Prezentare Localizare Informatii geografice Cladiri si monumente Scheia in imagini Comuna Scheia se afla situata la 35 Km de resedinta de judet, municipiul Iasi, in partea de sud –vest a  judetului invecinata dupa cum urmeaza:
- la N cu comuna Mogosesti si Grajduri;
- la E cu Grajduri si Scanteia;
- la V cu Ipatele si Mironeasa;
- la S cu Rembricea (Vaslui) si Draguseni.

- suprafata comunei Scheia: 3997 ha;
- populatia comunei Scheia: 3218 locuitori;

 Teritoriul comunei Scheia este situat in partea centrala aPodisului Central Moldovenesc avand un relief cu  aspect deluros, concretizat prin altitudini medii cuprinse intre 250 – 300 m . In cuprinsul teritoriului  comunei se gasesc inaltimi ce depasesc 300 m cum ar fi:
 - Dealul “ Movilta” la hotarul Nord –est – 398 m
 - Dealul “ Muncel” la nord de satul Scheia - 362 m
 - Dealul “ Bourului” la nord de satul Schia – 386 m
 - Dealul “ Faur” la hotarul de est cu comuna Grajduri –331 m
 - Platourile si culmile precum si versantii sunt modelate de procese de eroziuni si alunecari.
 - Din punct de vedere hidrografic comuna Scheia se afla cuprinsa intre bazinul mijlociu al paraului Rebricea si bazinul mijlociu al paraului Slavnnic.

  Are in componenta 5 sate cu vetre de sat dezvoltate in general excentric si de-a lungul, fata de caile de comunicatii si toate localitatile au o vechime in jur de 600 de ani.
In ordine descrescatoare a populatiei si a puterii economice, satele sunt: Scheia, Cauesti, Poiana – Scheii, Cioca Boca, Satu Nou.
Scheia – resedinta comunei alcatuita dintr-un singur trup si dezvoltata excentric N-V fata de DJ 246, fiind situata la limita sudica a judetului la 35 Km de Municipiul Iasi, cea mai apropiata statie C.F.R. fiind plasata la aproximativ 5 Km spre est, la gara Scanteia.
In comuna Scheia exista camere de gresia si nisipuri sarmatice. Pe partea de N a dealului Floresti se exploateaza renumita piatra de Floresti pe o suprafata de 24 Km.
Bancul acestui oolit care atinge grosimea de 8 metri, este alcatuit din paturi perfect paralele intre ele, paturi ce ating grosimea de 2 metri.
In aceasta zona exista o rezervatie de calcar oolitic rosiatic marunt prin formele: Macropadolica, Cardium Irregulare, Solen Surfragilis, Madiola Volhymica, rezervatii aprobate prin Hotararea de Guvern a Romaniei.
In vestul satului Cauesti exista o cariera de piatra, Zupaita, buna pentru constructii.
Apele comunei Scheia sunt bogate dar cele mai multe se infiltreaza decat se scurg la suprafata.
In comuna predomina vegetatia de silvostepa, iar in N este dominata de prezenta padurilor de foioase care se intinde numai pe teritoriul comunei la 170 ha.
Conformatia solului fiind deluroasa, se presteaza la plantatii de vii si pomi fructiferi.
Zona este vestita pentru fructele de padure si plantele medicinale care se gasesc din abundenta si care merita a fi valorificate.
Ocupatia locuitorilor in mare parte este agricultura, dar si prestari servicii, exploatarea pietrei, comertul.
O infrastructura bine pusa la punct, poate dezvolta un turism in zona satelor Poiana-Scheii, Cauesti, Hadambu – locuri de magnifica frumusete, cu apa de o calitate deosebita si cu aer cu un grad de poluare zero.
Intr-un timp foarte scurt comuna Scheia si imprejurimile vor fi lipsite de poluare.
In centrul comunei se va dezvolta o retea de dealeri si servicii care asteapta investitorii, cat si pentru exploatarea carierelor.
Dorim parteneriate sau infratiri intre unitati administrativ – teritoriale si comunitati locale cu: Italia, Spania, Germania, Elvetia, Republica Moldova si Ucraina.
Adresa noastra este:
• Consiliul Local al comunei Scheia, comuna Scheia de Iasi, judetul Iasi, Romania.
• Telefon: 400232/229020   400232/229030
• Fax: 400232/229020
• www.Scheia.ro;
• Persoana de contact: Prof. CREANGA IOAN – primar
- telefon: 40 0232/229139;   40 0726/332547.

Domeniile in care dorim o eventuala colaborare sunt:
- social;
- educatie;
- tineret;
- economic;
- cultural.

©Comuna Scheia 2004