Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - anul 2023

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - anul 2023


DESPRE COMUNĂ --> Educație

Scoala de Arte si Meserii Scheia

Misiunea scolii de Arte si Meserii Scheia:

Să ofere educaţie la standarde de calitate, pentru desăvârşirea intelectuală, morală şi profesională a elevilor, în vederea asigurării resurselor umane în domeniul profilurilor de pregătire, ca o condiţie a progresului economic şi cultural al comunităţii.

Viziunea şcolii:
Şcoala de Arte şi Meserii Şcheia este o şcoală în slujba comunităţii, având capacitatea de a funcţiona ca o structură eficientă şi echitabilă pentru toate categoriile de copii şi de a asigura progresul tuturor elevilir săi, astfel încât "mâine să fii mai bun ca azi"!

Şcoala reprezintă cadrul organizat şi competent, cu responsabilităţi majore multiple în viaţa unei comunităţi pentru educarea şi instruirea tinerei generaţii. Rolul ei este de a continua într-un cadru organizat şi ştiinţific procesul de instruire şi educare a copiilor, proces început în familie, şi de adaptare a acestora la solicitările societăţii, de transmitere tinerei generaţii a valorilor culturale şi morale necesare comportamentului şi integrării lor în societatea contemporană. Şcoala este instituţia ce transmite copiilor gradual şi accesibil, în funcţie de vârsta lor, cunoştinţe despre natură, lumea şi societatea în care trăiesc, realizările şi experienţa înaintaşilor, tradiţiile şi obiceiurile valoroase care grefate pe elementele prezentului pot constitui baza cunoaşterii în viitor. Ea reprezintă imboldul generaţiei tinere în activităţile necesare atât lor cât şi societăţii, modelând astfel personalitatea şi caracterul tinerilor, capacitatea lor de a răspunde corespunzător tututror semnalelor ce le vin din jur. Şcoala funcţionează ca un centru coordonator şi de legătură cu celelalte instituţii ale comunităţii şi cu ceilalţi factori cu preocupări educaţionale. De aici permanenţa actului educaţional, continua instruire şi educare a fiinţei umane, permanenta atenţie ce trebuie acordată schimbărilor de conţinut pe care le impune societatea, capacitatea de adaptare a tinerilor la cerinţele mereu sporite ale societăţii contemporane. De aceea şcoala trebuie să dispună de planuri şi programe specifice pentru formarea deprinderilor de cunoaştere a naturii şi a vieţii sociale pentru însuşirea cunoştinţelor necesare socializării tineretului, pentru formarea personalităţii, a dezvoltării capacităţii şi abilităţilor cerute de dezvoltarea tehnologiei şi industriei actuale. Şcoala trebuie să dispună de spaţii propice instruirii continue, să fie dotată cu resurse materiale şi umane, cu mijloacele necesare activităţii instructiv-educative. În acelaşi timp trebuie să cunoască şi să dezvolte resursele proprii, la îndemână, să le valorifice mai eficient. Cunoscând mai îndeaproape realizarea imediată în care comunitatea îşi desfăşoară existenţa, membrii ei pot acţiona cu atenţie sporită în vederea protejării şi conservării patrimoniului aflat la îndemână. Dând o atenţie mai mare mediului geografic şi trecutului comunităţii, cunoscându-le mai bine, cei care realizează aceste conştientizări, pot înţelege mai bine că de ei depinde cum folosesc moştenirea, cum o pot dezvolta şi cum o pot preda generaţiilor următoare. Şcolii îi revine rolul de "organizator social", de depozitar al memoriei colective, de iniţiator al parteneriatelor cu valenţe instructiv-educative, al acţiunilor care să pună în evidenţă valorile ştiinţifice, culturale şi morale ale comunităţii.


PROFILUL PREZENT AL ŞCOLII
1. CADRUL GEOGRAFIC ŞI CULTURAL

Comuna Şcheia este o componentă a judeţului Iaşi, fiind situată în partea de sud a acestuia, în subunitatea cea mai nordică din podişul Bârladului, respectiv în Podişul Central Moldovenesc, la 10 km spre sud de abruptul coastei Iaşilor. În cadrul ţării ea are o poziţie central-estică, iar coordonatele de ordin geografico-matematic sunt următoarele:
- la sud se găseşte paralela de 46 grade latitudine nordică;
- la nord se află paralela de 46 grade şi 55 minute latitudine nordică;
- la vest intersectează meridianul de 27 grade longitudine estică;
- la est ajunge până la meridianul de 27 grade şi 30 minute longitudine estică.
Teritoriul administrativ al comunei Şcheia este limitat la nord de pârâul Valea Rea şi pârâul Găunoasa, la vest, de Valea Stavnicului, la sud de Dealul Anina şi la est de Dealul Căueşti, continuat spre sud de Dealul Tatomireşti.
Localităţile care mărginesc acest teritoriu sunt:
- la nord comunele Mironeasa şi Mogoşeşti;
- la nord-est satul Valea Satului, comuna Grajduri;
- la est satul Ciocârleşti, comuna Scânteia;
- la sud-est satul Tatomireşti, comuna Rebricea, judeţul Vaslui;
- la sud satele Drăguşeni şi Frenciugi, comuna Drăguşeni;
- la vest satul Bâcu, comuna Ipatele.
Între limitele menţionate mai sus, teritoriul comunei are o formă neregulată, înregistrând o suprafaţă de 6322 ha şi o populaţie de 4194 de locuitori (la 1 iulie 1999), reprezentând o densitate medie în teritoriu de 6623 locuitori/km2.
Comuna Şcheia este alcătuită din următoarele sate:
1.Şcheia, menţionată documentar la 1443,
2.Poiana Şcheii (Găunoasa), menţionat la 1864,
3.Căueşti, menţionat la 1443,
4.Cioca Boca, menţionat la 1845
5.Satu Nou menţionat la 1921.

2. PARTICULARITĂŢI

- SAM Şcheia şcolarizează elevi din satele componente( Cioca-Boca, Satu-Nou, Poiana-Şcheii, Căueşti) şi din comunele învecinate (Drăguşeni, Ipatele). Elevii din satul Căueşti fac naveta zilnică fără nici un mijloc de transport, mergând şi 8 km pe zi;
- SAM Şcheia este organizat pe principii nediscriminatorii;
- Admiterea elevilor se realizează în conformitate cu reglementările legale elaborate de M.Ed.C.T.
- Examenele de absolvire ale diferitelor forme de şcolarizare se organizează conform reglementărilor elaborate de M.Ed.C.T.;
- Posturile didactice au fost ocupate în condiţiile prevăzute în statutul Personalului Didactic şi ale reglementărilor M.Ed.C.T.;

3. Caracteristici
Tipul şcolii este de tip profesional cu următoarele niveluri de şcolarizare :
- preşcolar
- primar
- gimnazial
- liceu tehnologic, învăţământ de zi (cls. a IX-a)
- profesional (cls. a XI-a, an de completare).
Şcolile subordonate SAM Şcheia, sunt şcolile cu clasele I- IV din satele: Căueşti, Satu Nou, Cioca Boca şi Poiana Şcheii.
S.A.M. Şcheia este o unitate şcolară pentru învăţământ de masă, finanţată din resurse publice, adoptând sistemul tradiţional de învăţământ la forma de învăţământ de zi .
Predarea este normală, în limba română.
Limbi străine studiate: engleza şi franceza.

SCURT ISTORIC

În lucrarea "România cum era până la 1918" N. Iorga făcea referiri la şcoala construită prin strădania învăţătorului N. Bălăuţă în 1903 şi la activitatea deosebită a acestuia în sat. Şcoala luase fiinţă într-o casă mică, "cu trei ferestre cât o palmă" încă din 1872, deşi carte se învaţă de prin 1844, sporadic, cu nişte dascăli inimoşi: Iancu Buznea, Chirilă Dascălu. Poetul M. Eminescu semnalează la 1875 într-un raport către Minister situaţia şcolii din Şcheia insistând pentru continuitate şi luând apărarea învăţătorului D. Nebunelea, primul învăţător normalist al şcolii, în faţa "micilor tirani ai comunelor". Oricum, şcoala Şcheia, dă primii absolvenţi după 1880, iar la sfîrşitul secolului al XIX-lea fiinţa cu peste 40 de şcolari adunaţi din cătunele din împrejurimi. Între cele două războaie numărul şcolilor creşte şi se simte nevoia construirii unui local cu încă trei săli de clasă care va fi dat în folosinţă în 1926, deşi până la acesteă dată luaseră fiinţă şcoli primare în toatre satele comunei. Până în 1975 şcoala a funcţionat neîntrerupt cu clasele I - VII (VIII), apoi cu clasele I - X. Între timp, în 1964, se dă în folosinţă un nou local de şcoală cu opt săli de clasă, spaţiu devenit insuficient pentru nevoile învăţământului de zi, seral şi fără frecvenţă ce se desfăşoară la Şcheia. De aceea se impune construirea unui local nou cu zece săli de clasă alături de o bună bază sportivă, desfiinţată acum ca urmare a legii 18 din 1990, intrate în folosinţă în 1982. Din anul 2003 funcţionează ca şcoală cu clasele I - VIII şi SAM. Din anul 2005 şcoala şi-a schimbat numele în ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII ŞCHEIA.

Vizualizari: 1114
Data creare: 10-06-2015 22:38:04

Cioplitul in piatra

Piatră de mormânt veche lângă zidul bisericiiŞcheia a fost una dintre puţinele comune ale judeţului Iaşi care a avut ca resursă naturală piatra. Pe dealul Floreşti există două pietrării: Zupăiţa şi Cariera de piatră.

Anunțuri

AnunturiAnunțuri de utilitate publică

Măsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii

Măsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratoriiMăsuri de prevenție și de limitare a răspândirii unor boli respiratorii, inclusiv boala determinată de noul coronavirus

Anunț de informare a publicului în legătură cu intenția de elaborare a unui PUZ

Anunț de informare a publicului în legătură cu intenția de elaborare a unui Plan Urbanistic ZonalAnunț de informare a publicului în legătură cu intenția de elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal