Primaria Comunei Scheia - judetul Iasi » Telefon: 0232-229.020 » Program de lucru: Luni-Joi 8-16, Vineri 8-14 » Audiente: Luni 8-12

Hotararile Consiliului Local Scheia aferente anului 2017

Documente pdf
Hotararea nr.2/19.01.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016
Hotararea nr.3/19.01.2017 privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare a comunei Scheia, a Institutiei Primarului comunei Scheia si a Consiliului Local al comunei Scheia, Judetul Iasi
Hotararea nr.4/19.01.2017 cu privire la actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivele de investitii - Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic "Nicolae Balauta" din localitatea Scheia, comuna Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr.5/19.01.2017 cu privire la actualizarea valorii cofinantarii cheltuielilor neeligibile pentru obiectivele de investitii - Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic "Nicolae Balauta" din localitatea Scheia, com. Scheia
Hotararea nr.6/10.02.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr.7/10.02.2017 privind organizarea retelei scolare de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Scheia, judetul Iasi pentru anul scolar 2017-2018
Hotararea nr.8/10.02.2017 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil apartinand domeniului public al comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr.9/27.02.2017 cu privire la actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare prin asfaltare drum comunal DC70Km 0+000-5+173 Scheia-Cioca Boca in comuna Scheia, jud. Iasi"
Hotararea nr.10/27.02.2017 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii si a cofinantarii cheltulilor neeligibile pentru obiectivele de investitii-"Modernizare drumuri prin asfaltare in Comuna Scheia,
Hotararea nr.11/27.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului de investitii "Modernizare drumuri in comuna Scheia, jud. Iasi"
Hotararea nr.12/27.02.2017 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii si a cofinantarii cheltuielilor neeligibile pentru obiectivele de investitii "Reamenajare sediu Primarie in comuna Scheia, jud. I
Hotararea nr.13/27.02.2017 privind aprobarea Actului nr.18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.48/2009 incheiat intre Asociatia Regionala a Serviciilor de Apa Canal Iasi-ARSACIS si SC APA
Hotararea nr.14/27.02.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile martie, aprilie si mai, anul 2017
Hotararea nr.15/27.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului de investitii:"Modernizare drumuri de interes local in comuna Scheia, judetul Iasi.
Hotararea nr.16/03.03.2017 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investitii-"Reabilitare si modernizare dispensar uman, com. Scheia, jud. Iasi"
Hotararea nr.17/03.03.2017 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investitii :Modernizarea sistemului de iluminat public din com. Scheia, jud. Iasi"
Hotararea nr.18/03.03.2017 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investitie "Modernizare drumuri de interes local in com. Scheia, jud. Iasi"
Hotararea nr.19/03.03.2017 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investitie "Modernizare drumuri prin asfaltare in com. Scheia, jud. Iasi"
Hotararea nr.20/14.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivul de investitii: "Modernizare drumuri de interes local in comuna Scheia, judetul Iasi"
Hotararea nr.21/14.03.2017 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei Scheia, judetul Iasi
Proiect de hotarare privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017
Hotararea nr.22/31.03.2017 privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017
Hotararea nr.24/14.04.2017 privind modificarea statului de functii si organigramei aferente aparatului de specialitate al primarului comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr.26/14.04.2017 privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017
Hotararea nr.27/04.05.2017 privind aprobarea documentatiei de a vizare a lucrarilor de interventie aferente proiectului de investitie "Modernizare si dotare camin cultural in sat Scheia, comuna Scheia, jud. Iasi" si a indicatorilor tehnico-
Hotararea nr.28/31.05.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a „Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta" al comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr.29/31.05.2017 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil apartinand domeniului public al comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr.30/31.05.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iunie, iulie si august, anul 2017
Hotararea nr.31/16.06.2017 privind implementarea proiectului „ Construire platforme de depozitare a gunoiului de grajd in comuna Scheia, judetul Iasi"

Vizualizari: 24
Data creare: 31-01-2017 14:49:05
Hotararile Consiliului Local aferente anului 2016

Documente pdf
Hotararea nr. 01/19.01.2016 privind prelungirea perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General (PUG)si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aprobat prin Hotararea nr.09/31.05.2001
Hotararea nr. 02/19.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivelor de investitii ce au ca scop modernizarea prin asfaltare a drumurilor locale din satele Cauesti, Satu-Nou, Cioca-Boca si a DC 60 Poiana Scheii-Cioca Bo
Hotararea nr. 03/19.01.2016 privind desemnarea in calitate de evaluator a domnului primar Iacob Titi, in vederea evaluarii performantelor prof. individuale ale secretarului com. Scheia, jud. Iasi, in perioada 01.01.2015-31.12.2015
Hotararea nr. 04/19.01.2016 privind transformarea functiei publice de executie vacante de referent,clasa III, grad profesional sup. din compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului com. Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr. 05/02.02.2016 provind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investitii: "Infiintare sisteme de alimentare cu apa si sistem de canalizare in satele Scheia si Satu Nou
Hotararea nr. 06/02.02.2016 pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 44/2015, actualizata privind acordarea unor facilitati fiscale
Hotararea nr. 7/02.02.2016 privind organizarea retelei scolare de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Scheia, jud. Iasi, pentru anul scolar 2016-2017
Hotararea nr.08/02.02.2016 privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice pe anul 2016
Hotararea nr.09/02.02.2016 privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016
Hotararea nr.10/08.02.2016 privind aprobarea achizitii de servicii prevazute la art.8, alin.(3) din Ordin nr.1851/2013 pentru investitia "Reabilitare Scoala Gen. Poiana-Scheii, com. Scheia"
Hotararea nr.11/08.02.2016 privind actualizarea anexei la Hotararea nr.09/2016 privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016
Hotararea nr.12/03.03.2016 privind modif. art. IV, pct.4, respectiv art.VIII, pct.2 din contractele de incheiere a pasunii comunale incheiate in baza prevederilor HCL nr.32/2013, modificata si completata cu HCL nr.21/2014 si HCL nr.20/2014
Hotararea nr.13/03.03.2016 privind modificarea HCL nr.46/2015 privind concensionarea, fara licitatie publica, a unui spatiu cu destinatia de cab.medical-med. de familie, situat in loc/com Scheia, jud.Iasi
Hotararea nr.14/03.03.2016 privind stabilirea modalitatii de identificare a beneficiarilor stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita, precum si modalitatea de solutionare a situatiilor identificate
Hotararea nr.15/03.03.2016 privind darea in folosinta gratuita catre unitatile de invatamant a unor bunuri apartinand domeniului public al unitatii administrativ-teritoriale
Hotararea nr.16/03.03.2016 privind desemnarea persoanelor care pot inlocui reprezentantul CL Scheia, jud. Iasi in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltarea Intercomunitara pentru Salubritate ADIS Iasi
Hotararea nr.17/03.03.2016 privind acordarea mandatului special reprez. asociatului in vederea exprimarii vatului in AGA ARCACIS cu privire la cererea de aderare a com. Gheraesti si com. Sagna, jud. Neamt, la ARSACIS
Hotararea nr. 18/31.03.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru trim. II, anul 2016
Hotararea nr.19/31.03.2016 privind aprobarea achizitii de servicii si completarea Planului Anual de Achizitii Publice pe anul 2016
Hotararea nr. 20/31.03.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016
Hotararea nr.21/31.03.2016 privind modificarea bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016
Hotararea nr.22/13.07.2016 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2016 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr.23/13.07.2016 privind aprobarea achizitiei de servicii pentru comuna Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr.24/13.07.2016 privind modificarea de venituri si cheltuieli pe anul 2016 ,pentru comuna Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr.25/13.07.2016 privind insusirea raportului de audit financiar nr.676/12.02.2016 si a Deciziei nr.12/2016 emise de Camera de Conturi Iasi in urma actiunii de audit financiar asupra conturilor anuale de executie bugetara ale UATC Scheia
Hotararea nr.26/29.07.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie "Reamenajare sediu primarie" din localitatea/comuna Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr.27/29.07.2016 cu privire la aprobarea:"cofinantarii din bugetul local pentru realizarea obiectivului de investitii -"Reamenajarea sediu primarie in comuna Scheia, judetul Iasi"
Hotararea nr.28/29.07.2016 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a comunei Botesti si comunei Cordun, judetul Neamt, la ARSACIS
Hotararea nr.29/29.07.2016 privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
Hotararea nr.30/29.07.2016 privind aprobarea Actului Aditional nr.14 la Actul Constitutiv al Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi-ARSACIS
Hotararea nr.31/29.07.2016 privind desemnarea reprezentantului Comunei Scheia, judetul Iasi, precum si a persoanelor care pot inlocui repezentantul Comunei Scheia, judetul Iasi in Adunarea Generala a Asoc. Reg. a Serviciilor de Apa Canal Iasi ARSACIS
Hotararea nr.32/18.08.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie „Reabilitare/modernizare cladire Scoala cu clasele I-IV, Poiana- Scheii, comuna Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr.33/18.08.2016 cu privire la aprobarea: „finantarii din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu sunt eligibile prin Programul National de Dezvoltare Locala pentru realizarea obiectivului de investitii
Hotararea nr.34/31.08.2016 cu privire la validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Scheia, judetul Iasi, al domnului LUCA VIOREL-MARIAN
Hotararea nr.35/31.08.2016 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni, anul 2016
Hotararea nr.36/31.08.2016 privind completarea anexei la Hotararea nr.53/2015 privind aprobarea obiectivelor si lucrarilor comunitare, care vor fi realizate in anul 2016 de catre beneficiarii venitului minim garantat
Hotararea nr.37/ 26.09.2016 privind incadrarea unor drumuri de exploatatie in categoria functionala a drumurilor comunale din cadrul comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr.38/ 26.09.2016 privind transformarea functiei publice de executie vacante de referent, clasa III, grad profesional principal din compartimentul de achizitii publice, registratura si relatii publice si, respectiv transformarea functiei pu
Hotararea nr.39/30.09.2016 privind aprobarea achizitiei de servicii de consultanta si servicii de proiectare si inginerie in faza de documentatie de avizare la lucrarile de interventie la obiectivele de investitii: Reabilitare si modernizare Liceul T
Hotararea nr.40/30.09.2016 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016
Hotararea nr.41/30.09.2016 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Scheia, judetul Iasi in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic „ Nicolae Balauta” si in vederea constituirii Comisiei pentru evaluarea si asigurar
Hotararea nr.42/13.10.2016 privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de achizitie publica de executie lucrari aferenta investitiei „Modernizare prin asfaltare drum comunal DC 70-km 0+000-5+173 Scheia Cioca-Boca din comuna Sche
Hotararea nr.43/10.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti urmatoarelor obiective de investitii :”Reabilitare si modernizare Scoala Primara „Theodor Dulceanu” din localitatea Satu-Nou, comuna Scheia, jude
Hotararea nr.44/10.11.2016 privind aprobarea: „finantarii din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu sunt eligibile prin Programul National de Dezvoltare Locala pentru realizarea urmatoarelor obiective de invetitii: :”Reab
Hotararea nr.45/10.11.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 si actualizarea anexei la Hotararea nr.09/2016 privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016
Hotararea nr.46/29.11.2016 privind rectificarea si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016
Hotararea nr.47/29.11.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile decembrie, anul 2016 si ianuarie, februarie, anul 2017
Hotararea nr.48/29.11.2016 privind aprobarea Actului Aditional nr.15 la Actul Constitutiv si a Actului Aditional nr.16 la Statutul Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi ?" ARSACIS
Hotararea nr.49/29.11.2016 privind aprobarea Actului Aditional nr.17 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare
Hotararea nr.50/29.11.2016 privind desemnarea reprezentantului legal al comunei Scheia, judetul Iasi in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate A.D.I.S. Iasi
Hotararea nr.51/15.12.2016 privind iesirea din Acordul de cooperare cu Asociatia Comunelor din Romania ?" Filiala Judeteana Iasi in vederea organizarii si exercitarii unor activitati de audit intern inregistrat cu nr.400/2014, aprobat prin Hotar
Hotararea nr.52/15.12.2016 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016
Hotararea nr.53/15.12.2016 privind aprobarea obiectivelor si lucrarilor comunitare, care vor fi realizate in anul 2017 de catre beneficiarii venitului minim garantat
Hotararea nr.54/19.12.2016 privind aprobarea impozitelor, taxelor, taxelor speciale si alte taxe pe anul 2017

Vizualizari: 23
Data creare: 17-02-2016 14:53:35
Hotararile Consiliului Local aferente anului 2015

Documente pdf
Hotararea nr. 01/30.01.2015 - privind desemnarea in calitate de evaluator a d-lui primar Iacob Titi in vederea evaluarii performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Scheia, in perioada 01.01.2014-31.12.2014
Hotararea nr. 02/30.01.2015 - privind scutirea de la plata unor impozite si taxe datorate de catre veterani de razboi si persoane incadrate intr-un grad de handicap
Hotararea nr. 03/30.01.2015 - privind transformarea postului de natura contractuala de muncitor calificat, treapta profesionala IV in muncitor necalificat, treapta profesionala II
Hotararea nr. 04/12.02.2015 - privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015
Hotararea nr. 05/12.02.2015 - privind organizarea retelei scolare de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Scheia, judetul Iasi, pentru anul scolar 2015-2016
Hotararea nr. 06/27.02.2015 - privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare a comunei Scheia, a Institutiei Primarului comunei Scheia si a Consiliului Local al comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr. 07/27.02.2015 - privind scutirea de la plata unor impozite si taxe datorate de catre veterani de razboi si persoane incadrate intr-un grad de handicap
Hotararea nr. 08/05.03.2015 - privind aprobarea Programului de Achizitii Publice pe anul 2015
Hotararea nr. 09/05.03.2015 - privind aprobarea achizitiei de servicii pentru investitii pe raza comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr. 10/26.03.2015 - privind aprobarea realizarii proiect. de investitii pe Masura 413.322
Hotararea nr. 11/27.03.2015 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru trim. II, anul 2015
Hotararea nr. 12/27.03.2015 - privind scutirea de la plata unor impozite si taxe datorate de catre veterani de razboi
Hotararea nr. 13/27.03.2015 - privind aprobarea modificarii Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi, conform Actului Aditional nr.13
Hotararea nr. 14/22.04.2015 - privind aprobarea aplicarii la Programul ROSENC de Eficientizare Energetica in iluminat public stradal
Hotararea nr. 15/22.04.2015 - privind acordarea drept. de acces a SC AKTA TELECOM SA in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora
Hotararea nr. 16/22.04.2015 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe 2014
Hotararea nr. 17/22.04.2015 - privind incheierea acordului de parteneriat in vederea depunerii Strategiei de Dezvoltare Locala cu finantare prin PNDR 2014-2020
Hotararea nr. 18/22.04.2015 - privind aprobarea Regulamentului pentru prestarea de activitati in folosul comunitatii din comuna Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr. 19/30.04.2015 - privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare" al comunei Scheia, judetul Iasi domnului Larry Wayne Dodds
Hotararea nr. 20/29.05.2015 - privind aprobarea de servicii de intocmire de expertize tehnice asupra unor bunuri ce apartin domeniului public al comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr. 21/29.05.2015 - privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta de anul 2015
Hotararea nr. 22/29.05.2015 - privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare
Hotararea nr. 23/29.05.2015 - privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare
Hotararea nr. 24/29.05.2015 - privind scutirea de la plata unor impozite si taxe datorate de catre veterani de razboi
Hotararea nr. 25/29.05.2015 - privind aprobare achizitii de servicii de intocmire a documentatiei tehnico-economice in vederea reabilitarii, prin impietruire, a drumurilor satesti si comunale, de pe raza administrativ teritoriala a comunei Scheia
Hotararea nr. 26/29.05.2015 - privind desemnarea persoanelor care pot inlocui reprezentatul Consiliului Local al Comunei Scheia in Adunarea Generala a Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal
Hotararea nr. 27/30.06.2015 - privind scutirea de la plata unor impozite si taxe pentru persoanele ce au calitatea de veterani de razboi
Hotararea nr. 28/30.06.2015 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru trimestrul III, anul 2015
Hotararea nr. 29/30.06.2015 - privind infiintarea punctelor de colectare selectiva a deseurilor solide pe raza comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr. 30/22.07.2015 - privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015
Hotararea nr. 31/22.07.2015 - privind aprobare achizitii de servicii de actualizare studii de fezabilitate (drumuri de exploatatie si aductiune de apa si canalizare), servicii de consultanta si servicii de cadastru
Hotararea nr. 32/22.07.2015 - privind completarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2015, aprobat prin Hotararea nr. 08/2015
Hotararea nr. 33/22.07.2015 - privind insusirea serviciilor prestate conform contractelor inregistrate cu nr. 1423/2015, nr. 1480/2015, 2239/2015
Hotararea nr. 34/07.08.2015 - privind aprobarea modificarii anexei la Hotararea Consiliului Local nr. 04/2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015
Hotararea nr. 35/07.08.2015 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a studiului de fezabilitate aferente obiectivului de investitie "Modernizare prin asfaltare drum comunal DC 60 Poiana Scheii - Cioca-Boca" din comuna Scheia
Hotararea nr. 36/07.08.2015 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a studiului de fezabilitate aferente obiectivului de investitie "Modernizare prin asfaltare drum comunal DC 70 Scheia - Cioca-Boca"
Hotararea nr. 37/07.08.2015 - privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2015 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr. 38/22.10.2015 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru trim. IV, anul 2015
Hotararea nr. 39/22.10.2015 - privind rectificarea de venituri si cheltuieli pe anul 2015
Hotararea nr. 40/22.10.2015 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015
Hotararea nr. 41/22.10.2015 - privind aprobarea modificarilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare
Hotararea nr. 42/29.10.2015 - privind aprobarea achizitii de servicii
Hotararea nr. 43/29.10.2015 - privind completarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2015, aprobat prin Hotararea nr.08/2015
Hotararea nr. 44/29.10.2015 - privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015
Hotararea nr. 45/29.10.2015 - privind aprobarea modificarii anexei la Hotararea Consiliului Local nr.04/2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015
Hotararea nr. 46/05.11.2015 - privind concesionarea, fara licitatie publica, a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical ?" medicina de familie, situat in localitatea Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr. 47/05.11.2015 - privind aprobarea impozitelor, taxelor speciale si alte taxe pe anul 2016
Hotararea nr. 48/27.11.2015 - privind aprobarea achizitii de servicii si completarea Planului Anual de Achizitii Publice pe anul 2015
Hotararea nr. 49/27.11.2015 - privind stabilirea criteriilor si a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta in baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea nr. 50/27.11.2015 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015
Hotararea nr. 51/11.12.2015 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015
Anexa Hotararii nr.52/ 11.12.2015 privind Regulamentul Serviciului de Salubrizare
Hotararea nr. 53/11.12.2015 - privind aprobarea obiectivelor si lucrarilor comunitare care vor fi realizate in anul 2016 de catre beneficiarii venitului minim garantat
Hotararea nr. 54/11.12.2015 privind insusirea inventarului bunurilor ce aprtin domeniului public/privat al comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr. 55/11.12.2015 privind scutirea de la plata unor impozite si taxe datorate de catre veterani de razboi, persoane incadrate intr-un grad de handicap
Hotararea nr. 56/21.12.2015 privind rectificarea/modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015
Hotararea nr. 57/21.12.2015 privind scutirea de la plata unor impozite si taxe datorate de catre veteranii de razboi, persoane incadrate intr-un grad de handicap
Hotararea nr. 58/21.12.2015 privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare a comunei Scheia, a institutiei Primarului comunei Scheia si a Consiliului Local al comunei Scheia, judetul Iasi
Hotararea nr. 59/21.12.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru trimestrul I, anul 2016
Anexa Hotararii nr.47/2015 privind Impozitele si Taxele locale pentru anul 2016

Vizualizari: 22
Data creare: 16-02-2016 18:54:14
Piatră de mormânt veche lângă zidul bisericiiŞcheia a fost una dintre puţinele comune ale judeţului Iaşi care a avut ca resursă naturală piatra. Pe dealul Floreşti există două pietrării: Zupăiţa şi Cariera de piatră.
Starea vremii
Localitatea: Scheia
Latitudine -> 46.9333°
Longitudine -> 27.516701°
Astazi
Luni 26-06-2017
Furtuni
Furtuni
Temperatura
31°C
Minima zilei --> 19°C
Maxima zilei --> 32°C
Presiune atmosferica --> 0.99 Bar
Umiditate --> 46 %
Vizibilitate --> 16.10 km
Stare atmosfera --> stationara
Viteza vant --> 7.00 km/h
Directie vant --> S
Soarele rasare --> 5:16 am
Soarele apune --> 9:9 pm
Maine
Tunete si Fulgere izolate
Tunete si Fulgere izolate
Minima zilei --> 19°C
Maxima zilei --> 28°C
Poimaine
Furtuni
Furtuni
Minima zilei --> 19°C
Maxima zilei --> 30°C