr.09/2016 privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016
Hotararea nr.46/29.11.2016 privind rectificarea si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016
Hotararea nr.47/29.11.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile decembrie, anul 2016 si ianuarie, februarie, anul 2017
Hotararea nr.48/29.11.2016 privind aprobarea Actului Aditional nr.15 la Actul Constitutiv si a Actului Aditional nr.16 la Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi ?" ARSACIS
Hotararea nr.49/29.11.2016 privind aprobarea Actului Aditional nr.17 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare
Hotararea nr.50/29.11.2016 privind desemnarea reprezentantului legal al comunei Scheia, judetul Iasi in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate A.D.I.S. Iasi
Hotararea nr.51/15.12.2016 privind iesirea din Acordul de cooperare cu Asociatia Comunelor din Romania ?" Filiala Judeteana Iasi in vederea organizarii si exercitarii unor activitati de audit intern inregistrat cu nr.400/2014, aprobat prin Hotar
Hotararea nr.52/15.12.2016 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016
Hotararea nr.53/15.12.2016 privind aprobarea obiectivelor si lucrarilor comunitare, care vor fi realizate in anul 2017 de catre beneficiarii venitului minim garantat
Hotararea nr.54/19.12.2016 privind aprobarea impozitelor, taxelor, taxelor speciale si alte taxe pe anul 2017

Vizualizari: 1201
Data creare: 17-02-2016 14:53:35

Hotararile Consiliului Local aferente anului 2015

Hotararile Consiliului Local aferente anului 2015

Documente pdf
Hotararea nr. 01/30.01.2015 - privind desemnarea in calitate de evaluator a d-lui primar Iacob Titi in vederea evaluarii performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Scheia, in perioada 01.01.2014-31.12.2014
Hotararea nr. 02/30.01.2015 - privind scutirea de la plata unor impozite si taxe datorate de catre veterani de razboi si persoane incadrate intr-un grad de handicap
Hotararea nr. 03/30.01.2015 - privind transformarea postului de natura contractuala de muncitor calificat, treapta profesionala IV in muncitor necalificat, treapta profesionala II
Hotararea nr. 04/12.02.2015 - privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015
Hotararea nr. 05/12.02.2015 - privind organizarea retelei scolare de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Scheia, judetul Iasi, pentru anul scolar 2015-2016
Hotararea nr. 06/27.02.2015 - privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare a comunei Scheia, a Institutiei Primarului comunei Scheia si a Consiliului Local al comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr. 07/27.02.2015 - privind scutirea de la plata unor impozite si taxe datorate de catre veterani de razboi si persoane incadrate intr-un grad de handicap
Hotararea nr. 08/05.03.2015 - privind aprobarea Programului de Achizitii Publice pe anul 2015
Hotararea nr. 09/05.03.2015 - privind aprobarea achizitiei de servicii pentru investitii pe raza comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr. 10/26.03.2015 - privind aprobarea realizarii proiect. de investitii pe Masura 413.322
Hotararea nr. 11/27.03.2015 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru trim. II, anul 2015
Hotararea nr. 12/27.03.2015 - privind scutirea de la plata unor impozite si taxe datorate de catre veterani de razboi
Hotararea nr. 13/27.03.2015 - privind aprobarea modificarii Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi, conform Actului Aditional nr.13
Hotararea nr. 14/22.04.2015 - privind aprobarea aplicarii la Programul ROSENC de Eficientizare Energetica in iluminat public stradal
Hotararea nr. 15/22.04.2015 - privind acordarea drept. de acces a SC AKTA TELECOM SA in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora
Hotararea nr. 16/22.04.2015 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe 2014
Hotararea nr. 17/22.04.2015 - privind incheierea acordului de parteneriat in vederea depunerii Strategiei de Dezvoltare Locala cu finantare prin PNDR 2014-2020
Hotararea nr. 18/22.04.2015 - privind aprobarea Regulamentului pentru prestarea de activitati in folosul comunitatii din comuna Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr. 19/30.04.2015 - privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare" al comunei Scheia, judetul Iasi domnului Larry Wayne Dodds
Hotararea nr. 20/29.05.2015 - privind aprobarea de servicii de intocmire de expertize tehnice asupra unor bunuri ce apartin domeniului public al comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr. 21/29.05.2015 - privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta de anul 2015
Hotararea nr. 22/29.05.2015 - privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare
Hotararea nr. 23/29.05.2015 - privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare
Hotararea nr. 24/29.05.2015 - privind scutirea de la plata unor impozite si taxe datorate de catre veterani de razboi
Hotararea nr. 25/29.05.2015 - privind aprobare achizitii de servicii de intocmire a documentatiei tehnico-economice in vederea reabilitarii, prin impietruire, a drumurilor satesti si comunale, de pe raza administrativ teritoriala a comunei Scheia
Hotararea nr. 26/29.05.2015 - privind desemnarea persoanelor care pot inlocui reprezentatul Consiliului Local al Comunei Scheia in Adunarea Generala a Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal
Hotararea nr. 27/30.06.2015 - privind scutirea de la plata unor impozite si taxe pentru persoanele ce au calitatea de veterani de razboi
Hotararea nr. 28/30.06.2015 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru trimestrul III, anul 2015
Hotararea nr. 29/30.06.2015 - privind infiintarea punctelor de colectare selectiva a deseurilor solide pe raza comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr. 30/22.07.2015 - privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015
Hotararea nr. 31/22.07.2015 - privind aprobare achizitii de servicii de actualizare studii de fezabilitate (drumuri de exploatatie si aductiune de apa si canalizare), servicii de consultanta si servicii de cadastru
Hotararea nr. 32/22.07.2015 - privind completarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2015, aprobat prin Hotararea nr. 08/2015
Hotararea nr. 33/22.07.2015 - privind insusirea serviciilor prestate conform contractelor inregistrate cu nr. 1423/2015, nr. 1480/2015, 2239/2015
Hotararea nr. 34/07.08.2015 - privind aprobarea modificarii anexei la Hotararea Consiliului Local nr. 04/2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015
Hotararea nr. 35/07.08.2015 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a studiului de fezabilitate aferente obiectivului de investitie "Modernizare prin asfaltare drum comunal DC 60 Poiana Scheii - Cioca-Boca" din comuna Scheia
Hotararea nr. 36/07.08.2015 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a studiului de fezabilitate aferente obiectivului de investitie "Modernizare prin asfaltare drum comunal DC 70 Scheia - Cioca-Boca"
Hotararea nr. 37/07.08.2015 - privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2015 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr. 38/22.10.2015 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru trim. IV, anul 2015
Hotararea nr. 39/22.10.2015 - privind rectificarea de venituri si cheltuieli pe anul 2015
Hotararea nr. 40/22.10.2015 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015
Hotararea nr. 41/22.10.2015 - privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare
Hotararea nr. 42/29.10.2015 - privind aprobarea achizitii de servicii
Hotararea nr. 43/29.10.2015 - privind completarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2015, aprobat prin Hotararea nr.08/2015
Hotararea nr. 44/29.10.2015 - privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015
Hotararea nr. 45/29.10.2015 - privind aprobarea modificarii anexei la Hotararea Consiliului Local nr.04/2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015
Hotararea nr. 46/05.11.2015 - privind concesionarea, fara licitatie publica, a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical ?" medicina de familie, situat in localitatea Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr. 47/05.11.2015 - privind aprobarea impozitelor, taxelor speciale si alte taxe pe anul 2016
Hotararea nr. 48/27.11.2015 - privind aprobarea achizitii de servicii si completarea Planului Anual de Achizitii Publice pe anul 2015
Hotararea nr. 49/27.11.2015 - privind stabilirea criteriilor si a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta in baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea nr. 50/27.11.2015 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015
Hotararea nr. 51/11.12.2015 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015
Anexa Hotararii nr.52/ 11.12.2015 privind Regulamentul Serviciului de Salubrizare
Hotararea nr. 53/11.12.2015 - privind aprobarea obiectivelor si lucrarilor comunitare care vor fi realizate in anul 2016 de catre beneficiarii venitului minim garantat
Hotararea nr. 54/11.12.2015 privind insusirea inventarului bunurilor ce aprtin domeniului public/privat al comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr. 55/11.12.2015 privind scutirea de la plata unor impozite si taxe datorate de catre veterani de razboi, persoane incadrate intr-un grad de handicap
Hotararea nr. 56/21.12.2015 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015
Hotararea nr. 57/21.12.2015 privind scutirea de la plata unor impozite si taxe datorate de catre veteranii de razboi, persoane incadrate intr-un grad de handicap
Hotararea nr. 58/21.12.2015 privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare a comunei Scheia, a institutiei Primarului comunei Scheia si a Consiliului Local al comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr. 59/21.12.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru trimestrul I, anul 2016
Anexa Hotararii nr.47/2015 privind Impozitele si Taxele locale pentru anul 2016

Vizualizari: 789
Data creare: 16-02-2016 18:54:14

Cioplitul in piatra

Piatră de mormânt veche lângă zidul bisericiiŞcheia a fost una dintre puţinele comune ale judeţului Iaşi care a avut ca resursă naturală piatra. Pe dealul Floreşti există două pietrării: Zupăiţa şi Cariera de piatră.

Anunțuri

AnunturiAnunțuri de utilitate publică

Măsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii

Măsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratoriiMăsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii, inclusiv boala determinată de noul coronavirus

Anunț de informare a publicului în legătură cu intenția de elaborare a unui PUZ

Anunț de informare a publicului în legătură cu intenția de elaborare a unui Plan Urbanistic ZonalAnunț de informare a publicului în legătură cu intenția de elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal